Karatxai-Txerkesia

Karachay-Cherkessia

 


Sobiet Batasuna zeneko taula gehiago hemen, bereziki Kaukasokoa (azpi-aurkibidea eta mapa on bat). Izen guztiak transliteratuak ageri dira hemen, bakoitza dagokion alfabetotik (ikus Alphabet Street atala). Zeinu diakritiko bereziak honela ageri dira, ASR sistemarekin adieraziak:
c< [caron] l [L slash] h¸ [cedilla]
s¯ [macron] g· [dot above] c´ [acute]
 
Orri honetan: Lehenbizi, errepublikaren informazioa, eta Karatxai, Txerkes eta Abaza herriena, toki izen taulekin. Beherago, Nogai herria toki izen taularekin.

Check other tables from the former Soviet Union, speciallu that for the Caucasus (good map) All names appear transliterated from their respective alphabets (Check the Alphabet Street section). The following diacritics are written in ASR system:
c< [caron] l [L slash] h¸ [cedilla]
s¯ [macron] g· [dot above] c´ [acute]
 
In this page: First, information on the republic and the Karachay, Cherkess and Abaza peoples with placename tables. Below, information on Noghay with placename table.


Karatxai-Txerkesia

Karatxai-Txerkessia. Errusiako errepublika autonomoa, Kaukasoko ipar mendebaldean. Azalera: 14.100 km2. Biztanleak: 427.000. Hiriburua: Txerkessk (113.000 biz.). Etniak: Jatorrizko etniak karatxaiak (150.000) eta Adige edo Txerkesak (55.000). Nogaiak eta Abazak ere bizi dira errepublika honetan. Erlijioa: herri hauek musulman sunitak dira.
 
 

Karachay-Cherkessia

Autonomous republic within Russia, located in the North West Caucasus.Extension: 14,100 sq km2. Inhabitants: 427,000. Capital: Cherkessk (113,000 pp.). Native ethnic groups: Karachays (150.000), Cherkess (55.000), Noghay (20.000), Abaza (30.000). These peoples are sunnite muslims.

Karatxaiak

Karatxaiak herri turkiar eta musulmana dira, Kabardino-Balkariako Balkarren mintzaira bera dute funtsean. 1995ean, 148,000 inguru ziren. Nonbait, eurak dira nagusi orain beren errepublikan, eta beste talde etnikoek (Errusiarrak eta Txerkesak baturik) eskatu dute errepublikako agintea ezabatzea eta Errusiako Stavropol erregioaren kontrolpean uztea lurraldea. Karatxai herria da Stalinek zigortu eta deportatuetako bat (1944tik 1954ra).
 

Karachay

The Karachay are an Turkic and Islamic people numbering approximately 148,000 (1995 estimate). Apparently, they are the dominant people now in the republic and non Karachay groups (Russians and Cherkes united) have asked for the return of the republic to the administrative control of the Stavropol region. The Karachays are one of the peoples deported by Stalin in 1944 (they returned in 1954). Basically they share language with the Balkars of Kabardino-Balkaria.
 

Txerkesak (zirkasiarrak)

Txerkesak 55.000 dira errepublika honetan. Talde kaukasiarra dira, Zirkasiarrak zehatzago esateko. Kabardino-Balkariako Kabardeak eta Adigeako Adige herria ere mintzaira talde berekoak dira. Hizkuntza bera (Adygebze esaten diote) dutenez kabarderaren konbentzioekin transliteratu ditugu izenak taula honetan.

Cherkess (Circasians)

The Cherkess are around 55,000 in this republic. This is a Caucasian group, also known as Circasians, a ethnonym that comprises also the Kabardians of Kabardino-Balkaria and the Adyge of Adygea, which all share the same language (Adygebze), basically. We write placenames here following the conventions of the Kabardian transliteration.

Abazak

Karatxaievo-Txerkesiako mendialdean bizi dira Abazak, Abazaxta erregioan, Abkhaziarren kideko herri kaukasiarra (mintzaira dialekto bat da izatez). 33.000 soilik dira, baina oso tinko eusten omen diote beren identitateari (hiztunak %93 ziren 1989an).

Abaza

The Abaza or Abazin of this republic live in the southern mountanious part, Abazashta region. They are close to the Abkhazians, and were 33.000 in 1989, but strongly attached to the language (93% speakers) and their cultural identity.


