Inhoud   Regimenten   Officieren    Uniformen   Bron
Cijfers   Rolverdeling   E-Mail
Officieren & Troep
7de Linie
Het 7de Bataljon van Linie werd in maart 1815 opgericht te Gent

-Lt-Kolonel Jean Caron
Diende bij het Franse 125é Infanterie de Ligne.


Werd vervangen door :

-Lt-Kolonel F C Vandensande
°Brussel (B) 17-03-173, zoon van Jean Baptiste & Marie Catharine Schuermans
Oud-kapitein van het Franse 112é Infanterie de Ligne. Légion d’Honneur
Werd onderscheiden met de Koninklijke Militaire Willemsorde.

-Majoor Albert de Wagner
Diende Oostenrijk, Frankrijk & Westfalen (onder Jérôme)

-Majoor Constantin de Maprez
°Mons (B)
Was voorheen in Oostenrijkse dienst.

-Kapitein Guillaume Ravens

°Maastricht (NL)
Diende bij het Franse 123é Infanterie de Ligne.

-Kapitein Edmond Mathon
°Tournay (B) 19-05-1788
Diende bij het Franse 29é Infanterie de Ligne.

-Kapitein Henry L’Olivier
°Aachen (D) 26-05-1787
Diende bij het Franse 86é Infanterie de Ligne.
Commandant van de Grenadiers-compagnie 7de Linie.
Werd gewond te Waterloo en onderscheiden met de Koninklijke Militaire Willemsorde.
Kolonel in het Belgische leger op 1831.

-Kapitein François Joseph Denechaux
°Brussel (B) 01-02-1773
Diende tot 1803 bij de Franse 14é Demi-Brigade. Na 1803 geen dienst.

-Kapitein Edouard De Bast
°Gent (B) 23-11-1789
Diende bij het Franse 37é Infanterie de Ligne.
Werd onderscheiden met de Koninklijke Militaire Willemsorde.

-Kapitein Franz Nieuport
°Weinsidels-Neustadt 04-07-1796
Diende bij het Franse 13é Tirailleurs de la Garde.

-Kapitein Emmanuel Depolis
°Maastricht (NL) 25-12-1790
Diende bij het 2de Belgische Regiment. Voorheen geen buitenlandse dienst.
Werd gewond te Waterloo en onderscheiden met de Koninklijke Militaire Willemsorde.

-Kapitein Croes
Werd gewond te Waterloo en onderscheiden met de Koninklijke Militaire Willemsorde.

-Luitenant Jacqueus Christophe Carandal
°Maastricht (NL) 25-4-1789 +Quatre-Bras 16-06-1815
Diende bij het Franse 54é Infanterie de Ligne.

-Luitenant J. Ch. Deswart
°Maastricht (NL) 01-05-1782
Diende bij het Franse 123é Infanterie de Ligne.

-Luitenant Jean Van Landewyck
°Brussel (B) 02-04-1790
Diende bij het Franse 112é Infanterie de Ligne.

-Luitenant Henry F. Devadder
°Brussel (B) 21-08-1775
Diende bij het Franse 123é Infanterie de Ligne.
Werd onderscheiden met de Koninklijke Militaire Willemsorde.

-Luitenant Edouard Nieulandt
°Gent (B) 05-12-1792
Diende bij het Franse 1é Regiment de Gardes d’Honneur.

-Luitenant Joseph Winsinger
°St-Ghislain (B) 21-08-1782
Diende bij de Franse Garde Nationale.

-Onderluitenant Louis Marchal
°Opprebais (B) 14-02-1789
Diende bij het Franse 112é Infanterie de Ligne.

-Onderluitenant Philippe Bogaerts
°Brugge (B) 1777
Diende bij het Franse 45é Infanterie de Ligne.

-Onderluitenant Egidius Peeters
°Antwerpen (B) 19-06-1785
Diende bij het Franse 55é Infanterie de Ligne.

-Ondeluitenant Bernard Josse Coussement
°Gent (B) 22-10-1795
Diende als onderluitenant bij het Franse 32é Infanterie de Ligne. Werd gewond bij de Leipzig.
Werd onderscheiden met de Koninklijke Militaire Willemsorde.
Majoor in het Belgische leger op 1831 en Generaal in 1850.

-Luitenant Henri Chrétien Scheltens
°Brussel (B) 15-10-1787
Oud-officier Grenadiers de la Garde. Légion d'Honneur.
Deed dienst op zee, Pruissen, Polen, Spanje, Oostenrijk, Rusland & Saksen.
Eervol ontslagen uit Franse dienst op 17 juni 1814.
Nam op 11 november 1814 dienst bij het 7é Linie, gekazerneerd te Gent.
Nam deel aan de gevechten bij Quatre-Bras en werd gewond te Waterloo.
Werd onderscheiden met de Koninklijke Militaire Willemsorde.
Kolonel in het Belgische leger na 1830.
Publiceerde “Souveniers d’un Grognard Belge”

-Luitenant Gérards
Gewond en krijgsgevangen genomen te Quatre-Bras.

-Luitenant A.L.J. Ponthieure de Berlaere
Gesneuveld te Waterloo

-Onderluitenant Philippe Chomé
°Oudenaarde (B) 1791
Deed dienst bij het Franse 1é Regiment d’Infanterie Léger. Had voor 1806 niet gediend.

-Onderluitenant Pierre Derèse
°Gent (B)
Diende bij het Franse 36é Infanterie de Ligne. Had voor 1811 niet gediend.

-Onderluitenant Pierre Geeraerts
°Landegem (B) 1789
Deed dienst bij het Franse 4é Artillerie de Marine.

-Onderluitenant Christian Denis Beaujot
°Vielsalm (B) 22-01-1794
Deed dienst bij de Franse Artillerie de Marine.

-Onderluitenant Chrétien Weydenhorst
°Odenkirchen 1794
Diende bij het 2é Regiment van het Belgische Legioen.

-Onderluitenant Félix Simoens
°Gent (B) 1790
Diende bij het 2é Regiment van het Belgische Legioen.

-Onderluitenant Jean Baptiste Beckmans
°Brussel (B) 15-06-1794
Diende bij het 2é Regiment van het Belgische Legioen.

-Onderluitenant Jean Baptiste Verdeyn
°Brussel (B) 22-05-1797
Diende bij het 2é Regiment van het Belgische Legioen.

-Onderluitenant Carondelet
°Limbourg 26-02-1795
Diende bij het 2é Regiment van het Belgische Legioen.

-Onderluitenant Nicolas Jeaumenne
°Huy (B) 18-05-1796

-Onderluitenant Félix Van Eeckhoudt
°Brussel 18-01-1796

****************
-Korporaal Jacobus Franciscus CARAEL
°Dendermonde 24.03-1781 +Dendermonde 26-06-1848,
znv Joannes Petrus & Joanna Maria Verbruggen.
Werd op 11-08-1815 de Militaire Willemsorde toegekend

-Soldaat Fox
Afkomstig uit Philadelphia in de Verenigde Staten
De stamboeken van het 7de Linie worden bewaard in het Rijksarchief te Den Haag (NL)

Officieren & Troep van het:


*
3de Linie
* 7de Linie
*
35ste Jagers
*
36ste Jagers
*
2de Karabiniers
*
5de Lichte Dragonders
*
8st Huzaren
* Nederlandse Bataljons
*
Onder Frans bevel
E-MAIL !!!!!!!!!!!
Het 7e Bataljon Infanterie van Linie (1815) zoekt nog steeds naar aanvullende gegevens!
Klik vervolgens op "De geschiedenis" en dan op "Stamboekgegevens"
.
1