УКРАЇНСЬКИЙ ТЕЗАУРУС
А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
КатегоріЇ
<<<<<       ЗЗЗ        >>>>>


забава, забавка, розвага, розривка, утіха
забавка, іграшка, лялька, цяцька
забавляти(ся), бавити(ся), забавити(ся), розважати(ся), утішати(ся)

забавний, дивний, кумедний, химерний, чудернацький, чудний

забагнути(ся), забажати(ся), забандюритись, закортіти, замандюритись, заманутися, запрагнути, захотіти(ся)

забарливість, длявість, забарність, загай, загайність, затримка, зволікання, перебивка
забара, вайло, загайко, маруда, мниха, м'яло, непровора, непроворняка
забарливий, длявий, забарний, загайний, пинявий
забарно, дляво, загайно, загайливо, пиняво

забивати, закастрити, заповнювати, заставляти, захарастити, захарастряти, захаращувати, захрясати, покривати(ся), укрити

забитий, загнаний, задурений, запаморочений, затурканий, заштовханий, одурманений, прибитий, приголомшений, стуманілий, темний

заблищати, заблискати, заблискотіти, заблистіти, залеліти, залисніти, замерехтіти, замиготіти, замигтіти, заряхтіти, заяріти(ся), зблискувати

заблуда, заброда, заволока, зайда, приблуда
заблудливий, заблукалий, заблуканий
заблудити(ся), заблукати

заборона, заказ
заборонений, заказаний
забороняти, заказувати

забрати, захопити

забризкувати(ся), замочувати(ся), захлюпувати(ся), захлюстати(ся)

забруднений, забейканий, забовтаний, заболочений, забриндзаний, забрьоханий, заваляний, завожений, задрипаний, закаляний, закалюжений, замазаний, замаслений, замацьорений, замизканий, замурзений, запаскуджений, засиджений, засалений, засмальцьований, зателепаний, заяложений, заялозений, пороблений
забрудити(ся), забруднити(ся), забовтатись, забризкати(ся), забриндзати(ся), забрьохати(ся), задрипати(ся), закаляти(ся), заляпуватти(ся), замазати(ся), замацьорити(ся), замизкати, замурзатись, замусолити, запаскуджувати(ся), засалювати(ся), засмальцьовувати(ся), затьопати(ся), захлюпати(ся), зашарувати, зашмарувати, заялозити, забейкатись, забродитись, зароситись, захлюстатись

завада, загорода, замішка, запона, перемет, перепона, перешкода, притичина
заважати, перебаранчати, перебивати, перепиняти, перешкоджати

завдавати, починити

завжди, завсіди, завше, повсякчас, постійно, раз у раз

завзятість, завзяття, непохитність, упертість
завзятий, відчайдушний, забісований, запеклий, заядлий, неприторений

завивати(сь), загортувати(сь), закутувати(сь), замотувати(сь), обвивати(сь), обгортувати(сь), обкутувати(сь), обмотувати(сь), оповивати(сь), повиватись, сповивати

завидки, завидьки, завидощі, зависність, зависть, заздрість, заздрощі
завидливий, завидющий, зависливий, зависний, заздрий, заздрісний
завидувати, заздрити(ся), заздростити
завидно, заздрісно, заздро

завитий, завернений, загорнений, загорнутий, закутаний, замотаний, повитий

завичка, замашка, звиклість, звичайка, звичка, манера, маніра, норов, привичка

завідати, відвідати, завітати, навіщати, одвідувати, провідувати

завіса, завіска, завісочка, занавісочка, запинало, запона, пелена, фіранка

завіт, заповідь, заповіт

заводій, заводіяка, задерій, задира, задирака

завоїстий, задирливий
завоїсто, задирливо

заволікати(сь), закривати(сь), заслонювати(сь), застилати, застувати

заворожити, зачарувати

заворушення, бунт, ворохобня, заколот, повстання, розрух

заворушитись, закомашитись, закопошитись, закоришматись, заметушитись, зашамотатись

зав'язлий, загрузлий, застряглий
зав'язнути, загрузати, застрявати, затарасуватись, застрягати, захряснути, зашеретуватися, устрягати

