Selamat Datang ke Laman Web
SR. Pg. Digadong Hj. Mohd Salleh

Tel: (673) 2239452 / 2239453          Fax: (673) 2239915          Email: srpgdhms@yahoo.com.sg

 

index

kata alu-aluan guru besar

latar belakang sekolah

pentadbiran

akademik

kegiatan luar sekolah

teknologi komunikasi dan maklumat

 

ALAMAT SEKOLAH:

SEKOLAH RENDAH PENGIRAN DIGADONG HAJI MOHD SALLEH, BRUNEI I

KAMPONG SUNGAI KEDAYAN 'B'

BANDAR SERI BEGAWAN BN1511

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM