Marij Èl

Szaj ulat!

(kaixo / hello)


Sobiet Batasuneko beste herri batzuk hemen. Ikus bereziki nazio Fino-Ugriarren taula.
Errusiera eta Mari hizkuntza transliteratuak ageri dira hemen (ikus Alphabet Street atala), eta zeinu diakritiko batzuk ASR sistemarekin adierazten dira: [z< s< c<]
 

See the other tables from the former Soviet Union, especially that for Finno-Ugric nations.
Russian and Mari names appear transliterated here (Check the Alphabet Street section), with some letters with diacritics written in ASR system: [z< s< c<]

Mari

Mari edo Txeremis herria Volga eskualdeko herri fino-ugriarra da. Errusiak XVI. mendean menperatu zituen. Errepublika autonomoa dute Errusian, eta orain Mari El deritzo eskualde horri. 750.000 biztanle ditu errepublikak, baina erdiak baino gutxiago dira Mariak. Kanpoan ere bizi dira Mariak, inguruko eskualdeetan. Mari hizkuntzak zenbait dialekto oso berezitu dauzka: Kuryk-Marij, Olyk-Marij eta Ervel-Marij. Bi taula ditugu hemen: bata hiri eta eskualdeetarako, bestea ibaiena.

Mari

The Mari or Cheremis people are a Finno-Ugric nation of the Volga region. They were conquered by Russia in the 16th century. Now they have an autonomous republic within Russia called Mari El, where of 750.000 inhabitants, less than half are Maris. Anyway, they also live in surrounding areas and republics. The Mari language has very distinctive dialects, considered separate languages by some: Kuryk-Marij, Olyk-Marij and Ervel-Marij We have two placename tables here: one for cities and regions, the other one for rivers.


Hiriak (ez bakarrik Mari El errepublikakoak) eta eskualdeak
Cities (not only from Mari El republic) and regions

*Errusieraz / Russian

*Mari

Gornomarijskij rajon

Kurykmarij kundem

Ioshkar-Ola (1)

Ios<kar-Ola, C<arla

Kazan'

Ozang

Kilemary

Kilemar

Koz'modemjansk

Cikma

Krasnokoks<aisk (1)

Ios<kar-Ola, C<arla

Kuzhener

Kuz<enger

Morki

Morko

Morkinskij rajon

Morko kundem

Moskva

Mosko

Sernur

S<ernur

Sernurskij rayon

S<ernur kundem

Ufa

Üpö

Zvenigovskij rayon

Provoj kundem

(1) Hiriburuak (Ios<kar-Ola) lehen beste izen errusiar bat zeukan (Krasnokoks<aisk) baina Mari izena ofizialdu zuten garai sobietarrean. Hala ere, beste izen Mari bat badu, zaharragoa, ez ofiziala (C<arla).

(1) The capital (Ios<kar-Ola) had previously a Russian name (Krasnokoks<aisk) which was officially removed and changed to Mari in the Soviet period. However, the city had another old Mari name: C<arla.
 


Ibaiak / Rivers

*Errusieraz / *Russian

*Mari

Belaja

Os< Vic<e

Ilet'

Elnet

Kama

C<olman

Koks<aga

Kaks<an

Nol'ka

Nol'a

Urz<umka

Vürzym

Vetluga

Vütla

Volga

Jul

Vjatka

Vic<e

Eguneratua / Last updated: 1997-11-01

Laguntzaile / Informer: Erik Juzykain
Loturak / Links: http://www.mari.ru
 


Mapak / Maps

Mari El errepublika: toki izenak Errusiera transliteratuan
Republic of Mari El: placenames in transliterated Russian

Mari El: kokapena / location

Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

geonative@oocities.com

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak ...

Your comments, corrections, additions ...

GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola


This page hosted by

GeoCities

Get your own Free Home Page