загарбання, аґресія
загарбний, аґресивний, загарбницький

загиблий, полеглий

загодя, завгодя, завчасно, завчасу, заздалегідь, заздалегоди, зарані, зарано

загойдатись, заколисати, заколихати(ся), залюляти, захилитаться

загонистий, молодецький, хвацький
загонисто, по-молодецьки, по-молодецькому, хвацьки, хвацько

загордитися, загордувати, запишатися, запишнятися

загорятися, запалюватися, захоплюватися, збуджувати(ся), гарячкувати

заграти, затинати, затирликати, зацигикати

загриміти, загримотіти, загуркотіти

загупати, загупотіти, задудніти, застугоніти, затупати, затупотіти

задавака, зазнайко, чванько, хвалько, хвастун
задаватись, чванитись

задев'янілий, закляклий, закостенілий, застиглий, заціпнений, заціплий, здеревілий
задеревіти, завмерти, задерев'яніти, заклякнути, застигнути, затерпнути, заціпеніти, зомліти

задержувати, затримувати, зволікати, марудити, тягти

задивований, вражений, здивований, здумілий

задиристо, задиркувато, задирливо, зачіпливо

задзвонити, забевкати, закалатати, зателенькати, затенькати

задиханий, засапаний, захеканий
задихатись, засапатись, захекатись, ухекатись, ухоркатися

задобрювати, улещувати

задоволення, втіха, задовіл, заласся, насолода, осолода, розкіш
задовольняти(ся), насолоджувати(ся), уволяти, удовольняти(ся); вволити бажання, уволити волю

задрижати, задвигтіти, затіпатись, затремтіти, затріпотіти, затруситися, затрястися

задум, замисел, замір, намір
задуманий, думний, думливий, задумливий, замріяний, замислений, зосереджений
задумано, думно, думливо, задумливо, замислено, замріяно, зосереджено
задумувати, замишляти, затівати, здумувати

задумуватись, загадатись, замислюватись, замріюватись

задурманювати, задурювати, морочити, туманити

задушевність, сердечність, щирість
задушевний, ревний, сердечний, сердешний, щирий, щиросердий
задушевно, сердечно, ревно, щиро, щиросердно

заждати, зачекати, підіждати, пождати, постривати, стривати

зажебоніти, зашамкотіти, зашепотіти, зашушукати(ся)

зажерливий, невситимий, невтолимий, ненажерливий, ненаситний

зажура, печаль, смуток, стума, сум
зажурений, запечалений, засмучений, засумований
зажурено, засмучено, запечалено, сумно, сумовито, печально
зажурювати(ся), запечалювати(ся), засмучувати(ся), засуміти, засумувати, посмутити(ся)

зазвучати, забриніти, загучати, залунати

зазивний, закличний, кличний
зазивати, закликати, запрохувати, запрошувати, прикликати
зазивно, заклично, клично

зазіхати, важитись, замірятись, посягати

зазнавати, запам'ятовувати, звідати

зазнаватися, задаватися, заноситись, зарозумітися; високо нестися

заінтересованість, зацікавленість, зацікавлення
заінтересований, заінтриґований, , захоплений, зацікавлений
заінтересовувати(ся), заінтриґувати(ся), захоплювати(ся), зацікавлювати(ся)
заінтересовано, заінтриґовано, захоплено, зацікавлено

зайвий, лишній

займатися, загорітися, спалахувати

зайнятий, заніколений, занятий

зайшлий, захожий, нахожий

закапелок, закуток, запічок, пічурка

закарбовувати, зарізувати, зарубувати, засікати, нарізувати

закарлючений, загнутий, закоцюрблений, зігнутий, скандзюблений

закачаний, засуканий
закасувати(ся), задублювати(ся), закачувати(ся), засукувати(ся), підбирати, підкачувати, піднімати(ся), підтикати(ся), підсмикати(ся)

закатований, замордований, замучений, засічений
закатовувати, замордувати, замучувати, засікати

заквапитись, замоторитися, заспішити, захапатися, зашвидити, зашвидкувати

закінчувати, завершувати

заклик, зазив, зов, клик, клич, поклик, призов

заклопотаний, занепокоєний, затурбований

закляклий, задубілий, закоцюблий, замерзлий
заклякати, дубіти, задубіти, закоцеліти, закоцюбнцути, змерзнути

