Rancangan Mingguan 2007

Jan]   [Feb]   [Mac]   [April]   [Mei]   [Jun]   [Julai]   [Ogos]   [Sept]   [Okt]   [Nov
[Minggu 5]  [Minggu 6]  [Minggu 7  [Minggu 8]          Home

Bahasa Melayu
Kelas Isnin 29  Selasa 30 Rabu 31 Khamis 1 Jumaat 2

Sabtu 3

D. Merah

BT Pel. 4 : Ke Rumah Kawan.

  -Latihan 4 (A)

  

2&3

BT Pel. 4 : Ke Rumah Kawan.

  -Latihan 4 (B&C)

  

1&2

Zoom 1 :

  -Latihan F&G.

                

1&2

Tatabahasa (1) : Kata Nama Khas

 Ejaan (1).

 

3&4

.

 

 

D.3 Kuning

 

 

                                            

BT Pel. 4 : Ke Rumah Kawan.

  -Latihan 4 (A)

5&6

BT Pel. 4 : Ke Rumah Kawan.

  -Latihan 4 (B&C)

3&4

Tatabahasa (1) : Kata Nama Khas

 Ejaan (1).

7&8

Zoom 1 :

  -Latihan F&G.

7&8

D.3 Jingga

 

                     

 

BT Pel. 4 : Ke Rumah Kawan.

  -Latihan 4 (A)

7&8

BT Pel. 4 : Ke Rumah Kawan.

  -Latihan 4 (B&C)

5&6

Tatabahasa (1) : Kata Nama Khas

 Ejaan (1).

5&6

Zoom 1 :

  -Latihan F&G.

5&6

D.3 Perak

BT Pel. 4 : Ke Rumah Kawan.

  -Latihan 4 (A)

7&8

 

BT Pel. 4 : Ke Rumah Kawan.

  -Latihan 4 (B&C)

7&8

Tatabahasa (1) : Kata Nama Khas

 Ejaan (1).

1&2

Zoom 1 :

  -Latihan F&G.

2&3

Sivik

Kelas Isnin 29  Selasa 30 Rabu 31 Khamis 1 Jumaat 2

Sabtu 3

D.3 Jingga

II. Sifat-sifat dan Amalan Baik Yang Patut Dimiliki.

2.2 Sikap Hormat.

2.2.1-Hormat kepada ketua.

a. Hormat kepada orang yang lebih tua.

1

   

 

 

 

.

 

D.3 Perak

 

 

 

 

 

 

I. Hidup Berkeluarga.

1.1-Memahami kehidupan sebuah keluarga.

1.2-Memahami Tanggungjawab.

1.2.1-Sebuah keluarga

1.2.2-Di antara keluarga.

1

Jan]   [Feb]   [Mac]   [April]   [Mei]   [Jun]   [Julai]   [Ogos]   [Sept]   [Okt]   [Nov
[Minggu 5]  [Minggu 6]  [Minggu 7  [Minggu 8]          Home