Danske Specialstyrker og patruljeenheder
Danske Special Operations styrker og Patrulje enheder
Oversigt og definitioner
in English
< - - Forsiden
Specialoperationsstyrker:
Jægerkorpset
Foto: copyright Forsvaret
patruljelinks
Frømandskorpset
Oversigt over Danske Special Operations styrker og Patrulje enheder
patruljelinks
LRS:
Hvad er Specialenheder?
I Danmark råder Forsvaret over flere militære specialenheder som enten kan betegnes som Special Operations Styrker (SOS) (tidligere: Special Operations Forces / SOF) eller fjernopklaringsenheder (LRSU) (Long Range Survailliance Units, tidligere benævnt: Longe Range Reconnasains Patrol /
LRRP). Desuden betegnes Forsvarets uddannelse til Protection Teams (hos Jægerkorpset) som en eliteuddannelse.

Hvad er Special Operations Styrker?
En specialtrænet enhed som kan udføre offensive operationer og
strategiske rekonnoseringsopgaver uden for landets grænser. Specialoperationsstyrker opererer oftest i små undselige patruljer på 4-12 mand. Som en del af de offensive opgaver kan indgå anti-terror-lignende operationer, evt. sammen med AKS. De kan også støtte i forbindelse med personbeskyttelse og løse personbeskyttelsesopgaver i udlandet (protection teams).
Danmark har to specialoperationsenheder:: Jægerkorpset og
Frømandskorpset.

Hvad er en Fjernopklaringspatrulje?
Fjernopklarings patrulje (LRS) er en rekonnoseringsenhed med en begrænset offensiv kapacitet. Formålet er at skaffe taktisk og operative informationer om fjendens styrker og bevægelser, tidligst muligt. Derfor vil LRS-enhederne blive indsat i fjendens bagland så der kan meldes om hvad der er på vej til fronten. Patruljerne operere i små patruljer for at undgå at blive opdaget.
(
Siriuspatruljen, Patruljekompagniet Danske Division, Patruljekompagniet HOK, SSR)

Andre danske opklarings- patrulje og spejderenheder:
Udover SOS- og LRS-enheder råder Forsvaret over en række
opklarings- patrulje og spejderenheder på afdelingniveau i Hæren og Hjemmeværnet.

Formålet med opklaringsenhederne er at skaffe informationer om fjendens styrker, placering og bevægelser umiddelbart foran egne linier. Disse enheder vil  typsik opererer indenfor støtteafstanden fra egne enheder (10-15 km foran egne linier).

Opklaringsenhederne kan være motoriserede, panserede eller fod-patruljer, hvilket selvfølgelig påvirker deres kapacitet og operationsradius.
Således kan motoriserede opklaringsenheder godt sendes 50 km ind bag fjendens linier, indtil de møder modstand.

Fod-patruljer vil typisk have en meget begrænset operationsradius, men vil til gengæld være langt sværere at opdage for fjenden, end motoriserede patruljer.

Derfor vil både SOS- og LRS-enheder typisk også optræde som fod-patruljer under dele af deres operationer.
Sirius-patruljen
Patruljekompagni/DDIV
Patruljedelingen PLR
Patrulje kompagni HOK
SSR (Særlig Støtte & Rekognoscering)
Opklarings- og
spejder enheder:
Se nedenfor...
Andre specialenheder:
AKS - Aktionsstyrken
patruljelinks
patruljelinks
Bliv Frømand !
Bliv Jæger !
Læs mere på: www.forsvaret.fvr.dk
Oversigt over Danske Specialoperationsstyrker og Patrulje enheder:
Enhedstype: LRS-enheder:
SOS:
Spejder/Opklaring:
HJV Patruljeindsats:
Opgaver: Strategisk rekonnosering
Offensive opgaver
Angreb på strategiske mål
CSAR
CQB / Anti-terror (AT/HRT)
Protection Team
Fjernopklaring / LRRP
Taktisk rekognosering
Begrænsede offensive opgaver
Angreb på operative mål
CQB
Opklaring
Operativ rekonnosering
Begrænsede offensive opgaver
Overvågning
Opklaring
Bevogtning
Begrænsede offensive opgaver
Aktionsradius: 0 - 1000 km 30 - 250 km 0 - 100 km
0 - 10 km
Operationstid: ? måneder uden støtte op til 2 uger uden støtte få dage uden støtte
2 dage uden støtte
Indsættelsesformer: Faldskærm (HALO / HAHO)
Helikopter
Kampsvømning
Dykning
Gummibåd og Kajak
Ubåd
Kørertøjstransport
Fod-patrulje
Efterladt patrulje
Faldskærm (Static Line)
Helikopter
Kampsvømning
Gummibåd
Kørertøjstransport
Fod-patrulje
Efterladt patrulje
(Hundeslæde)
Kørertøj (GD og Eagle)
Fod-patrulje
Vandpassage
Kørertøj
Cykel
Fod-patrulje
vandpassage
Danske enheder: Jægerkorpset
Frømandskorpset
AKS - (AT/HRT)
Sirius-patruljen
Patruljekompagni / DDIV
Patruljedelingen PLR
Patrulje kompagni HOK
SSR
Opklaringseskadron / GHR
Spejdersektion
Motoriseret overvågningsdelinger
ved Totalforsvarregioner

Patruljeindsatsdelingen
ved det lokale Hjemmeværnsdistrikt
(Patruljeindsats)

Mototiseret infanteri fra hjemmeværnet og infanteri fra hæren.
Udenlandske enheder: SAS (UK)
Delta Force (US)
Green berets (US)
Navy Seals (US)
SBS (UK)
KSK (D)
KsK (D)
LRRP 200 (D)
Optagelsesprøve til Patruljekompagni/HOK
Læs mere på: www.forsvaretsuddannelser.dk
Bliv Frømand !
Bliv Jæger !
Patruljekompagni/HOK
www.patruljekompagniet.dk
PatruljeLinks
patruljelinks
dmoz.org - google.dk - forsvaret.dk - hjv.dk - SSR -