-Travers de Jevers
Commandant van de 2é Franse Cavalerie Brigade (7é & 12é Cuirassiers)

-François Borremans
Werd te Leuven geboren in en gedoopt in Sint-Geertrui op 17 juni 1789 als zoon van Henricus en Barbara Trommelmans.
Korporaal in het 1é Régiment des Tirailleurs de la Garde in 1810 een jaar later sergeant en adjudant en onderluitenant in 1813, vervolgens luitenant in het 67é Régiment de Ligne op 11 december 1813 in het 75é. Nam deel aan de veldtocht in Spanje in 1808, 1810 en 1811. Was te Moskou en vocht zich een weg terug via Saksen en Frankrijk in 1813 en 1814. Was aanwezig tijdens de Slag om Waterloo en keerde op 6 april 1816 terug naar zijn woonplaats.
Werd gewond tijdens de veldslagen te Wagram (AU 5/6-07-1809), Lutzen (D 02-05-1813) en Brienne (FR 29-01-1814). Het Kruis van het Légion d’Honneur werd hem toegekend in 1813.
In het leger van de Nederlanden deed hij eerst dienst in de Nationale Militie en vervolgens als kapitein bij de infanterie.
In het leger van de nieuwe Belgische Staat wordt hij op 27 oktober 1830 benoemd tot majoor-commandant door
generaal Goethals. Op 9 april 1841 kolonel bij het 10é Linie-regiment en bij Koninklijk Besluit van 29 juli 1842 naar het « Régiment d’Elite » en bij dat van 18 juli 1845 generaal-majoor en commandant van de 1é Brigade van de 1é Divisie.
Op 8 april 1847 Officier in de Leopoldsorde.
Werd op 14 april 1854 op pensioen gesteld met als randvermelding "ouder dan 55 jaar, meer dan 40 jaar dienst en een blijvende handicap tengevolge van een verwonding opgelopen in de oorlog".

-Bernard Joseph (**)
Legernummer 827, ° Silenrieux 09-10-1784, 1m68
1é Hussard 7é cie., 3é esc.,  Conscrit de l'An 14.

-Couchard Jean (**)
Legernummer 4714, ° Limbourg 10-12-1791, 1m70
1é Hussard 5é cie., als vreemdeling bij het Korps aangekomen bij "ordre supérieur"op
18-04-1815.

-Debatty Jean (**)
Legernummer 3603, °Beauraing 05-04-1795, 1m67
1é Hussard 8é cie., krijgsgevangene 30-06-1815

Demulder Augustin
°Nivelles 1785 +Waterloo 18-06-1815
Luitenant 5é Cuirassiers

-Flamand Emmanuel (**)
Legernummer 5500, ° Thieuzy 24-06-1788, 1m67
1é Hussard, oudgediende 22é Chasseurs à Cheval, als vreemdeling bij het Korps aangekomen bij "ordre supérieur". Gedeserteerd op 25-07-1815
.

-Louis M.
°Jodoigne 03-04-1787
Luitenant 3é Tirailleurs de la Garde, gesneuveld op 18-06-1815 te Plancenoit.
(Hij wordt herdacht aan de ingang van kerk van Plancenoit)
Officieren & Troep
Onder Frans Bevel (*)
Inhoud   Regimenten   Officieren    Uniformen   Bron
Cijfers   Rolverdeling
Officieren & Troep van het:

*
3de Linie
*
7de Linie
*
35ste Jagers
*
36ste Jagers
*
2de Karabiniers
*
8ste Huzaren
*
5de Lichte Dragonders
*
Nederlandse Bataljons
* Onder Frans bevel
-WIELAND Jean Baptiste (***)
°Aarschot 27/09/1787
5ème bataillon d'artillerie
Werd gewond te Bautzen, Leipzig en Waterloo.
Streed te Brussel voor de Belgische Onafankelijkheid.
Was in 1857 nog in leven (
Médaille de St-Hélène)
(*) Vanaf 1792 tot 1815 dienden +- 185.000 Belgen in het Franse Leger.
      Ongeveer 2.000 werden onderscheiden met het het Légion d'Honneur.

(**) Vermoedelijk aanwezig tijdens de slag.

(***) Informatie bekomen via het geweldige "
la médaille de Sainte Hélène" project.
        
130.785 namen in het bestand op 14-10-2001!
         In 1857 waren er nog ongeveer 13.000 Belgische veteranen  in leven en genominneerd.
Volgens sommige bronnen zouden ongeveer 600 Belgische officieren in Waterloo onder de Franse adelaar gestreden hebben.
1