ข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
 
 

 

โรงพยาบาลวังชิ้น รับการตรวจรับรองคุณภาพ HA
21 กันยายน 2548

โรงพยาบาลวังชิ้น ขอต้อนรับคณะผู้ตรวจพัฒนาคุณภาพ จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อประเมินคุณภาพ HA ขั้นที่ 2

 

วันมหิดล
24 กันยายน 2548

เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2548 โรงพยาบาลวังชิ้น ขอร่วมน้อมรำลึกถึง พระเกียรติคุณ ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระิบิดา แห่งการแพทย์ แผนปัจจุบัน ด้วยการนำเสนอ พระราชประวัติ เพื่อเทิดพระเกียรติ์ ของพระองค์ ..... รายละเอียด

 

คณะกรรมการสหสาขา ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการรักษา
26 กันยายน 2548

 

ภายหลังจาก รวบรวมปัญหา และประชุมวางแผน เพื่อพัฒนา คุณภาพการรักษา คณะกรรมการสหสาขา (PCT) โรงพยาบาลวังชิ้น ได้ประกาศ แผนพัฒนาคุณภาพการรักษา สำหรับ โรงพยาบาลวังชิ้น เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป แผนดังกล่าว ประกอบด้วย
กำหนด โรคสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ COPD, DM, Hypertension, Pulmonary TB, และ Food poisoning
พัฒนา unit profile เพื่อเป็นแผนหลัก ในการพัฒนาคุณภาพ
กำหนด แนวทางปฏิบัติงานใหม่ ตั้งแต่คัดกรองผู้ป่วย จนถึงการจำหน่าย หรือส่งต่อ
จัดทำ standing order สำหรับพยาบาล
ปรับปรุงแนวทางดูแลผู้ป่วย COPD

หมายเหตุ
โรงพยาบาลวังชิ้น ได้ปรับปรุงมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยใหม่ ..... รายละเอียด

 
 
   
1