Disciplinas

Animalismo Ler Daimonon Ler Necromancia Ler
Auspicio Ler Melpominee Ler Nihilistics Ler
Demencia Ler Metamorfose Ler Ofuscação Ler
Dominação Ler Mortis Ler Potencia Ler
Fortitude Ler Mytheceria Ler Presença Ler
Quietus Ler Quimerismo Ler Rapidez Ler
Sanguinus Ler Serpentis Ler Spiritus Ler
Tanatose Ler Temporis Ler Tenebruosidade Ler
Vicissitude Ler Visceratika Ler    

Copyright © created in 2000  Vampiro A Máscara All Rights Reserved