อาหารพื้นเมือง
ประวัติผู้จัดทำ
กลับหน้าหลัก
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยาต้อนรับเข้าสู่   เรื่องราวเกี่ยวกับผักพื้นบ้านรอบตัวเรา


เราขอต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ผักพื้นบ้านภาคเหนือ

       เว็บไซต์ของเรานำเสนอเกี่ยวกับ  ผักพื้นบ้านภาคเหนือ ซึ่งภาคเหนือเป็นดินแดนที่
  อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง  จึงนิยมบริโภคผักรสขมเช่นผัก
  ม้วนไก่หรือเซียงดาอันลือชื่อและผักอื่นๆ  อีกหลายรสชาติเช่น  ผักเฮียด  ผักฮากผักแส้ว  
  สะแล และที่มีชื่อฮือฮาได้แก่ผักพ่อค้าตีเมีย  จะเห็นได้ว่าหากมีโอกาสไปตามชนบทของ
  ภาคเหนือก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ ผักพื้นบ้านไม่ต่ำกว่า 40 ชนิด  ตามฤดูกาลนับว่ามี
  ความอุดมสมบูรณ์  ทั้งอาหารและยาการกินผักพื้นบ้าน มักนิยมกินเฉพาะคนเฒ่าคนแก่  
  นอกจากนี้การกินผักยังช่วยเพิ่มความต้านทานโรคได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์   
  หากบริโภคได้เหมาะสมกับแต่ละคน  จะมีโอกาสได้รับโอสถสารจากต้นไม้รวมทั้งคุณค่า
  ทางสารอาหารต่างๆเว็บไซต์ของพวกเราส่วนใหญ่รวบรวมมาจากบางจังหวัดเช่น เชียงใหม่
  ลำพูน  แพร่ น่าน เนื้อหาจึงไม่ครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมด  เราหวังว่าเว็บไซต์ของเรา
  จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่มา เข้าชมเว็บไซต์ของเราไม่มากก็น้อยนะคะ

                                   


จัดทำโดย นางสาวดวงตา   อุดกันทา และนางสาวปริฉัตร  ติ๊บแก้ว ม.6/1 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
1