Kristine Series 41-48
» Kristine series #41: ivan Henrick
TEASER:

Anim na taon na ang nakalipas, si Ivan at ang dalawang kasama niya - all of them international agents of high caliber - ay iniligtas si Nayumi Navarro mula sa tangkang pag-kidnap dito. Hindi nakilala ni Nayumi ang tatlong nagligtas sa kanya. Subalit nanatili sa isip at puso niya ang pinuno ng mga ito, kahit na hindi man lang niya nasilayan ang anyo nito.

She was not fatalistic. Subalit isang araw ay nagtagpo sila. Muli ay iniligtas siya ni Ivan sa muntik nang pagkapahamak. Now her fantasy ... her knight in shining armour had a face - a handsome, hardened man, with no interest in loving a woman. And if there was one thing he wanted from her - it was sex in capital S.

"Don't fall in love with me, Nayumi. Trust me, I always say good-bye."

Published by: Precious Pages Corporation
» Kristine series #42: Have You Looked into My Heart 1
TEASER:

Nang unang masilayan ni Serena si Jared Atienza ay nakita niya rito ang kalutasan ng mga suliraning iniwan sa kanya ng namayapang mga magulang niya. Jared Atienza was filthy rich. Bale-wala rito ang halaga ng pagkakasanla ng asyenda nila. That he was sinfully handsome was an added bonus. Kailangang maakit niya ito sa anumang paraan.

Jared couldn’t care less about his grandfather’s codicil. He had come to value his independence. Marriage meant giving up. His parents were wealthy. Hindi sila maghihirap kung hindi siya mag-aasawa. But that changed when he saw Serena Manzanares. Though she wasn’t his type, he desired her. Kailangang mapapayag niya ito sa marriage of convenience—sa anumang paraan.

Published by: Precious Pages Corporation
» Kristine series #43: Have You Looked into My Heart 2
TEASER:

“You saw me as your meal ticket!” Iyon ang akusasyon ni Jared kay Serena at hindi niya makuhang itanggi iyon subalit hindi sa paraang gusto nitong paniwalaan. That the reason she married him was because she truly loved him. Though his money was important, it was secondary.

They were bound together in a marriage of convenience. Subalit walang isa man sa kanila ang makapagkakaila sa nagngangalit na silakbo ng damdamin nila para sa isa’t isa.

Published by: Precious Pages Corporation
» Kristine series #44: Trace Lavigne 1
TEASER:

Trace Lavigne was SEAL. His code name: Condor. A bird of prey. A Hunter. Dangerous and majestic. Uncapable of love... of tenderness. He was angry and bitter. Tulad ng dalawang kasamahan niya -- ex-SEAL Ivan and Brad -- nakikipaghamok siya na tila ba wala nang bukas.

Until an exotic stranger proposed to him. Walang dalawang tao na noon lang nagkita ay magpapakasal sa isa't isa. But the lady was desperate to marry anyone available. And he would rather be the one. Ano ang mawawala sa kanya kung sasang-ayunan niya ang alok ng estrangherang pakasalan niya ito?

In one moment of madness, he gave his name to a dark beauty but a stranger. Only that stanger happened to be Jessica Fortalejo -- the youngest heir of the Fortalejo Empire.

Published by: Precious Pages Corporation
» Kristine series #45: Trace Lavigne 2
TEASER:

Bago pa man maka-recover si Jessica sa mga pangyayari sa nakalipas na halos tatlong buwan mula sa plane crash ng kanyang mga magulang, sa nilalaman ng mga habilin ni Bernard Fortalejo, ay heto at bumulusok ang puso niya sa pagkahulog kay Trace Lavigne.

And when she thought that Trace might love her too, came blasting the woman from her husband's past -- Brenda Gamboa, stunning as ever. At may hawak itong alas na hindi niya kayang labanan -- si Rodge, ang walong taong gulang na anak ng mga ito. A son he didn't even know, a son he had wanted so much.

Si Trace, si Brenda, si Rodge. Isang Pamilya. Pamilyang noon pa man ay pinakamimithi na ni Trace at siyang kahinaan nito. Would his name on a piece of paper called marriage contract stand a chance.

Published by: Precious Pages Corporation
» Kristine series #46: The Warrior: Brad Sta. De Leones (Part 1)
TEASER:

His identity has been erased. Wala siyang pamilya. Wala siyang nakaraan. Brad Santa de Leones did not exist. The agency had also erased the scar on the left side of his face to complete the new identity that was to be Gabriel Stone. He resented the forced retirement from his job. But when he had the chance to meet his comrade's ( Ivan and Trace) wives, he suddenly found his life was a big, empty, gaping hole.

Ang paglitaw ni Cameron sa buhay niya ay isang pagkakamali. Lalong malaking pagkakamali ang masidhing damdaming pinukaw nito sa kanya — a feeling that he believed had long been dead and buried. He did'nt believe on Mr. Fate. But how come she was always irritatingly there at every turn — beautiful, tempting, and deadly?

Published: 2006, Precious Pages Corporation
*Cover and Teaser came from Che.
» Kristine series #47: The Warrior: Brad Sta. De Leones (Part 2)
TEASER:

Brad was steel
Cameron was pearl.
He was savage.
She was a lady.
He was the scum of this world.
She belonged to the creme dela crème of society.
He was the sun.
She was the moon.

But maybe they had some things in common. One — they both had no identities. Ang panganib ay nakalaan na kay Cameron simula pa ng isilang siya. Danger was Brad’s pillow for years. No one had seen his face. Subalit ang pangalan pa lang niya “The Warrior”, ay sapat na para manginig ang mga kaaway niya.

Two — ang masidhing atraksiyon nila sa isa’t isa na pilit nilang nilalabanan. Would it survive the dangers that seemed to be hounding them?

Published: 2006, Precious Pages Corporation
*Cover and Teaser came from Che.
» Kristine series #47: The Warrior: Brad Sta. De Leones (Part 3)
TEASER:

“I have never been in love, Cam. So I don’t really know if what I feel for you is love.”

She tensed but she persevered. It was her life, her happiness that was on a stake. “So okay. Analisahin natin kung ano iyang nararamdaman mo para sa akin. Lets start it with you getting a hard on every time I am near. So, what’s next?”

May kalituhang nagdaan sa mga mata nito. Then he brought her hand to his lips. “I have dreamed of you always since I first saw you. I want to see your face next to my pillow each and every morning, I want to laugh with you, cry with you, grow old with. I have this age-old feeling on wanting to protect you, and-“

Tinakpan niya ang bibig nito ng mga daliri niya. “That’s enough for now” Her smile was wide. She felt like jumping into the bed of this stupid man and hug him and kiss him until he saw sense. Then she wrinkled her nose.

“Maybe you don’t love me enough, Brad. But don’t worry..” She shrugged, grinning silly, “we can work it out. Baka madagdagan pa yang mga sinasabi mo. I’ll keep a list. So. Lets marry and live one day at a time.”

Published: 2006, Precious Pages Corporation
*Cover and Teaser came from Che.