Restaurering av kjøkkenkomfyr

Det å restaurere en komfyr kan være litt av en utfordring fordi disse ovner i 80% av tilfellene er brent i stykker eller er sprukket. De ødelagte delene må da enten repareres, lages nye, støpes nye, eller skiftes ut med deler fra en tilsvarende komfyr. Det hender også at deler er borte fra ovnen, eksempelvis dører, ringer, feieluke, messingstang og ovnsbein, og da må disse skaffes tilveie.

Komfyren demonteres. Den er enten skrudd i sammen med lange bolter, eller korte skruer.  Boltene/skruene må i de fleste tilfeller erstattes med nye.

Dører før og etter restuaurering.

Så rengjøres alle ovnsdelene. Alle sammenføyninger som det sitter gammelt ovnskitt på må slipes med vinkelsliper e.l. De ovnsdelene som er defekte må enten repareres eller skiftes ut med "nye" deler. Deretter sandblåses og lakkeres de utvendige ovnsdelene. Det kan også brukes ovnssverte, men det anbefales ikke da ovnen må svertes hvert år. Senotherm varmebestandig lakk er en type lakk som kan brukes. Hvis det er trekkventiler i dørene må disse repareres dersom gjengene i ventilen er nedslitt. På ileggsdøra er vanligvis hengslene også så nedslitt at de må byttes. Askeskuffen må i de fleste tilfeller lages ny.

Ny og gammel askeskuff.

Nå er komfyren klar til å settes sammen og dette gjøres først uten ovnskitt i sammenføyningene. Dette gjøres for å se hvor de forskjellige delene skal være, og for å se om alle delene passer sammen. For å holde sideplater, front, og bakplate sammen under monteringen kan man bruke lastestrikker. Hvis alt er i orden, demonteres ovnen og det tas ovnskitt på alle sammenføyninger.

Det går alt i fra 1 til 3 patroner med ovnskitt til en komfyr. Følg bruksanvisningen som står på patronen til ovnskittet.

Gammel reklame for ovnspuss.

Nå er komfyren satt sammen og da gjenstår det bare å steinsette den i brennkammeret og over steikeovnen. Dette er viktig. Den viktigste grunnen er at ovnsplatene blir beskyttet mot den sterke varmen som kan bli inne i ovnen. En annen grunn er at det blir en jevnere temperatur inne i selve steikeovnen og ovnen holder lengere på varmen. Det kan benyttes vanlig ildfast stein, eller plastisk ildfast stein (Borgpak 45).

NB! Husk at en kjøkkenkomfyr ferdig sammensatt er forholdsvis tung. (100-250 kg)

Hvis det er mulig bør ovnen settes sammen der den skal stå.

Bilde av gamle bokser med ovnskitt,
ovnslakk og ovnsverte.