Russian

Karachay(-Balkar)

Cherkess (Circasian)

Abaza

Abaza-Habl'

Abaza-Habl'

Abaza-Habl'a

Abazakt

Abazakt

Abazakt, Dz<eboqwej*

Abazakt

Abazas<ta [region]

Abazas<ta

Abazinka [river]

Qojdan

Qwajdan

Adijuh

X¸ediixw

Qajdyxw

Adil-Halk

Adil-Halq

Adil'-Halq

Adyge-Habl'

Adyge-Habl'

Adyge-Heble

Adyg'a-Habl'a

Ahmata gora [mountain]

Axmat jybqhw

Aksaut [river]

Shawat

Ah¸seut

Aqhsaut

Aliberdukovskij

Aliberdukov

Aliberdyqwe

Aliberdyqwa

Amanauz [river]

Amanawuz

Amanauyz

Apsua

Apsua

Apsua, C´ag'aryja, C´ag'rej

Arhyz

Arh¸yz

Ats<ika [rock]

Ac<qha

Babuk [river]

Babygw

Balta-C<apgan [gorge]

Balta-C´apg·an

Baralki

Baralki

Baralqy

Batago [plateau]

Batag·a

Bavuko

Bevyqwe

Beslenej

Beslenej

Bjeslenej, Thezyrtoqwej*

Beslenej

Bijc<esyn

Bijc<esyn

Bic´asyn

Biz<gon [river]

Pyz¯gwen

Byz<gwan

Bol's<oj Zelenc<uk [river]

Arg<y Indz<ik, Ullu Indz<ik

Inz<ydz<ys<xwe

Jyndz´yg'-Du

C<apaevskoe

C<apajev

C<apajevske

C´apajevka

C<erkesija [region]

S<erdz<es?

C<erkessk

C<erkessk

C<érkéssk

C´erkessk

C<ibis< [river]

C´bys´

Daut

Duwut

Dauyt

Dombaj

Dommaj

Dombaj

Dz<amagat [river]

Dz<amag<at

Dz<amag·at

Dz<anatas<i [gorge]

Dz´anatas´y

Dz<azlyk

Dz<azlyq

Dz<azlyq

Dz<eganas [river]

Dz<ag<anas

Dz´axanas

Dz<eguta [river]

Dz<ögetej

Dz´gwaty

Dz<eguta

Dz<ögetej

Dz´gwaty

Dzigra

Dzyg<ra

Dzys< [plateau]

Dzys<

Èl'brus [mountain]

Meñitaw, Miñi Taw

X¸was¯hemaxwe

Èl'burgan

El'burg<an

Jelbyrg·en, Bibjerdqwaz<e

Albyrg·an, El'byrg·an, Bibarkt, Biberdkyt

Èl'kus<

Elqus<

El'qwys<

Èl'tarkac<

Eltarqac<

Jeltyrqes<

El'tarqac´

Èrken-Jurt

Erkin-Jurt

Erkin-Jurt

Erkin-Jurt

Èrken-S<ahar

Erkin-S<ahar

Erkin-S¯yher

Erkin-S<ahar

Èrkin-Halk

Erkin-Halq

Erkin-Halq

Èrsakon

Ersakon

Ersakon, Abateheble*

Ersakon

Russian

Karachay(-Balkar)

Cherkess (Circasian)

Abaza

Garalykol [river]

G<araly qol

Garalqwal

Gidam [river]

G'dam

Giljac< [river]

Giljac<

Gonac<kir [river]

Gonac<kir

Gwanac´k'yr

Gondaraj [river]

Gondaraj

Gwandaraj

Habez

Habez, Habaz

Hebez, Qesej Heble*

Habaz

Hasaut [PPL, river]

H¸ysaut

Xasaut

Holodnorodnikovskoe

Holodnorodnik

Holodnorodnik

Hudes [river]

Hudes

Xudes

Humara

Humara

H¸umeren, Abyqwheblez¯*

Hwmara

Hurzuk [PPL, river]

Hurzuk

Xwyrdzygw

Ikon-Halk

Ikon-Halq

Ikon-Helq

Ikon-Halq

Il'ic<evskoe

Il'ic<évske

Indys< [river]

Indis<

Indys<

Inz<ic<is<ho

Inz<ydz<ys<xwe, Bjeslenyqwem i qwaz<e*

Jyndz´yc´ys<xwa

Inz<ik-C<ikun

Gitc<e Indz<ik

Lo qwaz<e çyk¸w*

Jyndz´yg'-Ç´k¸wyn, Indz´yg'-Ç´k¸wyn

Ispravnaja

Ispravna

Ispravne

Ispravnaja, Ispravna

Kamennomostskij

Tas<köpür

Kamennomost

Karac<aevo-C<erkesija, Karac<aevo-C<erkesskaja Respublika [official = Karachay-Circassian Republic]

Qarac<aj-C<erkes, Qarac<aj-C<erkes Respublika? [official]

Qeres¸ej-S<erdz<es (??)

