ค ฆ ง จ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ถ ท
  ผ ฝ พ ฟ
 คำอุปมาอุปไมย คำคล้องจอง ภาพประกอบ

 

ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

       การค้นหาภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย อย่างรวดเร็วนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ข้าพเจ้าได้พยายามรวบรวมและเรียบเรียงใหม่ โดยนำมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๔๒ , พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.๒๕๓๐ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวกับสุภาษิต  คำพังเพย สำนวนไทยอีกหลายเล่ม หากคำหรือสำนวนใดที่มีความหมายยังไม่ชัดเจนพอ ขอให้ท่าน
ใช้ส่วนเชื่อมโยงไปยังเชื่อมตรงพจนานุกรมไทยในการช่วยค้นหาอย่างรวดเร็วได้โดยตรง

       การจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการค้นคว้า
หาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ได้อย่างรวดเร็ว  ข้าพเจ้าหวังว่าผู้ที่เข้ามาชม
เว็บไซต์นี้คงได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณผู้ที่เข้าชมทุกท่านมา ณ ที่นี้

       มีนักเรียนและผู้ที่สนใจได้กรุณาส่งอีเมลไปแนะนำ และติชม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ู่่และในที่สุดภาพประกอบบางส่วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งภาพที่นำมาให้ชมนี้เป็นผลงานของนักเรียน
โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดมาจากหนังสือภาพ ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทย คลิกชมภาพประกอบได้ที่นี่
      มีอะไรจะติชม ใช้เว็บบอร์ดหรือทางอีเมลได้ครับ

      ในที่สุดก็ได้กลับมาบ้านเดิมอีกครั้ง เพราะบ้านใหม่ไม่ถูกใจและไม่คุ้มทุนในการต่อเติม
      
       วุฒิชัย  รอดชะพรหม


ราชบัณฑิตยสถาน
เชื่อมตรงพจนานุกรมไทย
เชื่อมตรงศัพท์บัญญัติ
สารานุกรมเสรี th.wikipedia.org
google.co.th
sanook.com
thai.com/search.php
pantip.com
ninekaow.com
cpflower.com
obec.go.th
chiangmai.go.th
cm108.com
lannaworld.com
salahlanna.com

สมุดเยี่ยม

Sign Guestbook View Guestbook

 

Website Counter

Webboard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บเปิดเป็นทางการเมื่อ  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ๑๘ มีนาคม   ๒๕๕๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1