закльовуватися, законятися, зароджуватися

закований, забитий, закутий, кутий, окутий

заколотний, бунтарський, бунтівливий, бунтівничий, ворохобний

закосичений, закрашений, замаєний, прикрашений, умаєний
закосичувати(ся), заквітчувати(ся), закрашувати(ся), замаювати(ся), прикрашувати(ся), уквітчувати(ся), украшувати(ся), умаювати(ся)

закрасувати(ся), запишати(ся)

закривати(ся), заслоняти(ся), затуляти(ся)

закоркований, закубрений, закупорений, заткнутий

закуріти, закушпелити, запорошити, запилити

закручуваний, закручений, закоцюрблений

закошланий, закудланий, закуйданий, закустраний, запатланий, розкошланий, розкудланий, розпатланий, скуйовджений

закушканий, загорнений, загорнутий, затушканий, закутаний, замотаний, нашушканий

залишати(ся), зоставати(ся)

залучати, прихиляти

залюбки, заохотки, охоче, радо; з дорогою душею, охочим серцем

заметня, заметушня, зам'ятня, зам'яття, сум'яття

заминка, задержка, замішка, запинка, затримка

замислівка, вигадниця, вигадчиця, затійниця

замість, замісто, затомість, натомість

замічати, добачати, доглянути, запримічати, заприкмечувати, зауважувати, помічати, примічати, постерігати, укмічати

замовкати, замовчати, занишкнути, заніміти, затихати

заморений, замордований, запрацьований, зморений, натомлений, натруджений, трудний, уморений, утомлений
заморювати(ся), вимучити(ся), змучити(ся), змордувати(ся), наморювати(ся), натомлювати(ся), натрудити(ся), потомити(ся), стомлювати(ся), утомлювати(ся), ухекати(ся), ухоркати(ся)

занести, замчати, затаскати, затирити

занівечити, збавити, збагнітувати, зіпсувати, знівечити, споганити


заохочувати, підбадьорювати, підохочувати, спонукати, спонукувати

заощадження, збереження
заощаджувати, зберігати

запальність, гарячковість, збудженість
запал, гарячковість, запальність, збудженість, збудження, порив, поривання
запальний, загонистий, збуджений, гарячковий, оприскливий
запально, збуджено, гарячково

запаморочений, задурманений, затуманений, стуманілий
запаморочувати(ся), закручувати, замакітрити(ся), затуманювати(ся)

запах, аромат, пахощі

запевняти, завіряти

запекло, відчайдушно, завзято, заповзято, несамовито, уперто, шалено

заповнювати, заполонювати, захрясати

запомагати, запобігати, зараджувати, зарятовувати

запопадливість, старанність, старання
запопадливий, клопітний, старанний

запроданець, зрадний, зрадливиця

запроторювати, задівати, замиюсити, засатарити, затасувати, подіти(ся)

зараня, зарання, зрана, зранку, зраня

зарис, обрис, силует

заробіток, заробок, заслуженина, плата, платня
зароблений, загорьований, запрацьований
заробляти, загорювати, запрацьовувати

зародок, ембріон, зав'язь, заживок, зачаток

засада, засіди, засідка, чати

засватаний, заручений

засвітла, завидка, завидна

заскавуліти, заскавучати

заслона, затула, захист

засмердіти(ся), завоняти(ся)

засоромленість, замішання, збентеження, зніяковілість, розгубленість
засоромлений, збентежений, знічений, зніяковілий, розгублений; ні в сих, ні в тих; як кума в сливах, як непишний, як сірко в ярмарку
засоромлювати(ся), застидати(ся), застидити(ся), збентежувати(ся), знічуватися, зніяковіти
засоромлено, збентежено, змішано, зніяковіло, розгублено

заспокоювати(ся), загамувати(ся), заколисувати, зацитькувати, угамувати(ся)

заставати, заскакувати, заститгати, застукати, зуспіти, накрити

заставлений, заваляний, заповнений, захаращений

застигати, захолоняти

застерігати, запобігати, остерігати, перестерігати, попереджати

застібка, застіжка, застяжка

засторчити, засадити, застромляти

застосовувати, запроваджувати

застрахати, залякати, застрашити

застуканий, захоплений

застромлювати, загороджувати, засаджувати, засандричувати

заступати, заслоняти(ся), затуляти(ся)

