Rancangan Mingguan 2007

[Jan]   [Feb]   [Mac]   [April]   [Mei]   [Jun]   [Julai]   [Ogos]   [Sept]   [Okt]   [Nov
[Minggu 1]  [Minggu 2]  [Minggu 3]   [Minggu 4]          Home

Bahasa Melayu
Kelas Isnin   1  Selasa   2 Rabu   3 Khamis  4 Jumaat 5

Sabtu   6

D. Merah

Cuti Gantian : Hari Raya Haji

Cuti Gantian : Tahun Baru 2007

 

Orientasi/Menjual buku/Mengutip yuran.      

1&2

 

Orientasi/Menjual buku/Mengutip yuran.      

3&4

.

 

 

D.3 Kuning

 

Orientasi/Menjual buku/Mengutip yuran.

3&4

 

Orientasi/Menjual buku/Mengutip yuran.      

7&8

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

7&8

D.3 Jingga

 

Orientasi/Menjual buku/Mengutip yuran.

5&6

 

Orientasi/Menjual buku/Mengutip yuran.      

5&6

 

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

5&6

D.3 Perak

 

Orientasi/Menjual buku/Mengutip yuran.

7&8

 

Orientasi/Menjual buku/Mengutip yuran.      

1&2

 

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

2&3

Sivik

Kelas Isnin   1  Selasa   2 Rabu   3 Khamis  4 Jumaat 5

Sabtu   6

D.3 Jingga Cuti Gantian : Hari Raya Haji   Cuti Gantian : Tahun Baru 2007  

 

 

 

.

 

D.3 Perak

 

 

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

1

[Jan]   [Feb]   [Mac]   [April]   [Mei]   [Jun]   [Julai]   [Ogos]   [Sept]   [Okt]   [Nov
[Minggu 1]  [
Minggu 2]   [Minggu 3]    [Minggu 4]          Home