УКРАЇНСЬКИЙ ТЕЗАУРУС
А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
КатегоріЇ
<<<<<      МММ       >>>>>


мабуть, видно, відай, здається, імовірно, кажись, либонь, мо', може, можливо, надісь, напевне(о)

мазун(чик), любимчик, мазаний, мазунець, мамій, пестій, пестунчик, плеканець, улюбленичок; мазаний пиріжок, мамин синок; ні стейки, ні гейки

мазь, масть

майбутній, грядущий, наступний, потомний, прийдешній

майбуття, будущина, майбутнє, прийдешнє, прийдешність

майдан, плац, площа

майже, сливе; без малого, за малим богом не, мало не, трохи не, чуть не

майстер, мастак, мистець, митець, художник, умілець

майталати(ся), вихати(ся), колихатися, метляти(ся), мотатися, теліпати(ся), хилитати(ся)

малий, дрібний, маленький, малесенький, малюсінький, маненький, манюсінький, маціпусінький, невеликий, невеличкий, незначний

мало, дещиця, дрібка, дрібниця, дрібок, дрібочок, жменя, жменька, капелька, капелиночка, капля, крихта, крихотка, кришечка, небагато, негурт, обмаль

малювання, живопис, малярство; образотворче мистецтво
маляр, живописець, художник

мальовничий, живописний, картинний, красивий
мальовниче, живописно, картинно

мандри, дорога, мандрівка, мандрування, подорож, подорожування
мандрівник, захожий, мандрівець, подорожанин, подорожник, подорожній
мандрівний, бродячий, блукаючий, кочовий, мандруючий, мандріваний, мандрівний, номадний, переїжджий, перехожий
мандрувати, їздити, подорожувати

маніритись, баскаличитись, викаблучуватись, єрепенитись, карьожитись, комизитися, коробитись, костричитись, ламатися, маніжитись, упиратися

марення, маячіння, маячня
марево, видиво, злуда, ілюзія, марище, міраж, омана, фата-морґана
маревний, маячний, примарний
марити, маячити; словами блудити

марніти, в'янути, миршавіти, мізерніти, поганіти, сохнути, танути, худіти, чахнути, чучвиріти

марновірство, забобон(и)
марновірний, забобонний

марнослів'я, базікання, балаки, дармослів'я, пустослів'я, теревені, теревені-вені, фразеологія, фразерство

марнота, даремність, марність, суєтність; суєта суєт

марнотрат, дармотрат, мантач, марнотратець, перевидник, розтратник, розтринькувач, розхвійник
марнотратити, гайнувати, мантачити, марнувати, мотати, переводити, розтринькувати, тринькати, цвигати, цвиндрити, циндрити, шахрувати

марнувати(ся), гайнувати(ся), занепадати, нищити(сь), переводити(сь)

маруда, мамула, мантула, марудник, мачула, мохало, м'яло, неотеса, розсолода, розтелепа, розтяпа, тюхтій

масивний, ваговитий, дебелий

маска, личина, машкара

масний, жирний, масткий

материк, суходіл, суходілля, суша

мати, мама, мамка, мамонька, мамочка, мамусенька, мамуся, матінка, матіночка, матка, матусенька, матуся, неня, ненька, родителька

матляти(ся), матнати(ся), метляти(ся), мотати(ся), теліпати(ся), трясти(ся)

матушка, попадя

махати, виляти, вихляти, маяти, меляти, метляти, молоти

махлювати, крутити, крутіювати, махлярити, махорити, мотати, шахраювати, шахрувати

мацапура, бандура, вайло, зателепа, лемішка, макуха, мамула, незграба, неповертайло, непровора, нестелепа, одоробло, опудало, тюхтій, хамула

маяти, майоріти, розвівати(ся), шевеліти

медвяний, медовий, медяний

межисітка, висівка(и), грис

мекати, бекати, мекекекати, мукати, ревти

мельком, мелькома, мигцем, побіжно, похватком

мелодійність, благозвучність, доброзвучність, милозвучність
мелодійний, благозвучний, доброзвучний, милозвучний
мелодійно, благозвучно, доброзвучно, милозвучно

