อัปเดต :: เวลา :: จำนวนผู้เข้าชม :: Counter
- ประวัติด่าน ตม.
- ประวัติด่าน ตม. สาขาย่อย
- ผู้บัญชาการ สตม.
- ผู้บังคับการ ตม.3
- บุคลากรและเบอร์โทรศัพท์
ผู้บริหารระดับสูงของ สตม.
ท่าน ผู้บัญชาการ สตม.พล.ต.ท.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์
รองผู้บัญชาการ สตม.(1) พล.ต.ต.พงศพัศ พงษ์เจริญ
รองผู้บัญชาการ สตม.(2) พล.ต.ต.พรภัทร์ สุยะนันทน์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการ สตม.(1) พล.ต.ต.ยงยุทธ เตียวตระกูล
ผู้ช่วยผู้บัญชาการ สตม.(2) พล.ต.ต.สมยศ ภู่พันธุ์ม่วง
นโยบายหลักเพื่อการพัฒนาโดย พล.ต.ท ชาญวุฒิ วัชรพุกก์
การนำนโยบาย ผบช.สตม. ไปสู่การปฏิบัติของ ด่าน ตม.ท่าเรือสงขลา
ผู้บริหารระดับสูงของ สต.3
ท่านผู้บังคับการ ตม.3 พล.ต.ต.ภัทรชัย หิรัญญะเวช
รองผู้บังคับการ ตม.3(1)พ.ต.อ.บรรจงศิลป์ รักสัตย์มั่น
รองผู้บังคับการ ตม.3(2) พ.ต.อ.วีรชาติ ปรียวงศ์
รองผู้บังคับการ ตม.3(3) พ.ต.อ. เสนอบุญ ภูมิจิตร
รองผู้บังคับการ ตม.3(4) พ.ต.อ.รชต สืบสายอ้น
- แจ้งที่พักคนต่างด้าวแบบต่าง ๆ
- แจ้งพาหนะทางน้ำ
- แจ้งการขออยู่ต่อ
- การเพิ่มลดลูกเรื่อ***

ข้อมูลอื่น ๆ
- ข้อมูลแรงงานต่างด้าวใน จ.สงขลา
- ข้อมูลแรงงานแยกประเภทกิจการ
- ประเทศที่ต้องขอ VISA
- ประเทศที่ได้รับการผ่อนผัน ผ.30 AR.15
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องควมคิดเห็นของผุ้ประกอบการฯ โดย พ.ต.ท. อนุกูล เธียรเจริญ และคณะผู้วิจัย NIDA8
- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา***
- เวรออกตรวจ
- พ.ท.และช่องทางความรับผิดชอบต่าง ๆ

ผลงานต่าง ๆ
- ผลงานจับกุมแรงงานต่างด้าว
- ผลงานจับกุมแรงงานต่างด้าวล่าสุด

งานตรวจและสถิติต่าง ๆ
- งานตรวจบุคคล
- สถิติงานตรวจบุคคลและยนพาหนะ
- สถิติการขออยู่ต่อของคนต่างด้าวประเภทต่าง ๆ - สถิติการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
- สถิติการจับกุมคนต่างด้าว
- สถิติการส่งคนต่างด้าวไปยังอาคารควบคุมผู้ต้องกัก ด่าน ตม.สะเดา

การวางแผนพัฒนาบุคคล
- การวางแผนพัฒนาบุคคลของ ด่านตม.ท่าเรือสงขลา
- งานประชาสัมพันธ์
- WebBoard
- สมุดเยี่ยม GuestBook / คำตอบ
- ข่าวรอบโลกสถานีต่าง ๆ
- อากาศวันนี้
- รวมลิ้งค์เว็บที่น่าสนใจ
- ห้องสนทนา

- Link to DD
- Recommend Us
- Email Us
สำนักงาน ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา
ประวัติด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเมืองสงขลา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2497 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีสถานที่ทำการเดิมตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2529 กรมตำรวจได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสงขลา จำนวน 1 หลัง ด้วยวงเงินงบประมาณ 2,778,000 บาท ใช้เป็นที่ทำกรในปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/65 ถนนแหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา....ฯลฯ
ถาม / ตอบ
ผู้บังคับบัญชา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผู้บัญชาการ สตม.
พล.ต.ท ชาญวุฒิ วัชรพุกก์

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่าน พล.ต.ท ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ เราจะได้รับทราบ ประวัติ นโยบายการทำงาน ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติ งานที่ท่านมอบให้กับ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานตรวจคน เข้าเมือง

ผู้บังคับการ กองตรวจคนเข้าเมือง 3
ผู้บังคับการ
กองตรวจคนเข้าเมือง 3
พล.ต.ต.ภัทรชัย หิรัญญะเวช
ยินดีต้อนรับผู้บังคับการ กองตรวจคนเข้าเมือง 3 พล.ต.ต.ภัทรชัย หิรัญญะเวช

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา สาขาย่อย
ด่าน ตม. สาขาย่อย ----->