Dagestan

Avar - Hunzib - Lezgin

Check other tables from the former Soviet Union. Russian and Altay names appear transliterated from their ciryllic scripts (Check the Alphabet Street section and these Avar and Lezgin tables). The following signs are written in ASR system:
c< s< z< g< [caron]
g· [dot above] h¸ t¸ q¸ [cedilla]
l [L slash]

Sobiet Batasuna zeneko taula gehiago hemen.
Errusiera eta Altaiera transliteratuak ageri dira hemen (ikus Alphabet Street atala eta Avar eta Lezgin hizkuntzetarako taula hauek). Zeinu diakritiko bereziak honela ageri dira, ASR sistemarekin adieraziak:
c< s< z< g< [caron]
g· [puntua goian] h¸ t¸ q¸ [cedilla]
l [L marraz gurutzatua]


Dagestan

Dagestan is an autonomous republic within Russia, located in the north-east Caucasus, just beside Chechnya. The capital is Makhachkala. Total population in 1989 was 1.77 million people. Of which indigenous peoples (some 30 distinct ethnic groups) number 1,444,795 inhabitants (81.6%). The main indigenous groups are: Avars 496,077 (28.0%), Dargins 280,431 (15.8%), Kumyks 231,805 (13.1%), Lezgins 204,370 (11.5% ), Laks 91,682 (5.2%), Tabasarians 78,196 (4.4%), Nogais 28,294 (1.6%), Rutuls 14,955 (0.8%), Aguls 13,791 (0.8%), Tsakhurs 5,194 (0.3% ) and others, as, for instance, Hunzib. Migrant groups are the Russians (165,940 p., 9.4%) and Azeris (75,463 p., 4.3%). Other peoples are the neighbouring Chechens (57,877 p., 3.3%), Jews (9,390 p., 0.5%), and the so-called Mountain Jews (3,649 p., 0.2%) that are speakers of Tats, an Iranian language. The complicated ethnic map of Dagestan favours the continuation of the actual statu quo as a Russian republic, but there appear to be three groups agitating for independent states of their own today, the Kumyk, Lezgins and Noghay (more info here). No measures regarding officiality of languages have been decreed in post-soviet Dagestan, seemingly to avoid ethnic unrest.

Dagestan

Dagestan Errusiako errepublika autonomoa da. Azalera: 50.300 km2. Biztanleak: 1.77 milioim1989an. Hiriburua: Makhatxkala (315.000 biz.). Etniak: Jatorrizko herriak (35 inguru etnia desberdin) biztanlegoaren %77.8 dira, honela banaturik: Avar 496.077 (%28.0), Dargin 280.431 (15.8%), Kumik 231.805 (%13.1), Lezginak 204.370 (%11.5), Lak 91.682 (%5.2), Tabasaran 78.196 (%4.4), Nogai 28.294 (%1.6), Rutul 14.955 (%0.8), Agul 13.791 (%0.8), Tsakhur 5.194 (%0.3 ) eta beste, hala nola Hunzib herria. Kanpoko herriak dira Errusiarrak (165.940 lagun, %9.4) eta Azeriarrak (75.463, %4.3). Beste herri batzuk: Txetxeniarrak (57.877, %3.3), Juduak (9.390, %0.5), eta Mendiko Juduak (3.649, %0.2) Tats hizkuntza mintzatzen duen taldea. Erlijioa: Dagestango herriak musulmanak dira, nagusiki sunitak. Dagestango mapa konplikatuak oraingo egoeraren jarraipenean laguntzen du, baina badira herri batzuk estatu independente baten aldeko mugimenduak garatu dituztenak: Kumik, Lezgin and Nogaiak. Dagestango herrien artean, hemen Avar eta Lezgin hizkuntzentzat ditugu taulak, eta Kaukasoko beste errepublika batean bizi diren Nogaientzat beste honetan. Dagestanen hizkuntzen ofizialtasuna ez dago arautua orain, ustez horrela arazo etnikoak saihestuko dituztelakoan.Avar

Avars are the main ethnic group in Dagestan, numbering some 500,000 people (28.0% of total population). Avar is a North-East Caucasian language, that is spoken not only by the Avars, but by many other Dagestanis that use it as a communication language. The name Avaristan has been used to refer to their homeland valleys. The great hero of Caucasian resistance against Russia, the imam Shamil of the 19th century (revered by the indepedentist Chechens nowadays, for instance), was an Avar himself. Avars are sunni muslims.

Avar

Avar herria da Dagestango etnia nagusia, biztanlego osoaren %28 inguru, milioi erdi lagun inguru. Avar mintzaira hizkuntza kaukasiarra da (Ipar-Ekialdeko taldekoa), eta komunikazio hizkuntza nahiko hedatua da Dagestanen beste herri batzuen artean ere, etnien arteko komunikaziorako. Avartarren jatorrizko lurraldeari Avaristan ere esaten zaio. Errusiaren kontrako erresistentziako Kaukasoko irudi handia (gaurko Txetxenia independentean sinbolotzat dutena, adibidez), XIX. mendeko Xamil imam-a, avar bat zen. Avarrak musulman sunitak dira.

