STOU MBA6 Education Site
ยินดีต้อนรับสู่ website เพื่อการศึกษา MBA  มสธ.
สำหรับรุ่น 6 ตอนนี้ (ก.ค.51) พวกเราใกล้จะจบกันแล้ว
website นี้ผมจะคงไว้เผื่อรุ่นน้องๆ จะได้ใช้กันได้ต่อ (ถ้าหากหลักสูตรไม่เปลี่ยน) หวังว่าตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
ทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ถึงพวกเราจะจบไปแล้ว ผมหวังว่าคงจะได้ติดต่อกันทาง website ของรุ่น
และหากจะติดต่อผมโดยตรง ก็คลิ๊กที่ webmaster ได้เลยครับ
Welcome!
32701
32702
32703
32704
32705
32706
32712
Blog
Related Links:
Our University
MBA4
MBA5
Webmaster
MBA6
MBA7
เอกสารการติว Comprehensive (ก.ค. 51)
Management
Marketing
OM
1