заступник, замісник

засув, засов, засувка

засутеніти, затемніти, затемрити(ся), споночіти

засягати, діставати, захоплювати

затамований, зупинений
затамовувати, здержувати(ся), зупиняти, спиняти, утамовувати

затаскувати, загортати, засипати

затаювати(ся), заховати(ся), зачаїти(ся)

затвердіти, закам'яніти

затикати, закорковувати, закубрювати, закупорювати

затихати, завмирати, заніміти, принишкнути, утихати, ущухати

затишок, закуток, захисток, застум

затінювати, затемнювати(ся), затьмарювати(ся), затьмити(ся)

затіяний, задуманий

затовкувати, затушковувати, засмачувати

затопити, заїхати, захмелити, зацідити

затужавілий, загуслий
затужавіти, загуснути, затугавіти, затугнути

затулка, заслінка, заслона, заткал(но), кагла, каглянка
затулений, завішений, закритий, заслонений

затупцювати, затупцяти, подибати

затушкувати, затикати, зашпарувати

затяжка, дляння, затягання, затягування, зволікання

затямлювати, запам'ятовувати

затинатися, упиратися

затятість, упертість
затятий, упертий
затято, уперто

зауваження, закид
зауважувати, закидати

захарчуватися, захлянути, охлянути

захват, екстаз, захватність, захоплення, захопленість
захватний, захоплений, захопливий, захоплюючий

захвойдаха, задрипа, задрипанець, задрипанка, зателепа, невтіпанка, нехлюй(ка), нечупара, нечепуруха, розтяпа

захворіти, занедужати, занездоровіти, занемогти, заслабнути, захиріти, звалитись, злягти; звалитися з ніг

захист, захисток, захищення

заходеньки, закапелок, закоморок, закутень, закуток, прикалабок

захолонути, вичахнути, зачахнути, прочахнути

зачислити, зарахувати, прийняти

зачманілий, задурманений, зачмелений, очамрілий

збезчещений, зганьблений, знеславлений, оганьблений, ославлений
збезчестити, зганьбити, знеславити, оганьбити, ославити, осоромити

збентежений, збурений, стривожений, стурбований, схвильований
збентежувати(ся), збурювати, стривожити(сь), стурбувати(ся), схвилювати(сь)

збираниця, колекція

збиткувати(ся), глумитися, знущатися

збіговисько, збіговище, зборисько, зборище, юрба

збідніння, занепад, зубожіння, пауперизація
збіднілий, зубожілий, підупалий

збороти, здолати, зламати

збуджувати(ся), закуйовдатись, збудоражувати(ся), збурювати(ся), зворушити(ся), поколошкати, сколошкати

звертатися, вдаватися

звиватися, в'юнитися, зміїтися, увиватися

звикати, наламуватись, оговтатись, охмолостатись, привикати, призвичаюватись

звичай, етикет, норов, обичай, традиція, поведенція, установа

звід, журавель

звідки, звідкись, звідкіля, звідкіль, звідкілясь, звідкільсь

звісно, відомо

зворушення, збудження, зворушеність, розчуленість, розчулення, схвильованість, хвилювання
зворушений, збуджений, розчулений, схвильований
зворушено, збуджено, розчулено, схвильовано
зворушити(ся), розчулити(ся), схвилювати(ся)

звук, звучання, гук, гучання, нота
звучати, бриніти, гучати, лунати

звучний, голосний, грімкий, гучний, дзвінкий, зичний, лункий

зв'язок, взаємини, зв'язки, стосунок, стосунки

зв'язуватися, злигатися, знюхатися

згад, згадка, згадування, незабудь, пам'ятка, пам'ять, спогад, спогадання, спомин, споминка, спомка
згадувати, здумати, поминати, споминати(ся), спом'янути

згайнувати, згаяти, здармувати, змарнувати, прогаяти

згарячу, знестямки, зопалу, необдумано

згинатися, зігнутися, скандзюбитись, скарлючитись, скорчитись; зігнутись у три погибелі

