Tovuti yetu imehamishwa !
Sasa tuna anwani mpya www.uwaba.or.tz

Our website has moved !
We now have a new website address www.uwaba.or.tz

Umma wa Wapanda Baiskeli Dar es Salaam

Tovuti ya zamani (haina taarifa za juzi juzi)
Old version of website (no longer updated)