อทว.บร.๑๔
 
แม้ตัวจะไกล แต่ใจชิดใกล้     พบเพื่อนๆ ได้ที่นี่ทุกวัน