згідний, готов, готовий, згоден, згодний, ладен, ладний

згода, злагода, злада, лад, мир, сумир

згоджуватися, зголошуватися

згоді, відтак, далі, згодом, згодя, навпісля, опісля, перегодом, перегодя, пізніше, потім, по тому, тоді

згорблений, зсутулений, зіщулений, зщулений
згорблюватися, згорбитися, зсутулитися, зіщулитися, зщулитися, з'юрдитись

згорда, бундючно, гоноровито, гордовито, згірдливо, згірдно, пихато, пишно, спишна

зграбний, витончений, вишуканий

згоряти, згоріти, зотлівати, зотліти

зґрая, банда, вервечка, орда

згуба, гибель, загин, пагуба
згубливий, згубний

здатися, згодитися, знадобитися, пригодитися, придатися; стати в пригоді

здивувати(ся), зумити(ся), зчудувати(ся)

здібність, дотепа, дотепність, здатність, кебета, хист
здібний, голінний, дотепний, здатний, зугарний, кебетливий, кмітливий, способний,
тямущий, хисткий

здійснювати(сь), вершити(сь)

здобувати, досягати, засягати, осягати

здовж, вздовж, вподовж, подовж, уздовж, уподовж

зелень, вруно, зелення, зеленощі, зело, руно, рунь

з'єднувати(ся), єднати(ся), злучати(ся)

зичливий, доброзичливий, прихильний

з-за, з-поза, з-понад, із-за

зіпсованість, ґандж, ушкодина

зірка, зірниця, зоря, зоряниця

зітхати, здихати

зіяти, зяяти

злагоджувати(сь), збирати(ся), налаштовувати(ся), нарихтувати(ся)

злість, злоба, лютість, лютощі, лють, серце, сердіння
злий, лихий, лютий, осатанілий, сердитий
злити(ся), злувати, лютити(ся), лютувати(ся), сердити(ся)

злобність, злісність, злостивість
злобний, злісний, злосливий, злостивий
злобствувати, злоститися, злостувати, злувати
злобно, злісно, злостиво, зозла

зловживання, надуживання, надужиття
зловживати, надуживати

зловісний, зловіщий, лиховісний, лиховіщий
зловісно, зловіще, лиховісно, лиховіще

зловтіха, злорадство
зловтішний, злорадий, злорадний
зловтішатися, злорадствувати
зловтішно, злорадо, злорадно

злодій, крадій, лазуряка

змажка, сварка

змалечку, відмалечку, змалку, змалу

змова
змовлятися; накладати з ворогами (бісом, нечистою силою)

зморшка, бганка, бриж, морщина, складка

знак, гасло, сиґнал

знати, відати

знаходити, налапувати, находити

значити, важити, означати

значний, знатний, мостивий, неабиякий, нешпетний, чималий

зневажливо, гордовито, гордо, згорда, погордливо, погордо, презирливо, призро

знесилений, виснажений, знекровлений

знесилення, виснаження, знекровлення

знесилювати(ся), виснажувати(ся), знекровлювати

знехотя, знехочу, неохоче

знизувати, знизати, стенати, стенути (плечима)

зникати, згасати, зникнути, подітися, почезнути, пропадати, скриватися, щезати; лизь (лизень) злизав, наче впав у воду, як корова язиком злизала, як крізь землю провалився, як у воду впав

знов, завдруге, знову, удруге

зовні, зназовні, зовнішньо, зокола, околом

зовнішність, около

(не) зоглядітися, (не)зчутися

золити, гризти, пиляти; гризти голову

зонтик, парасоль(ка)

зрада, відступництво, віроломство, запроданство, зрадництво, невірність

зрадник, відступник, відщепенець, запроданець, зрадець, зрадливець, невірник, перевертень, перекиньчик, ренеґат, юда

зразок, взір, взірець, копил, кшталт, манір, шталт, штем, штиб

зроняти, зронити, упускати, упустити

зруйнувати(ся), збурювати, збурити, зрунтати, повалити, розвалити

зупиняти(ся), загальмувати(ся), затинатися

зухвалець, безчільник, нахаба, нахабник

зухвалий, безчільний, нахабний

зухвалість, безчільність, зухвальство, нахабність, нахабство

зухвало, безчільно, нахабно, хвалькувато


.