Norsk internettliste:

Last updated July 25, 2001

Tilbake til Norsk Antipsykiatri / Norwegian Antipsychiatry

Tilbake til webmaster

Nasjonalbiblioteket:
http://www.nb.no/

Ressursside for litteratur- og informasjonssøk:
http://www.oocities.com/greenliberal/links.html
 
Organisasjonar
(Anti-)Rusmiddel og Medikament
Antipsykiatri
Diverse
Propsykiatri

Organisasjonar:

Antipsykiatriske organisasjonar står i Hovudindeks / Norsk adresseliste og under Antipsykiatri.
(Anti-)Rusmiddel- og Medikamentorganisasjonar står under (Anti-)Rusmiddel og medikament.

Veiviseren - Mental Helse Oslo:
http://mestring.rito.no/veiviser.html Anbefales!
Eit umfattande oversyn over friviljuge organisasjonar i helse- og sosialsektoren - de kan bestille papirutgåva (1. uttgåve 1997, 2. utgåve desember 1998) hos Mental Helse Oslo. Boka er ikkje antipsykiatrisk, men heller ikkje telefonkatalogen er antipsykiatrisk, likevel er telefonkatalogen veldig nyttug!

ANANKE Noreg (tvangslidingsorganisasjon)
Besøksadresse: Psykiatrisk Institutt, Østmarka
Postadresse: PB 3008 Lade, 7002 Trondheim - tlf. 73 86 45 98/93 81 74 41 Oslo: 91 15 52 85
http://www.oocities.com/HotSprings/Spa/5650/ E-post: psykiatri@medisin.ntnu.no Oslo: ananke@oocities.com
Ikkje berre har dei kontor hos psykiatrien, brosjyren deira Hva er en tvangslidelse? En folkesykdom som ofte kan helbredes er sponsa av legemiddelfirmaet Solvay Pharma a.s., PB 248, 1301 Sandvika

http://www.linpro.no/angstringen/ Angstringen, Oslo
Dette er ein av fleire Angstringar i Noreg.
Morellsveg 9, 0487 Oslo – Telefon 22 22 35 30 – Fax 22 71 26 09
E-post angstringen@linpro.no

http://www.ffs.no/ Foreningen for Søvnsykdommer (FfS) (før kjent som Narkolepsiforeningen), c/o FFO,                 Sandakervegen 99 Torshov, 0404 OSLO - tlf. 22 79 91 00 - fax 22 79 91 99
Medlemsbladet SOMNUS v/redaktør Arne Sandum - tlf./fax  32 87 22 24 - e-mail arne.sandum@c2i.net

http://www.ffo.no/ Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
FFO, PB 4568 Torshov, 0404 Oslo tlf. 22 79 91 00 - fax 23 05 87 80

http://www.funkalfa.net/ Funk@ - nettside for funksjonshemma og kronisk sjuke frå FFO
 
http://www.sol.no/helse/hieronimus/
Hieronimus – Støttesenter for Angst og Depresjon, Bergen – før kjent som Bare Angst. Bare Angst vart skipa i 1986 og Hieronimus/Bare Angst er veteranen i det organiserte angstmiljøet i Noreg.
PB 385, 5001 Bergen - Besøksadresse: Margaretastredet 2, 5005 Bergen – tlf. 55 56 03 04

http://www.iks.no/
Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS)
Postboks 8877 Youngstorget, 0028 Oslo - Besøksadresse: Dronningens gate 25
Tlf. 22 42 22 22 - Faks 22 42 07 95 - E-post webmaster@iks.no

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP):
http://home.online.no/~tbratten/page3.html LPP Aust-Agder - uoffisiell heimeside
http://home.no.net/hjv/lpp/ LPP Trøndelag

http://www.taperne.no/ - offisiell heinmeside
http://home.online.no/~tommy-sk/lrt.htm - uoffisiell heimeside
Landsforeningen Rettferd for Taperne

http://www.mbd.no/ + http://home.c2i.net/tloevdok/mbd.no/ + http://members.xoom.com/s9612418/
MBD-foreningen, Arnstein Arnebergsveg 30, 1366 Lysaker
Tlf. 67 58 37 57 - Fax 67 58 37 47 - E-post mbd-for@online.no

http://www.mentalhelse.no/ Mental Helse Noreg
E-post post@mentalhelse.no + sos@mentalhelse.no (Sinn & Samfunn) + hjelpetelefonen@mentalhelse.no (Hjelpetelefonen)

http://www.mentalhelse.no/buskerud/ Mental Helse Buskerud
http://www.mentalhelse.no/mhst/  Mental Helse Sør-Trøndelag

http://www.selvhjelpsforum.no/
Norsk Selvhjelpsforum

http://www.touretteforeningen.no/ Norsk Tourette Forening

http://www.vfb.no/ Organisasjonen Voksne for Barn (VFB)

