ก 

         

เกียวกับเวบไซต์ | การตั้งค่าการรับชม

   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546       ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม กับทางเว็บไซค์ชองเรา  โอม  ศรีคเณศายะ นะมะ ......................ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ควาเจริญรุ่งเรืองสืบไป

| ชื่อมหาเทพที่สำคัญ | บทบาทสำคัญ | ฐานะและสถานภาพ | ตำนานพระคเณศความหมายของส่วนต่าง ๆ | ฤทธิ์แห่งปัญญาวิธีพิชิตศัตรู | 
การอภิเษกสมรส | ตำนานแห่งการเสียงา | การอวตานและพระนาม | ปางพระคเณศ 
Ganesha.Net     108 เทพแห่งสรวงสวรรค์   คเณศปกรณัม    ดูก่อนหน้านี้ กลับสู่หน้าหลัก ดูถัดไป
 What's new...บทความพิเศษ เรื่องน่ารู้ใกล้ ๆ ตัว  การปฏิบัติธรรม  เมนูสุขภาพ
พระคเณศ
       
เทพสากลในงานมงคล

  พระคเณศหรือพระพิฆเนศวรนั้นได้ชื่อว่าเป็นเทพสากลทั้งนี้เพราะบัญญัติแห่งศาสนา
พิธีพราหมณ์-ฮินดูได้สถาปนาให้เป็นเทพพระองค์แรกซึ่งต้องกราบไหว้บูชาก่อนเริ่มมงคลพิธีใด ๆ ทั้งทางโลกและทางธรรมยกเว้นงานเดียวที่ต้องห้ามอาราธนา คือ
งานศพ ด้วยถือว่าเป็นอวมงคลพิธี
พระนามของพระคเณศ
   
พระคเณศ ชาวทมิฬเรียก Pillaiyar ธิเบตเรียก tsoge - bdag พม่าเรียก Maha-pienne จีนเรียก Kangi-ten เขมรเรียก Prah kenes ญี่ปุ่นเรียก Sho-ten , Vinyaksa
  
พระคเณศเป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรค เป็นเครื่องกีดขวาง ดังนั้นการเคารพ นอบน้อมและพลบูชาเพื่อขจัดความขัดข้อง ทั้งหลายให้สิ้นไป ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสำเร็จ
เทพแห่งศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ 
   พระคเณศได้รับยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแขนงต่าง ๆ มากมาย ระดับเล็ก ๆ เป็นตั้งแต่เทพประจำเรือน ประจำหมู่บ้าน เทพแห่งการเก็บเกี่ยว เทพผู้ขจัดความชั่วร้าย ซึ่งมีคุณสมบัติแห่งความรอบรู้ ชาญฉลาด และเชี่ยวชาญในศาตร์วิทยาทุกแขนง เป็นต้นว่าศิลปะและอักษรศาสตร์

  ในประเทศไทยสัญลักษณ์ดวงแก้วทั้ง ๗ ดวงซึ่งแวดล้อมพระคเณศในดวงตรา ประจำศิลปากร แสดงให้เห็นถึงศิลปวิทยา ทั้ง ๗ แขนง อันได้แก่ ช่างปั้น จิตรกรรมดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วาศิลป์ สถาปัตยกรรมและอักษรศาสตร์

  ดังนั้น พระคเณศจึงสัมพันธ์ข้องแวะกับชีวิตทางโลกมากกว่าเทพพระองค์อื่น ๆ จนเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระคเณศได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง


     

ผู้ใด ต้องการความสำเร็จ
 ให้บูชาพระพิฆเณศวร์
                                          
ผู้ใด ต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง 
ให้บูชาพระพิฆเณศวร์


สมัครสมาชิก Ganesha.Net
ฟรี! มีสิ่งดี ๆ พิเศษมากมาย สำหรับคุณ

Email:
Name:
Subscribe Unsubscribe

Ganesha.Net   
 

 

 

 ปีที่ปรุงปรุง: 2546

 

 108  เทพแห่งสรวงสวรรค์

 
 
   

ลักษณะความสำคัญ

ความหมายของหนูกับช้าง
กษัตริย์ไทยกับพระพิฆเณศ
ลักษณะทางปติมากรรม

พิธีกรรมทางศาสนา

 การอธิษฐาน
การขอพร
พิธีกรรมบวงสรวงบูชา
การบูชาในโอกาสต่าง ๆ
คาถาบูชาพระพิฆเณศ


ขออุทิศส่วนบุญกุศล


 
ให้แก่คุณบิดามารดาและทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ผู้มีพระคุณ ญาติกา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร พระมหากษัตริย์ และมิตรรักสนิท เพื่อสาราสัตว์น้อยใหญ่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระโพสพ พระภูมิเจ้าที่ พระพิรุณ พระยายมราช นายนิริยบาล ทั้งท้าวจตุโลกบาล สิริพุทธอำนมาตย์ ชั้นจาตุมหาราชิการเบื้องบน จนถึงพรหมเบื้องต่ำ ตั้งแต่อเวจีขึ้นมา จนถึงโลกมนุษย์ โดยรอบสุดขอบจักรวาล  อนันตจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรับและะเทพยาดาทั้งหลาย
 ตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยมยักษ์       
คนธรรพ์ นาคา ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้ได้สุขยิ่ง ๆขึ้น ไป ด้วยเตชะบุญแห่งข้าที่ได้อุทิศไปนี้ด้วยเถิด


                   จากผู้จัดทำ 

         
      โอม สุมุขายะ นะมะหะ
     โอม ซานติ  โอมซานติ โอมซานติ

โลกทั้งหมดอยู่ในพระองค์ด้วยคำว่า " โอม "
 
กระดานแสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ สามารถสอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดได้ที่นี่
ข้อเสนอแนะและข้อคิดที่ดี ๆ 
ลงชื่อ-นามสกุล :

E-Mail  :
ดูก่อนหน้านี้ กลับสู่หน้าหลัก ดูถัดไป

พบพันธมิตรของเราได้ที่นี้ ตลอด 24 ชั่วโมง

http://www.clinicneo.co.th URL Bookmarks - บุ๊คมาร์คของคนออนไลน์ ดาราวิดีโอ คอม-ไทย ดอทเน็ต สอนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่ง SMS ฟรี! ที่นี่คลิก

แลก LINKS คลิกที่นี่

Webmaster : webmaster


Copyright © Ganesha.Net
พระพิฆเณศดอทเน็ต แห่งประเทศไทย จำกัด
( โอม คเณศายะนะมะ )