ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา  ส่วนวิชาการด้านไฟป่า สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

CHACHEONGSOA
 
CHACHEONGSOA
 

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา  ส่วนวิชาการด้านไฟป่า สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

:: CHACHEONGSOA::
:: ข้อมูลทั่วไป/ประวัติ
:: แผนงานประจำปี
:: การปฏิบัติงาน
:: บุคลากร
:: ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า
:: ข่าว/ประชาสัมพันธ์
:: ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า
:: วงดนตรีเพลิงพนา
:: สถิติต่างๆ
:: สถานีฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
 

กิจกรรม ปี2546-2547

:: งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ
:: โครงการ ไฟป่าสัญจร ฯ
:: 24 กุมภา วันรณรงค์ฯ
:: ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า
:: การถ่ายโอนภารกิจสู่ อบต.
:: ภาพกิจกรรมในรอบปี


:: สาระน่ารู้ ::
:: ไฟป่ากับเอล นีโญ
:: ป้าย ไฟมา ป่าหมด!
:: ช้าง! ป่าตะวันออก
:: ไฟป่ากับสิ่งแวดล้อม
:: ไฟป่ามีประโยชน์?

   
:: ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา Welcome to Forest Fire Coordination Center Chacheongsoa:

รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์ กำจัดไฟป่า
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

--- วิสัยทัศน์ ---

.... คุ้มครองและฟื้นฟูสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้และความหลากหลายทางชีวะภาพ ด้วยการบริการจัดการ
องค์ประกอบด้านไฟป่าบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ป่าไม้เป็นฐานทรัพยากร
ที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน...

--- ยุทธศาสตร์ ---
  1. บริหารจัดการไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. เปลี่ยนความขัดแย้งในปัญหาไฟป่าให้เป็นความร่วมมือ บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน
  3. พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาสมดุลตามธรรมชาติของระบบนิเวศป่าไม้
--- ภารกิจ ---
  • สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการควบคุมไฟป่า
  • ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า
  • ประสานงานและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ
  • ประสานงานการระดมพลดับไฟป่า ตามแผนระดมดับไฟป่า ในสถานการณ์รุนแรงและสถานการณ์วิกฤติ
  • สนับสนุนการดับไฟป่าและบรรเทาวนภัย โดยชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)

*บทเพลงเตือนใจ* เพลง ระวังภัยจากไฟป่า

...ป่าเมืองไทยล้วนมีหมู่ไม้งดงามตา สัตว์นานานกกาต่างมาอาศัย ร่มเย็นและเป็นสุขใจ ป่าไม้ นั้นให้ฝนหลั่ง กั้นลมแรง มีน้ำไม่แห้ง ห้วยละหารล้นธารหลายทาง ไร่นาบึงบางอุดมผักปลา
...เขาแสนสวยร่ำรวยด้วยพรรณไม้ป่า น้ำเย็นแลเห็นหมู่ปลา เวียนว่ายไปมาตามแก่งหิน เพลงหริ่งเรไรที่ได้ยิน ดั่งฟ้าองค์อินบันดาล
...หากวันใดแม้ไฟไหม้ร้อน มารอนราน เกิดกันดาลน้ำนองพร่องธารแห้งหาย กว่าจะรู้ตัวก็สาย เกษตรไทยร้อนใจเจียนบ้า เกิดความทุกข์โรมรุกเพราะไฟไหม้ป่า หากฝนแล้งน้ำแห้งชายคา ขาดน้ำทำนาจะหาที่ไหน
...เขาล้านโล้นเบื้องบนหมดไม้น้อยใหญ่ แล้วเราจะเอาอะไรซ่อมสร้างเรือนชาน บ้านอยู่อาศัย ขาดความร่มเย็นเป็นสุขใจ ระวังไว้เรื่องไฟไหม้ป่า...

**************************************

:: ประชาสัมพันธ์::
::ใหม่ล่าสุด!  ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา  เปลี่ยนหมายเลขติดต่อใหม่แล้วนะจ๊ะ  0-3850-2029 สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะจ๊ะ !!!
ขณะนี้ Website ของเราได้เพิ่มข้อมูล ผืนป่าตะวันออกของไทย คลิ้กที่นี่ เพื่อเยี่ยมชมได้เลยครับ
 

 

 

: สถิติการเกิดไฟป่าปี 2547
::จากรายงานไฟประจำปี
งบประมาณ  2547 ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา
-ไฟป่าเกิดทั้งสิ้น 65 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 2,295 ไร่
-ไฟไหม้มากที่สุด สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี
123
ครั้ง 300 ไร่
 
:: ภาพกิจกรรม::

 


Home | Data | Plan | Staff | Activity | Station | Knowledge | Music Band | Statistic | News

ต้องการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่า/ข้อมูลหน่วยงาน/กิจกรรมต่าง
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา โทร 0-3850-2029
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : Forest Fire Coordination Center

1