ลูกไม้ไกลต้น

logosmall_mm.jpg (3961 bytes)

> > g a l l e r y

ภาพ 1-2 สแกนโดยยุ้ย  หนังสืออ้อ เพื่อนเรา และ "เด็กข้างบ้าน"  ภาพ3-8 จากคุณ Lyn

[ PAGE1  ] [ PAGE2 ]

คลิก "ภาพ..." เพื่อดูรูปใหญ่

ภาพข้างบนเป็นสิทธิ์ของนิตยสาร TV Magazine และชีวิตดารา ห้ามทำการเผยแพร่เพื่อการค้า

[ center ] [ the fans ] [ Andrew ][ guestbook ]

 

"Operation ANDREW GREGSON" เป็น fansite ของ แอนดริว เกร้กสัน    มิได้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ใดๆแก่ผู้จัดทำ    ผลงานและบทความที่อ้างอิงบนโฮมเพจนี้   ยังคงเป็นสิทธิ์ของผู้เขียนและผู้พิมพ์ทุกประการ

"Operation ANDREW GREGSON" จัดทำโดย ทีมงาน op_andrew   8 ต.ค. 2544   โดยได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากแฟนๆแอนดริวที่ Andrew's Fan Club