เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ในด้านเทคนิคการให้การฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในแต่ละวัน รวมทั้งกระดานข่าวที่เปิดโอกาสให้ท่านสอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้

 

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้ที่นี่

    

แนนำหนังสือ "ความเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดย องค์กรกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน"

 

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contact At Email:thaihumanrights@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

 

1