Qarc´a-C´erkes

Karac<aevsk

Qarac<aj s<ahar

Karac<ajevsk

Qarc´a qala

Karac<aj [region]

Qarac<aj

Qeres<ej

Kara-Kel' [lake]

Qara köl

Karapago [PPL, river]

Qarapago

Qarapagwa

Kardonik [river]

Qardanik

Qerdenydz<

Kardonikskaja

Qardenydz<, Qerdenydz<

Kartdz<urt

Qartdz<urt

Kavkazskij

Kavkazske

Kazma [steppe]

Qezme gubg·we

Qazma

Kizil-Jurt

Kizil-Jurt

Qzyl-Jurt

Kizil-Togaj

Qyzyl-Tog<aj

Qzyl-Tog<aj

Kjabaca [gorge]

K¸'abaca

Kjafar [river]

Kjafar

G'as<war, K'afar

Kluhorskij Pereval [pass]

Kluxor auus<

Kluxor qhysyrta

Kodmaz [gorge]

Qwadmaz

Kojdan

Qojdan

Qwajdan

Kos<-Habl'

Kos<-Habl'

Kwes<-Heble

Kwac´-Habl'a

Krasnaja Poljana

Tas<c<y

Krasnaja Poljana

Krasnogorskaja

Krasnogorka, Qyñyr Köpür

Krasnogorske

Krasnogorskaja

Krasnyj Karac<aj

Qyzyl Qarac<aj

Krasnyj Kurgan

Krasne Kurgan

Krasnyj Oktjabr'

Krasne Oktjabr'

Krasnyj Vostok

Krasnyj Vostok

Krasne Vostok, Lo qwaz<e, Gum Lo qwaz<e

Gwymlokt, Gwym Lokyt

Krym [PPL]

Qrym

Qrym

Kuban' [river]

Qoban

Psyz¯

Qwbina

Kuban-Halk

Qoban-Halq

Kuban-Halq

Kubina

Kubina

Qwbina, Qwbinalokt

Kuma [river]

Gum

Gum

Gwym

Russian

Karachay(-Balkar)

Cherkess (Circasian)

Abaza

Kumac< [gorge]

Qwmac´

Kumys<

Qumys¯

Kurdz<inovo

Kurdz<inovo

Kuzanoko

Qwazanaqha

Kyzyl Kala

Qyzyl Qala

Qzyl-Qala

Kyzyl Pokun

Qyzyl Pokun

Qzyl-Pagwyn

Laba [river]

Laba

Labe, Labes<xwe

Laba, L'aba

Mahar [river, pass]

Mahar

Maxar

Majskij

Majske

Malaja Humara

H¸umeren çyk¸w

Hwmara-Ç´k¸wyn

Malo-Abazinskoe

Malo-Abazinka

Mala-Abazinska

Malo-Karac<aevskij rajon

Gitc<e Qarac<aj

Malo-Qeres<ej rajon

Malyj Zelenc<uk [river]

Bergi Indz<ik, Gitc<e Indz<ik

Inz<ydz<z¯ij, Inz<ydz< çyk¸w

Jyndz´yg'-Ç´k¸wyn

Malyj Zelenc<uk

Gitc<e Zelenc<uk

Inz<ydz< çyk¸w, Botes¯ej*

Mala-Zelenc´uk, Butas<wej

Mara [river]

Mara

Mare, Mareps

Mara

Marka [river]

Marqa

Maruha [PPL, river]

Morh

Maryh¸w, Meryh¸w

Maryxw

Maruhskij pereval [pass]

Morh awus<

Mic<urinskij

Mic<urinske

Muhu [river]

Muhu

Nikolaevskoe

Nikolajevka

Nikolajevske

Nikolajevka

Niz<njaja Mara

Töben Mara

Niz<na Mara

Niz<njaja Teberda

Töben Teberdi, Synty

Niz<na Teberda

Novaja Dz<eguta

Nove Z<egwete

Novokuvinskoe

Novokuvinka

Qhwyz<w-Ç´k¸wyn

Novyj Karac<aj

Dz<añy Qarac<aj, Dz<añy el, Aq Qala

Nove Qeres<ej

Oktjabr'skij

Oktjabr'ske

Pervomajskoe

Pervomajskoje

Pérvomajsk

Pervomajskoje

Podkumok [river]

Gum çyk¸w

Podskal'nyj

Podskal'ne

Predkavkaz'e [region]

Pregradnaja

Pregradna

Prégradne

Pregradnaja

Psauc<'e-Dahe

Psauc<'je-Dahe

Pseuc<¸edaxe, Qylys<yqwaz<e*

Psauyk¸'a-Daxa

Psyz<

Psyz<

Psyz¯, Dudaryqwej*

Psyz<w, Dodaryqwakyt, Psyz<

Rodnikovskoe

Rodnikovske

Sadovoe

Sadovyj

Sadove

Sadovyj

Sarytjuz

Sarytüz

Syratuz

Sartjuz

Ses [river]

