Nenets / Nganasan / Selkup

Khanti / Mansi

Siberiako herri uralikoak

Uralic peoples of Siberia

 


Taula sobietar gehiago ikusteko, egin klik hemen (bereziki herri uralikoenak bisitatu) Orri honetan Siberiako ipar-mendebaldeko herri uraliko hauen gaineko informazioa dago: Nenets, Nganasan, Selkup, Khanti eta Mansi. Baita mapa pare bat ere.
Errusiera eta Nenetsera transliteratuta ageri dira hemen (ikus Alphabet Street atala) beren alfabeto zirilikoetatik. Beste hizkuntzetako izenak hurbilpen ortografikoak dira, gure kolaboratzaileek eginak. " zeinua Nenetserazko apostropfe berezi bat adierazteko erabiltzen da.

Check other tables from the former Soviet Union, specially those about Uralic nations. In this page we have information about Uralic peoples of North West Siberia: Nenets, Nganasan, Selkup, Khanty and Mansi. Also a couple of maps.
Russian and Nenets names appear transliterated here from their respective Cyrillic alphabets (Check the Alphabet Street section). Placenames in the other languages are proximate spellings given by our collaborators. " is used for a particular Nenets apostrophe sign.


Nenets

Nenets herria Europako ipar-ekialdeko muturrean bizi da, eta haren Asiako luzapenean, Siberiako ipar-ekialdean, Jenisei ibaiaren itsasadarrean. Milioi bat kilometro karratu zabal den eremua. Lurralde hau bi Barruti Nazionaletan dago banatua, Nenets barrutia (hiriburua Narjan Mar) eta Jamalo-Nenets barrutia (hiriburua Salekhard). 1989an 34,665 Nenets zeuden (hiztunak %77.), errusiarrez inguratuak. Nenetsen proportzioa gutxitzen doa uholde errusiarrak inbadituta. 1979an %13 besterik ez ziren beren lurretan.
 

Nenets

The Nenets inhabit the polar regions of Northeast Europe and Northwest Siberia between the Kanin Peninsula in the White Sea and the mouth of the Yenisey (ca 1 million sq. km). Administratively these areas belong in the Nenets National District of the Archangelsk Province (administrative centre Naryan Mar) and in the Yamal Nenets National District of the Tyumen Province (administrative centre Salekhard). In 1989 they were 34,665 (77.1% of them speakers), but surrounded by new Russian colonizers. The proportion of Nenets is decreasing in their native settlement areas (13% in 1979)
 

* Errusiera / * Russian

* Nenets

Hosedahard

Xo' seda xard

Jamalo-Nenetskij avtonomnyj okrug [Yamalo-Nenets Autonomous Okrug]

Jamaly'-Nenëtsie" avtonomnyj ñokruk

Nar'jan-Mar

Njar"jana Mar"

Nenetskij avtonomnyj okrug [Nenets Autonomous Okrug]

Nenëtsie" avtonomnyj ñokruk

Novaja Zemlja

Enëj ja

Poluostrov Jamal

Ja' mal

Pur [river]

Püleng

Salehard

Salja' xarad

Taz [river]

Tasem

Ural'skij hrebet [Ural Mountains]

Ñarka""


Nganasan

Nganasan edo Tavgi Samoiedoak Taimir penintsulako jatorrizko biztanleak dira Siberian. Nganasan da haiek erabiltzen duten etnonimoa, nahiz eta talde batzuek Nya edo As'a izenak erabili. 1989an 1,278 Nganasan zeuden, horietarik %83.2k hitz egiten zuen beren hizkuntza uralikoa. Taimir penintsula ikaragarri handia da (862,100 km2), eta ez oso populatua, baina hala ere Nganasanak gutxiengo ahaztu eta zanpatua dira 55.000 lagunen artean itota.