(Anti-)Rusmiddel og Medikament:

http.//www.folket.no/
(Anti-)Rusmiddelavisa Folket

http://www.avhold.no/ (med frames) + http://www.avhold.no/alhoved.html (utan frames)
Avholdsfolkets Landsråd

http://www.fmr.no/ Forbundet Mot Rusgift - grundig lenkjesamling

http://www.imi.no/lms/ Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

http://www.vof.no/ Vaksineopplyste Foreldre (VoF), skipa i 1998
kontakt@vof.no

Antipsykiatri:

http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/12/03/231138.html
Intervju med psykolog Ellen Finnøy i Dagbladet søndag 3. desember 2000,
forf. av Dødelig Terapi. Innsikt til Utsikt, Universitetsforlaget november 2000

http://home.no.net/gladmann/ Atferdsvitar (behaviorist) og psykolog Arild Karlsen med eiga Arnold Juklerødside: http://home.no.net/gladmann/jukler.htm

http://www.geocites.com/jordotradini/ psykolog Joar Tranøy
http://www.oocities.com/greenliberal/joar.html Norsk Antipsykiatris Joar Tranøyside med litteraturliste

http://www.uio.no/~cbeck/ Fyrsteamanuensis i pedagogikk Christian W. BeckSjå Søkelyset nr.19 desember 2000 for meir litteratur um romanifolket

Romanifolkets Landsforening (RFL):
RFL, Postboks 80, 2436 Våler i Hedmark
http://home.online.no/~palmeek/ - roomanifolket@c2i.net

Olav Rune Ekeland Bastrup:
http://www.bastrup.no/ + http://home.enitel.no/bastrup/ + http://www.oocities.com/codexerxes/
Saman med Aage Georg Sivertsen forfattar av En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge, Universitetsforlaget 1996

Bjørn Hvinden (red.):
Romanifolket og det norske samfunnet. Følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet, Fagbokforlaget (Bergen), 2000. Artikler som bygger på en serie prosjekter fra Norges forskningsråd om romanifolket, inkl. en artikkel av forsker Per Haave.

Per Haave: Sterilisering av tatere 1934-1977. En historisk undersøkelse av lov og praksis, Norges forskningsråd.Området for kultur og samfunn (Oslo), 2000http://www.mamut.com/lebensborn/ Krigsbarnforbundet Lebensborn, skipa i september 1999


Fotojournalist Bernt Eide:
http://www.hioslo.no/~bernt/

http://www.tenneroghelse.no/ Forbundet Tenner og Helse - amalgamfri sone

http://www.f2f.com/ Foreningen 2 Foreldre

http://home.no.net/nsmfia/ Nasjonal Støttegruppe Mot Falske Incestanklager (NSMFIA)
Postboks 30 Sandsli, N-5861 Bergen - (00 47) 90 97 58 98 - nsmfia@start.no

http://bdd.no/oth/ Opplysnings Tjenesten for Hjemmeundervisning (OTH)

http://www.knut.com/ Støttegruppen for "Knut" (SFK) - barnevern m.m.

http://www.klassekampen.no/bakgrunn/krigsbarn/ (defunct)

Klassekampens artikkelserie um krigsborna – um korleis ”tyskertøser” vart lobomoterte til døde og kasta i massegraver på Gaustad og resten av lagnaden til desse kvinnene og borna deira:
                                                                                                                                                                                               Juni 1998:  8. November 1998:  3. 12.
Oktober 1998:  20. 21. 23. Desember 1998:  3.8. 10.

http://www.lende.no/ Tore Lende: EN SIDE FOR MENNESKELIG VERDIGHET, IKKE-VOLD, BRORSKAP OG VENNSKAP   FOR FRED OG FORDRAGELIGHET I SMÅTT OG STORT - allsidig side

http://home.sol.no/~oremoy/fragler/ (defunct)
Oddmar Remøys ”Fragler” – med namn etter boka til ex-Stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes: Fragler – fins dei?, Pandora Media, Fosnavåg/Herøy 1993 - um Torvholm-(Herøy-)saka, uppkalla etter fiskaren Kåre Torvholm (Herøy i Møre og Romsdal), Erik Andersensaka (sjå Søkelyset nr. 15 april 1999 og FAMPO) m.m.

http://home.online.no/~dagoj/innhold.htm
the Fantastic World of  Fabula – forfattaren og redaktøren av den antipsykiatriske avisa Samfunnsliv Dag Ove Johansen.
Samfunnsliv, c/o Dag Ove Johansen, Venset, 8200 Fauske eller c/o Anders Ryste, 6150 Ørsta.
http://home.online.no/~dagoj/SAMFLIV.HTMhttp://members.xoom.com/_XOOM/kaalium/samstarten.htm
Johansen har også ein presentasjon av det antipsykiatriske tidsskriftet Alternativt Samfunn, PB 156, 2402 Elverum: http://home.online.no/~dagoj/Alt.html

Diverse:

http://www.abuse.no/ Abuse No - webportalen mot overgrep

http://home.online.no/~lwestbye/angst/- Det gjelder angst. Nevrotikerenes eget nettsted 

http://www.tftnorway.com/ - mats.uldal@ah.telia.no
TFT Norway - Thought Field Therapy Tankefeltterapisida til livsuppmuntrar Mats J. Uldal - sjå International Web List for utanlandske tankefeltterapi-sider.