мелодія, голос, мотив, наспів, нута, поспів

мелькати, миготіти

мент, миг, мить, момент, хвилина, хвилинка, хвилиночка, хвилька; в один метн (момент, миг), в одну мить (хвилинку, хвильку), як на, як грім серед ясного неба, як оком ізмигнуть, як пить дать, як сніг на голову, як стій, як стрель, як у пальці трісь

мерва, потерть

мережа, бредень, волок, невід, сітка, сіть

мережаний, карбований, мережчатий, різьблений

мерехтливий, миготливий

мерзенність, бридота, бридь, гидота, гидь, капость, мерзенство, мерзота, мерзотність, мерзощі, пакість, паскудність, паскудство, плюгавство, погань
мерзотник, гидомир, негідник, пакісник, паскуда, паскудник, плюгавець, поганець
мерзенний, гидомирний, гидосвітній, гидоснийкапосний, мерзопакісний, мерзосвітній, мерзотний, пакісний, потворний, скверний
мерзенно, гидко, паскудно

мерзнути, гибіти, дубіти, кацюбнццти, клякнути, коцеліти

мерк(х)нути, блякнути, мінитися, пригасати, померкати, примеркати, стухати, темніти, темріти, тьмянитися, тьмяніти, тьмаритись, тьміти

мертвець, мертвяк, мрець, небіжчик, покійник

мертвий, неживий, мерлий, покійний

мерти, гибнути, гигнути, гинути, здихати, конати, одубіти, околіти, опалубитись, опрягтись, погибати, поколіти, полягти, пропадати, простягтися, сконати, слизнути, умерти, щезати; дуба дати, дутеля з'їсти, дух спустити, землею взятися, зложити голову, кістьми лягти, лягти кістьми, лягти головою, навіки заснути, накласти головою, накласти на себе руки, наложити головою, наложити життям, ноги простягти, пасти смертю хоробрих, піти в сиру землю, піти в могилу, полягти (упасти) в бою, полягти головою, простягти ноги, трупом лягти, урізати дуба, хвіст надути

мерщій, бистріш(е), боржій, метчій, прудкіш(е), скорій, скоріш(е), хутче, хутчій, хутчіш(е), швидше, швидчій, швидчіш

месть, відплата, мста, покара, помста
месник, відомститель, мстивець, помститель, помстник
мстивий, злопам'ятний, лихопомний, помстливий
мстити(ся), віддячити, відімстити(ся), відплатити, помстити(ся)
мета, ціль

метатися, кидатись, кинутись, метнутись, мотатись, мотнутись, шарахатись, шарахнутись, шататись, шатнутись, шугнути

метелик, метіль, мотиль

метикований, кме(і)тливий, метикуватий, понятливий, пам'ятливий, спостережливий, спритний, толковий, тям(к)овитий, тямкий, тяму(ч)щий, умілий
метикувати, зметикувати, кметити, кмітувати, кумекати, мізкувати, міркувати, обдумувати, тямкувати, шупити

метлятися, маяти, теліпатися

метушня, біганина, біготня, возня, гармидер, метушливість, мотанина, мотня, паніка, струс, сум'яття, шарпанина, штовханина; шатанина-мотанина
метушливий, сум'ятливий
метушитися, хапатися, юртуватися
метушливо, клопітливо, суматошливо, сум'ятливо

мешкання, господа, домівка, житво, житло, квартира, кишло, оселя, помешкання
мешкати, домувати, жити, квартирувати, пробувати, проживати, сидіти

мжичити, капати, крапати, мжити (імжити), мигичити, моросити, мрячити, сіяти

миґи, жест, жестикуляція, киви, міміка, морги, пантоміма

мизкатися, витися, горнутися, загравати, клеїтись, лабузитись, липнути, підсипатися, тулитися, упадати; клинці підбивати

милість, благовоління, доброхіття, ласка, прихильність

милостивий, добрий, вибачливий, лагілний, м'якосердий, м'якохарактерний, незлобивий, поблажливий