Nganasan

The Nganasan or Tavgi Samoyeds live in the Taymir peninsula of Siberia. Nganasan is their self-designation, although some groups called themselves Nya and other As'a. In 1989 there were 1,278 Nganasan and 83.2% of them spoke their language, part of the Samoyed branch of the Uralic languages. Taimyr Peninsula is enormous (862,100 sq. km.), and not much populated, but, still, the Nganasan are a tiny and backward minority among the 55.000 inhabitants of their territory.

* Errusieraz / * Russian

* Nganasan

Avam / Ust'-Avam

Abamu / Avamê

Dudinka

Dudinkê / Kojkü

Hatanga

Kojku / Xatanga / Xatañê

Heta [river]

Keta"a

Jenisej [river]

Dentadie / Dentêdie

Noril'sk

Nêrilisko

Porbina [river]

Xorbinê"

Tajmyr

Têjmirê

Ust'-Avam / Avam

Abamu / Avamê

Voloc<anka

Volocañkê / Bolocankê


Selkup

Selkup herria Taz ibaiaren ibarretan eta Ob and Jenisei ibaien arteko lurretan bizi dira, Tomsk probintzia, Tiumen probintzia eta Jamalo-Nenets barrutia hartuz. Azken horretan, Krasnoselkup-eko eskualdean, gehiengoa dira. 1989an 3,612 ziren (hiztunak %47.6). Herri izaten irauteko aukerarik badute, Krasnoselkup eskualdea barruti nazional autonomo bihurtzetik pasatuko da hori.
 
Selkupen jurt edo herrixkak abandonatu egin zituzten kolektibizazioaren garaian, eta Errusiarren herriek ez dute Selkuperazko izenik. Gure zerrendan ibaia izenak dira nagusi ondorioz, eta herri izen bakan batzuk.

Selkup

The Selkups live in Siberia on the banks of the Taz river and between middle reaches of the Ob and Yenisey rivers; their territory stretches out as far as the Tomsk Province in the Yamal Nenets AD of the Krasnoyarsk region and Tyumen Province. They form the majority of the population in the Krasnoselkup region of the Yamal Nenets AD. In 1989 they were 3,612 (47.6% speakers). Giving the Krasnoselkup region the status of the national Autonomous District is the least that should be done to maintain a hope of their national survival.
 
The Selkup yurts (settlements) were after the collectivization mostly abandoned. Russian settlements usually have never had Selkup names. Therefore, our list is made mostly with rivers and few towns.

Ibaiak / Rivers

* Errusieraz / * Russian

* Selkup

C<aja

Shajaj Ky

C<iz<apka

Chacham Ky / Chadzhakky

C<ulym

Tjuulum / Tjuulek

Jenisej

Püül Tjaas-Qold / Njandesä

Ket'

Qõõt

Korilki

Qooryl Ky

Njurolka

Njuuryl Ky

Ob

Qoltu (1)

Parabel'

Köönke

Pur

Püre

Taz

Taasyl Qolde

Tym

Qaasel Ky

Vasjugan

Warqy Ky

(1) Hau ez da hidronimoa berez, ibai nagusiari tokian tokian ematen zaion izena baizik ( Ob / Taz / Jenisej...). Ob garaian, aldiz, Kuej 'fjord' da erabiltzen dena. Qõõt dialektoan Koltu da eta beste batzuetan Kolte, Kolde.
 

(1) This is not a real hydronym, but an appellative for the main river, i.e. Ob/Taz/Jenisej. On upper Ob instead the word Kuej 'fjord' is used. Koltu is Qõõt dialect, in other dialects Kolte, Kolde.
 
Herriak / settlements

* Errusieraz / * Russian

* Selkup

Kargasok

Qorqessoq

Tomsk

Topqel Quechche

Vandz<il'-Kynak

Wanchel Kyn Aang


Mansi

Mansis herria eremu zabal batean bizi daa (523,000 km2) Siberian, Ural mendien eta Ob ibaiaren artean, batez ere Khanti-Mansi Barruti Autonomoan. Hortik kanpo ere bizi dira Mansiak, adibidezTobolsk hirian. 1989an 8,474 ziren (6,600 beren barrutian), baina hiztunak %37 soilik. Mansiak beren lurrean gutxiengo urria bihurtu dira: %0,6 1989an. Mansi hizkuntza apenas idazten den eta ez dute hezkuntzan ere sartu benetan. Beren liderrak ere ez dira jada kulturari atxikiak.
 