Egil Brevik, Buskerud:
Lillebror ser deg!:
http://home.online.no/~egilbr/temp4/lbr/sdg/
Vokt deg for attføringsfella:
http://home.online.no/~egilbr/temp4/lbr/kafka.htm (Sinn og Samfunn nr. 6 2001s.17-19)

SV-politikaren Ivar Johansen, Oslo:
http://home.online.no/~ivajoha/ + http://ivajoha.home.online.no/

Unni Løkken:
http://www.atelierlivskraft.no/ Atelier Livskraft

http://home.online.no/mantus/ Lewis Mantus - jokes, poetry etc.

http://home.enter.vg/mildridryan/ Mildrid Ryan, forfatter

http://www.consensus-as.no/ + http://www.consensus-as.no/Forlag/ Consensus, Trondheim - kritisk um skuleverket m.m.

http://www.fontenehuset-stavanger.no/ + http://home.online.no/~sstavang/
Fontenehuset / Fountainhouse, Stavanger - sjå International Web List for utanlandske Fountain House-sider.

http://www.fmh.no/ Forum for Miljø og Helse

På desse diskusjonsgruppene fins det diskusjon um psykiatri::

news:no.alt.diskusjoner

news:no.fag.jus

news:no.fag.medisin.diverse

news:no.fag.psykologi.generell

news:no.samfunn.politikk.diverse

Propsykiatri:MBD-AD/HD-heimesider:

http://www.nasjkomp.no/ Nasjonal Kompetanseenhet for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK)

Sjå MBD-foreningen, , Norsk Tourette Forening og Foreningen for Søvnsykdommer (FfS)

http://home.online.no/~lindhamm/ A ADHD-page - a Norwegian mother's fight against the system -
this website isn't necessarily thorougly propsychiatry

http://www.egroups.com/community/ADHDforeldrenorge -
diskusjonsgruppe for MBD-AD/HD-foreldre skipa i oktober 1999

http://home.sol.no/~nutgard/ Pedagog Njål Arne Utgårds Enpsykopedia Njalica med eiga ADHD-side. defunct

http://www.doktoronline.no/forum/ - klikk på forum um Bokstavbarn (bokstavborn er eit ("kjæle"-)namn på dei som har ei eller fleire diagnosar som er kjende under avstytte namn - MBD, AD/HD, DAMP osb., dvs. at vaksne som ønskjer seg ein slik diagnose til seg sjølve eller borna sine ser positivt på nemninga bokstavborn.)


http://www.helsenytt.no/ + http://www.helsenytt.no/linker/sinnet.htm
Helsenytt - for alle, Nasjonalforeningen for Folkehelsen

http://www.helsetilsynet.no/
Statens Helsetilsyn

http://www.isv.uit.no/seksjon/psyk/
Institutt for psykologi ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet (SVF), Universitetet i Tromsø – psykologiressursar på internett, inkludert nyheitsgrupper.

http://www.psykopp.no/  E-post psykopp@online.no Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger –
før kjent som Psykiatrisk Opplysningsfond

http://www.psykisk.org/ E-post post@psykisk.org + psykiskhelse@psykisk.org (avisa Psykisk Helse)
Rådet for Psykisk Helse – med psykiataren Einar Kringlen som leiar og med profesjonsorganisasjonar / fagforeiningar, humanitære organisasjonar, utdanningsinstitusjonar, den moderate pårørandeforeininga Landsforeininga for Pårørande innan Psykiatrien (LPP) og moderate brukarorganisasjonar som Mental Helse Noreg som medlemmar. Nettsida til Rådet har postadresse og eventuell nettadresse til alle desse organisasjonane.

http://www.legeforeningen.no/ Den Norske Legeforening / Norwegian Medical Association

http://www.psykol.no/ Norsk Psykologforening / Norwegian Psychological Association

http://www.psykiatri.no/ Norsk Psykiatrisk Forening / Norwegian Psychiatric Association

http://www.transmit.no/gaf/ - psykiatriske GAF-skjema - eit middel till patologisering (sjukeleggjering)

http://www.telemed.rito.no/phelseprosjekt.htm Psykisk helse på internett -
http://www.telemed.rito.no/ Nasjonalt senter for Telemedisin, Regionsjukehuset i Tromsø (RiTø)

psykolog Knut Lindtner: http://home.online.no/~klindtne/

Please take me to the top 1