İmam Hatip Lisesi 

   Menü
    Ana Sayfa
    Fiziki Durum 
    Okutulan Dersler
    Personelimiz
    Sosyal Faliyetler
  •  İletişim


  

 

Tire İmam Hatip Lisesi __ İZMİR  

 

Okutulan / Okutulabilen Dersler

                                                

HAZIRLIK SINIFI

9.SINIF

10.SINIF 11.SINIF


Türkçe
Arapça
Kur’an-ı Kerim               
Beden Eğitimi                
Temel Dini Bilgiler         
Resim
Müzik  
Bilgisayar

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Türk Dili ve Edebiyatı      
Tarih
Coğrafya
Matematik
Biyoloji    
Fizik 
Kimya 
Yabancı Dil
Sağlık Bilgisi
Tefsir   
Biyoloji 
Kur’an-ıKerim                   Biyoloji
Beden Eğitimi
Siyer
Arapça

 

 

 

 

 

 

  

Türk Dili ve Edebiyatı        
Tarih
Milli Güvenlik Bilgisi         
Kur’an-ı Kerim                  
Arapça 
Hadis
Fıkıh  
İslam Tarihi                        
Tefsir 
Psikoloji      
Biyoloji
Fizik    
Kimya        
Matematik   
Geometri
Edebi Metinler                  
Genel Türk Tarihi             
Sanat Tarihi                     
Güzel Konş.ve Yazma     
Türkiye Coğrf.(Fiziki)        
Hızlı Okuma Teknikleri     
Hüsn-ü Hat                       
İngilizce 
Bilgisayar
Dini Musiki                       
Dil Bilim                            
Mantık
Resim
Müzik                                
Beden Eğitimi                   
Çevre ve İnsan                 
Demokrasi ve İnsan Hakları

 

Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
T.C.İnk.Tar.ve Atatürkçülük 
Kur’an-ı Kerim
Arapça
Kelam
Hitabet ve Mesleki Uyglm
Karşılaştırmalı Dinler Tarh
Sosyoloji
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Geometri
Edebi Metinler
Türk Edebiyatı Tarihi
Analitik Geometri
Güzel Konuşma ve Yazma
T.Beşeri ve Eko.Coğrafyas
Hızlı Okuma Teknikleri
Osmanlı Tarihi
İngilizce
Bilgisayar
Dini Musiki
Sanat Tarihi
Tezhib
Resim
Müzik
Beden Eğitimi
İnsan İlişkileri
Halk Bilim

 ® copyright 2002 Web Design gitaristan.com