Mansi herria (Vogul ere esaten zaie) eta Khanti herria dira Hungariarren hizkuntza ahaide hurbilenak.

Mansi

The Mansis are living dispersed on a wide area (523,000 sq. km.) in Northwest Siberia, between the Urals and the lower courses of the Ob, mainly in the Khanty-Mansi Autonomous District (capital Khanty-Mansijsk). In 1989 they were 8,474 (6,600 in their autonomous district). Only 37.1% retain the language. Mansis have become an inconsiderable minority in their native territory: in 1989 0.6%. The written Mansi language is used in very rare instances. It has never been really introduced as the language of education. As a rule, the native intellectuals are not upkeepers of their ethnic culture.
 

The Mansi (Vogul) and Khanty peoples are the closest linguistic relatives of the Hungarians.

 

*Errusieraz / *Russian

* Mansi

Beresov

Khaaljpus

Harm

Khårm-paawël

Konda (river)

Khontëng-Jä

Ob (river)

Aas

Pelymka (river)

Pålm

Tobolsk

Tuupël-Uus

?

Meesyg-paawël

?

Sokh-paawël

?

Taaryg-saw


Khanti

Khanti herria Siberiako ipar-mendebaldean bizi da, Ob ibaiaren inguruetan: Khanti-Mansien Barruti Autonomoan (hiriburua: Khanti-Mansisk); Jamalo-Nenets Barruti Autonomoan, eta Konda eta Irtix ibaien inguruetan Tomsk Probintzian. 1989an 22.521 Khanti zeuden (hiztunak %60,5), baina barruti autonomo propioan soilik 11,900 (hiztunak %53). Beren lurraldeetan gutxiengo urria bihurtu dira Khantiak (populazioarennt % 1.8 besterik ez). Khantien artean kontzientziatuenek eskualde nazional autonomoak eskatu dituzte Kazim eta Sosva ibaien inguruan, beren baliabideen (petrolioa, gasa) xahuketa ebitatzeko.

Khanty

The Khantys live dispersed in Northwest Siberia, on the river Ob and its tributaries. Administratively the territory belongs to the Khanty-Mansi (administrative centre Khanty-Mansijsk) and Yamal Nenets Autonomous Districts of the Tyumen Province; the area on the rivers Konda and Irtysh belongs to the Tomsk Province. In 1989 there were 22,521 Khanty (60,5% of them speakers). In the Khanty-Mansi Autonomous District they were 11,900 (53% speakers). The Khantys have become an insignificant minority in their own historical settlement areas, just 1.8% of population in 1989. Most conscious Khanty are working towards the formation of autonomous national regions at the rivers Kazym and Sosva, where the exploitation of oil and gas deposits would be banned.
 
 

* Errusieraz / * Russian

* Khanti

C<iz<apka

Wänjogan

C<aja

Chaj

Taz

Tasem

Pur

Pöreng


 
Eguneratua / Updated: 1998.10.01
Laguntzaileak / Informerr: Frank Valoczy (Mansi), Thomas Tvegaard (Nenets), Jarmo Alatalo (Khanty, Selkup)
Loturak / Links:
* Information Centre of Finno-Ugric Peoples
http://www.suri.ee/
* Nenets
http://www.helsinki.fi/~tasalmin/tn.html
* Selkup
http://www.helsinki.fi/~jkalatal


Mapak / Maps

Siberia: Ob eta Jenisei ibaien arteko etnien jatorrizko banaketa.
Siberia: Original ethnic map of area between the Ob and Yenisey rivers

* Siberiako mapa: herri uralikoen eskualdeak mendebaldean
* Map of Siberia: the regions of the Uralic peoples are on the west.

Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

geonative@oocities.com

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak ...

Your comments, corrections, additions ...

GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola


This page hosted by

GeoCities

Get your own Free Home Page