patruljekompagni hok
Danske Patrulje- og Specialenheder:
Patruljekompagni / HOK
English:
PTL COY /AOC
hok
hjv
< - - -
Danske Specialstyrker
og patruljeenheder
PTRKMP/HOK er underlagt HOK og HJV
PTRKMP/HOK er opstillet af
HJV, men løser LRRP-opgaver for Hæren (HOK).
SSR
Hvad er SSR?
patruljekompagni
Læs om:
Kampsvømmer-kursus
ved Frømandskorpset
- - - >
Foto: "Scout Swimmer" - Kampsvømmer patrulje
Foto fra:
Patrulje kompagni HOK Kilde: FOV-nyhedsbrev
Patruljekomagniet har skiftet navn til SSR pr. 1/1-2007.
SSR står for Særlig Støtte og Rekognosceringsenhed
Patruljekompagni / Hærens Operative Kommando er en fjernopklaringsenhed (Longe Range Recognassains Patrol / LRRP) underlagt HOK i krigstid, men opstillet af Hjemmeværnet i fredstid.

Frem til 1/1-2000 var enheden underlagt Østre Landkommando (ELK) og med nedlæggelsen af ELK overgik PTRKMP til HOK.

Historisk set har PTRKMP/HOK sine rødder tilbage i Hjemmeværnets Specielle Efterrretningspatruljer (SEP/ELK) der var opstillet øst for storebælt, frem til 1994 hvor SEP-enhederne blev nedlagt.
Læs artikler i FOV-nyt om PTRKMP/HOK:

PTRKMP/HOK til Jylland - om udviddelsen mod vest.

Den onde fjende - om Mister Maki 2001.


Fritid bag fjendens linier - om tjenesten ved PTRKMP

Aspirant i PTRKMP - om optagelsesforløbet 2001.
Mærke: Nedadvendt svær og to lyn
Patrulje kompagni HOK uddanner baltiske patrulje enheder.
Sjælland, Fyn og Jylland
Hidtil har man kun kunne søge optagelse i PTRKMP/HOK hvis man boede på sjælland, men jvf. enheden hjemmeside, er det nu også muligt at søge ind hvis man bor på Fyn eller i Jylland.
Foto: Karabin M/96 og M/203
Enheden er udrustet med
karabin M/96, og udrustes med granatkaster M/203 i år 2002. Foto fra: www.patruljekompagniet.dk
Foto: Øvelser med udenlandske enheder
Cross-training med
udenlandske specialenheder.
Bemærk
GV M/95 med Eclan sigte.

Foto fra: www.patruljekompagniet.dk
PTRKMP / HOK har et højt uddannelsesniveau og en professionel indstilling til tjenesten. Der opereres i små 5-mandspatruljer der kan indsættes i ugevis, flere hundrede km bag fjendens linier.

Vigtigste opgaver er fjernopklaring og melding om aktiviteter i fjendens bagland. Patruljerne kan indsættes offensivt, men pga. deres ringe størrelse, er indsættelsen begrænset til baghold på kurere og forsyningskolonner, ildpåkaldelse via radio og angreb på kommandostationer.

PTRKMP / HOK har gennem mange år trænet med udenlandske og danske specialstyrker og patruljeenheder. Uddannelsen foregår på forsvarets skoler og NATOs patruljeskole i Tyskland.

For at blive optaget i PTRKMP / HOK skal man kunne optages i
Hjemmeværnet, gennemfører sergentuddannelsen, signaluddannelsen, patruljeuddannelsen og optagelseskurset ved enheden.

(Kilde:
Patruljekompagni / HOK )
Læs mere om:
OPTAGELSESKURSUS
ved PTRKMP/HOK - >
Optagelsesprøve til Patruljekompagni/HOK
Patruljekompagni/HOK
www.patruljekompagniet.dk
Flere sider om PTRKMP - Patruljekompagni - SSR
- Google - Dmoz - Forsvaret