ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บข่าวสารและความรู้ด้าน IT :::
   
 
วัตถุประสงค์  
สารสนเทศคือ
ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุสาหกรรม
1 เพื่อให้มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอที่จะนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อให้สามารถนำความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับงานและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้น
4 เพื่อให้สามารถปรับตัวและติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ลิ้งเว็บ
IT for life
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
กรมส่งเสริมการส่งออก
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
Digital Library
Schoolnet
Nectect
กระทรวงอุตสาหกรรม
ลีนุกย์พันธุ์ไทย
Computer Center
ข่าว IT
หนอนหลุดเข้าไปในฮาร์ดดิสก์  
MS เตือนผู้ใช้ Flash Player!!!  
บราวเซอร์ IE 7 เมิน SSL  
Zen Neeon ติดหนอนไวรัส!!!  
ไมโครซอฟท์วางตลาด Xbox 360 ตัดหน้า PS3  
Windows XP SP3 ออกครึ่งหลังปี 2007!!!  
   

 

                                    

       

 

1