ข้อมูลทั่วไป โครงสร้างอัตรากำลัง แผนที่ทัณฑสถาน Link

ผลการแข่งขันมวยราชทัณฑ์ไทยต้านภัยยาเสพติด

ยิ  น  ดี  ต้  อ  น  รั  บ   up date  ล่าสุดวันที่ 12 พฤษภาคม 2546

History : ความเป็นมา

       ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ2518 เดิมตั้งอยู่เลขที่ 33/2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่ง เป็นที่คุมขังผู้ต้องขัง เพื่อการศึกษา และฝึกอาชีพ แก่ผู้ต้องขังวัยหนุ่ม โดยใช้ชื่อว่า "ทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขน" ต่อมาได้ย้าย สถานที่คุมขังใหม่มาตั้งอยู่ทีเลขที่ 22/4 หมู่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2538 โดยใช้งบประมาณ ในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น 630 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อจาก "ทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขน" เป็น "ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง" จนถึงปัจจุบัน

ยอดผู้ต้องขัง ประจำวันที่ 31 มกราคม 2546 : 5,359 คน  คิดเป็นอัตราส่วนเจ้าหน้าที่/ผู้ต้องขัง : 1/27 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ผู้อำนวยการทัณฑสถาน

โอวาทผู้อำนวยการ
"ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาจิตใจ
เสริมสร้างพลานามัย
ใส่ใจวิชาชีพ"

ประวัติผู้อำนวยการ
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
Click

รอบรั้ววัยหนุ่มกลาง

ผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ผลิตจากฝีมือผู้ต้องขังล้วน ๆ เชิญแวะชม
 และสั่งชื่อได้ที่นี่ Click

โครงการสายใยผูกพัน
ญาติท่านใดต้องการเยี่ยมผู้ต้องขัง อย่าง
ใกล้ชิด อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ Click

กิจกรรมผู้ต้องขัง
รู้ไหม...ในแต่ละวันผู้ต้องขัง 
ทำอะไรบ้าง Click

การศึกษา
จริงหรือคนอยู่ในทัณฑสถาน
เป็นคนไม่มีอนาคต  Click

การฝึกวิชาชีพ
เบื้องหลังที่มาของผลิตภัณฑ์
 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง Click

อื่น ๆ
นอกจากควบคุมผู้ต้องขังแล้ว ทัณฑสถานฯ ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้ต้องขังในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง Click

การรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง
                   ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง มีสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ไว้คอยรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ป่วยตามความ เหมาะสม หากสภาพการป่วยเกินขีดความสามารถ ที่สถานพยาบาลจะรับได้ ทัณฑสถานฯ จะส่งไปรักษาตัวที่ รพ.กลาง กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางคลองเปรม) โดยได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ ทัณฑสถานฯ และกรมราชทัณฑ์ ได้พิจารณาอนุญาตแล้ว

พบเห็นข้าราชการทุจริต ประพฤติมิชอบ บริการไม่สุภาพ แจ้งได้ที่ 

 0-2904-7512

 

1