Errusieraz / Russian

Avar

* Dagestanskaja Respublika

* Dag<istanalul Respublika

Ahty

Axti

Akus<a

G·aqhus<a

Andijskij hrebet [mendiak / mountains]

G·andaderil meg·er

Andijskoje Kojsu [ibaia / river]

G·andi G·or

Avarskoje Kojsu [ibaia / river]

Avar G·or

Bazar-Djuzi [mendia / mountain]

Bazardjuz

Belokany [in Azerbaijan]

Belek¸ani

Bujnaksk

Bujnaksk

C<ernoe more [Itsaso Beltza / Black Sea]

Ç<eg·eralad

Dagestanskie Ogni

Ogni

Dar'yal'skoe us<c<el'e

Hiriqvarili

Derbent

Derbent

Hasavjurt

Xasavjurt

Hebda (Soveck)

H¸ebda (Soveck)

Hiv

Xiv

Huc<ni

Xuc<ni

Hunzah

Xunzaqh

Izberbas<

Izberbas<

Kajakent

G<ajakent

Karabudahkent

G<arabudaxkent

Karakojsu [ibaia / river]

Beçg·or

Kaspijsk

Kaspijsk

Kaspijskoe more [Kaspio Itsasioa / Caspian Sea]

Kaspi ralad

Kasumkent

Qasumkent

Kavkazskie gory [Kaukasoa / Caucasus]

Kavkazalul mug·rul

Kazikumyhskoe Kojsu [ibaia / river]

Kazikumux G·or

Kiziljurt

Kizil-Jurt / G<iziljurt

Kizljar

G<izljar

Kumuh

G<umeki

Levas<i

Levas<i

Madz<alis

Maz<alis

Magaramkent

Muh¸aramkent

Mahac<kala

Mah¸ac<qala

Nogajskaja step'

Nog<aj avlaqh

Rutul

Rutul

Sajany [mendia / mountain]

Sajanal

Sergokala

Sergqhala

Sulak [ibaia / river]

Sulaqh

Sulakskij kan'on

Sulaqh qhvarili

Talgi

Talgi

Tarki

Targ<u / Azajni

Tarti-Tau [mendia / mountain]

Targ<umeg·or

Terek [ibaia / river]

Terk

Terekli-Mekteb

Tereklimekteb

Tersko-Sulakskaja nizmennost'

Terkalul avlaqhal

Tljarata

Larat¸a

Tpig

Tpig

Uncukul'

Onsokolo

Urkarah

Urkarax

Usuh-C<aj

Usuqhc<aj

Vac<i

Vac<iHunzib

The Hunzib or Khunzal people are one of the tiniest language communities of Dagestan. This language is spoken in 4 towns of the interior of that region. Some estimates number the speakers in 2,000 people, others just 400. The Hunzib also speak Avar and Russian.

Hunzib

Hunzib edo Khunzal herria Dagestango hizkuntz komunitate txikienetakoa dira. Lau herrixkatan mintzatzen da, eta hiztun kopurua 400 lagundik 2.000ra kalkulatzen da, iturri desberdinen arabera. Hunzibak hirueledunak dira, Avarreraz eta errusieraz ere mintzatzen baitira.


Errusieraz / Russian

Hunzib

[Chechnya / Txetxenia]

C<ac<an

Garbutli

Humutkuro

[Georgia]

Gruziya

Gunzib

Honlo / Hunzib

Nahada

Nexala / Nixala

Serad

Sèrad

Z<arder

Z<arderLezgin

Some Lezgins advocate for the creation of an independent Lezgistan: a national formation to unite the Lezgin people of Dagestan and Azerbaijan. Presently between Dagestan and Azerbaijan, there are 466,000 Lezgin people. Dagestan is home to over half of them (where they make up 11.3% of the Dagestani population), 204,370 people. In Azerbaijan it is common that the label "Lezgin" is used to name other north Caucasian ethnic groups. Lezgin is North-East Caucasian language, heavily influenced by Turkic.

Lezgin

Lezginen artean batzuek Lezgistan independente bat osatzea eskatzen dute. Herrialde horrek Dagestango eta Azerbaijango lezginak elkartuko lituzke. Guztira 466.000 Lezgin inguru daude, eta Dagestanen erdiak bizi dira (errepublikako biztanleen %11.3, 204.370 lagun). Azerbaijanen, bestetik, "Lezgin" izena ematen zaie ipar Kaukasoko beste talde etnikoetakoak direnei. Lezginera hizkuntza kaukasiarra da (Ipar-Ekialdeko Kaukasoko taldekoa), turkieraren eragin handiarekin.


Errusieraz / Russian

Lezgin

* Dagestanskaja Respublika

* Dag<ustandin Respublika

Ahty

Axcehar

Beslan

Beslan

Bujnaksk

Bujnaksk

Dar'jal'skoe us<c<el'e

Dar'jaldin dere

Derbent

Derbent

Hasavjurt

Xasavjurt

Izberbas<

Izberbas<

Kaspijsk

Kaspijsk

Kaspijskoe more [Kaspio itsasoa / Caspian Sea]

Kaspijskij hül

Kasumkent

Qasumxür

Kavkazskie gory [Kaukasoa / Caucasus]

Kavkazdin dag<lar

Kizljar

Qizljar

Kura [ibaia / river]

Kür

Kurah

Q¸urah

Magaramkent

Maharamdxür

Mahac<kala

Maxac<qala

Usuh-C<aj

Us<ug<Mapak / Maps

Mapak beste leiho batean irekiko zaizkizu.
Maps will open in a new window.

Dagestan: Hiri nagusiak
Dagestan: Main citiesMain page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://geonative.home.ml.org]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page