Norske adresser til psykiatri og antipsykiatri:

Tilbake til Norsk Antipsykiatri

Denne adresselista laga eg til Psykiatrispesial (1999) og her står ho i uppdatert utgåve. Eg har samla dei redaksjonelle kommentarane til Psykiatrispesial i eitt dokument: http://www.oocities.com/greenliberal/psykspesial.html -
det kan vera nyttugt å lesa for å få eit bilde av kor radikale elle moderate dei forskjellige organisasjonane er og når dei vart skipa.

AURORA – Støtteforening for Mennesker med Psykiske Helseproblemer:

PB 8815 Youngstorget, 0028 Oslo –
Besøksadresse: Rosenkrantzgate 10A, 602 (ved Oslo Nye Teater)
Kontortid: mån, tys, tor 12.00–16.00, fre 10.00–14.00

Kontortelefon: 22 41 03 50 – kontortelefonen er også støttetelefon: mån – fre 12.00–21.00
Telefon AURORAs Kreativitets– og Aktivitetsverksted: 22 41 06 36
Fax: 22 41 03 60 – Tekst-TV: TV3 s.849 under friviljuge organisasjonar

http://www.aurora-stotteforening.no/ + http://www.aurora-norway.org/ - E-post aurora@aurora-stotteforening.no

Folkeaksjonen Mot Psykiaternes Overgrep (FAMPO):

c/o Dag Hiåsen, 3355 Solumsmoen – Telefon 32 71 54 55

http://www.oocities.com/greenliberal/fampo/ - uoffisiell heimeside

Galebevegelsen i Oslo:

Elin Sverdrup-Thygeson, Østgaardsgate 23B, 0474 Oslo – Telefon 22 37 51 28

http://www.oocities.com/greenliberal/galebevegelsen/ - uoffisiell heimeside

Medborgernes Menneskerettskommisjon (MMK Norge):

PB 8902 Youngstorget, 0028 Oslo – Telefon 22 42 35 05 – Fax 22 42 35 06

http://www.cchr.org/ - internasjonal heimeside - E-post mmkcchr@online.no

Mental Helse Noreg/tidsskriftet Sinn & Samfunn:

PB 298, 3701 Skien – Telefon 35 53 43 70 – Fax 35 53 09 30
Døgnopen hjelpetelefon 81 03 00 30 – http://www.mentalhelse.no
E-post post@mentalhelse.no - E-post Sinn & Samfunn: sos@mentalhelse.no

Mental Helse Hedmark:

Torggata 91, 2317 Hamar (5. etasje i Folkets Hus) – Telefon 62 54 09 72 –  Fax 62 54 09 74
Kontortid: måndag – fredag 10.00 – 16.00  – E-mail hedmark@mentalhelse.no

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)/tidsskriftet Søkelyset/
Amalie Norsk Forlag:

PB 4481 Torshov, 0403 Oslo - Besøksadresse: Møllergata 42B, 0179 Oslo
Telefon / Fax 22 20 18 86
http://www.websenter.com/wso/ - E-post wso-oorg@frisurf.no

Vi kan også nemne LOBOS – Støttegruppe for Lobotomerte:

LOBOS ved Mary Lehne, Gunnar Schjelderups veg 33, 0485 Oslo - Telefon 21 91 22 89

Dei fleste andre interesseorganisasjonane for spesielle grupper av psykiatriske pasientar ser ut til å vera propsykiatriske. Sjå  Norske internettadresser.

Please take me to the top 1