Ses

Ses

S<iblonoko [valley]

S<yblaneqwe, S¯yblenoqwe

C<ybl'anaqwa

Smerti, dolina [valley]

Psyrtak¸war

Sparta

Sparta

Sparte

Sparta

Staraja Krepost'

Qalaz<w

Starokuvinskoe

Starokuvinka

Starokuvinsk

Qhwyz<w-Du

Storoz<evaja

Storoz<evoj

Storoz<évoj

Storoz<evaja

Tallyk

Tallyk

Tapanta

Tapanta

T¸ap¸anta

Teberda [PPL, river]

Teberdi

Tjeberdy

Teberda

Uc<keken [PPL, river]

Üc<köken

Uc<kékén

Uc´k'ak'an

Uc<kulan [PPL, river]

Uc<kulan

Uc<kulan

Uc´qwlan

Udarnyj

Ullu Hurzuk [river]

Ullu Hurzuk

Ullu Xurzuk

Ullu Kam [river]

Ullu Kam

Ullu Kam

Ullu Murutc<u [river]

Ullu Murutc<u

Urup [river]

Urup

Uarp

Uarp

Urup

Uarp

Ust'-Dz<eguta

Dz<ögetej Ajag<y

Ust'-Z<egwete

Ust'-Dz´gwaty

Uzunkol [river]

Uzun qol

Uzynqwal

Vako-Z<ile

Vako-Z<ile

Vak¸wez<yle, Doh¸ws<yqwej*

Vak¸wa-Z´yl'a

Vaz<nyj

Temir Tüzü

Vaz<na

Verhnjaja Mara

Og<ary Mara

Vérxne Mare

Verxna Mara

Verhnjaja Teberda

Og<ary Teberdi

Vérxne Tjeberdy

Verxna Teberda

Zagedan [plateau]

Zeg·dan

Zag·dan

Z<ako

Z<ako

Z¯ekwe, Qubatej*, Alesc<yrej*

Z<akwa

Zejuko

Zejuko

Zjeiqwe, Het¸oh¸ws¯yqwej*

Zajyqwa

Zelenc<ukskaja

Zelenc<uk, Dz<alandz<ük

Zélénc<uk

Zelenc´ykw

PPL: herria / populated place

* Izen zaharkituak / outdated name
 

Nogaiak

Nogai herria Ipar Kaukasoko talde turkiarra dira, baina ez dut halako lurralde jarrai jakin bat beren jatorrizko lurra dela esateko moduan, tribu Tatar nomaden ondorengo dira eta. 60.000 Nogai inguru bizi dira, gehienak ipar Dagestanen, baina 20.000 handik urruti samar, Karatxai-Txerkesian (guk talde honen toki izenak ditugu hemen). Dagestango Nogaiek independentziaren aldeko mugimendu bat ere badute 1991tik (Birlik: Batasuna), eta Errusiak errepublika autonomoa emateko eskatzen dute, gaurko Dagestanen lurraldeetan. Nogai izena duen beste talde turkiar bat badago Errumania eta Ukrainaren mugaldean, baina ez dakigu egiazki ea hizkuntza bereko taldea diren.
 

Noghay

The Noghay are a Turkic people of the North Caucasus, but no contiguous area exists that can be identified as their homeland since they descend from nomadic people (Tatars). They are around 60.000 Noghays in the area, most live in Dagestan, and there is a group of around 20.000 quite far from there, in Karachay-Cherkessia. We have placenames only for this group. The Noghay of Dagestan formed their independence movement in 1991 (Birlik: Unity), arguing that the Noghay should receive an autonomous republic within the Russian Federation, on what is presently Dagestani territory. There is another Turkic group named Noghay in the frontier area of Moldova, Ukraine and Romania.

* Errusieraz / * Russian

* Nogai

*Karac<aevo-C<erkesskaja Respublika

*Karac<aevo-C<erkesskij Respublika

C<erkessk

C<erkessk

Karac<aevsk

Karac<aevsk

Kuma [river]

Kümi

Pereval Kluhorskij [pass]

Kluxori tav kes<üri

Pregradnaja

Pregradnyj

Russian

Nogay

Teberda

Teberda

Ust'-Dz<eguta

Ust'-Dz<eguta

Zelenc<ukskaja

Zelenc<ukskij


Laguntzaile / Informer: Peeter Päll
Eguneratua / Updated: 1997-11-18
 
 

Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

geonative@oocities.com

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak ...

Your comments, corrections, additions ...

GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola


This page hosted by

GeoCities

Get your own Free Home Page