мимо, побіля, повз, попри

мимовільний, мимохітний, ненавмисний, несамохітний
мимовільно, знехотя, мимовіль, мимоволі, несамохіть, нехотячи

минати, збігати, проминати, протікати, проходити, сходити, упливати

мир, згода, злагода, лад, мирнота, спокій, супокій

миршавий, жалюгідний, заниділий, засмоктаний, зачахлий, зачуханий, зачучверений, зачучверілий, злиденний, змарнілий, змізернілий, марний, недолугий, непоказний, нікчемний, нужденний, мізерний, паршивий, плюгавий, хоробливий, чахлий, щуплий
миршавіти, в'янути, занепадати, марніти, мізерніти, нидіти, паршивіти, скніти, сохнути, худнути, чав'ядіти, чахнути, чевріти, червіти, чучверіти

мисливство, (в)лови, ловецтво, полювання, стрілецтво
мисливець, ловець, охотник, стрілець
мисливський, охотницький, стрілецький

мистецтво, артизм, куншт, штука
мистецький, кунштовний, митецький, художній, штудерний, штучний
мистецьки, кунштовно, митецьки, художньо, штудерно, штучно

миттєвий, моментальний, секундний, хвилинний
миттю, вмить, в(у)раз, духом, моментально

мізерно, бідно, жалюгідно, злиденно, нікчемно, убого

мілина, відміль, відмілина, мілководдя, обміль

мілкий, неглибокий
мілко, неглибоко

мінливість, непостійність, несталість, плинність
мінливий, змінливий, непостійний, несталий, нестійкий, перемінний, хиткий, хитливий, хисткий
мінити(ся), змінюввати(ся), переінакшувати(ся), перетворювати(ся)
мінливо, змінно, нестало, переливно, перемінно

мірний, ритмічний, рівний, рівномірний, розмірений
мірно, ритмічно, рівно, рівномірно, розмірено

мірошник, мельник, млинар
мірошницький, млинарський

містика, загадка, таємниця
містик
містичний, загадковий, недовідомий, таємничий

місто, город, містечко, поселення
міський, городський

місце, містина, місцина

місяць, місяченько, місячко, молодик

мітити, значити, карбувати, клеймити, маркірувати, намічати, таврувати, штампувати

міцний, витривалий, дебелий, держкий, добротний, кремезний, кріпкий, певний, сильний, твердий, тривкий, цупкий

міцнити, зміцнювати(ся), кріпити(ся), укріпляти, усталювати

міцніти, дужчати, матеріти, міцнішати, мужніти; доходити снаги (сили), убитися в колодочки, убратися в пір'я, убратися в силу

мішанина, каша, мішанка, мішка, помісь, суміш, сумішка, суржик

мішати, заважати, не давати, непутити, перебаранчати, перебивати, перепиняти, перешкоджати

мішатися, вплутуватися, вступатися, микатися, плутатись, умикатися, устрявати, утручатись

мішок, бесаги, лантух, міх, сакви, сума, сумка, тайстра, торб(ин)а, чувал

млин, вешняк, вітряк, драч, жорно, корчак, круподкрня, крупорушка, питель, підсубійник
млиновий, вітряковий

млість, виснага, знемога, знесилля, зомління, млосність, млость, слабість, стома

мліти, в'янути, знебутися, знемагати, знесилюватись, марніти, мучитись, нудитись, пектися, переживати, терзатися, томитись, умлівати

млосний, душний, задушний, задушливий, запаморочливий, нудкий, одурманюючий, п'янкий, томливий

млявий, в'ялий, длявий, неповороткий, непроворний, нешвидкий
мляво, в'яло, розслаблено, сонно

мов, буцім(то), гей(би), мовби, мовби(то), наче, начеб(то), немов(би), немовбито, неначе, неначебто, ніби(то), як

мова, річ

мовчання, безгоміння, мовчанка, німота, німотність, німування, тиша, тишина
мовчазність, небалакучість, німотність
мовчун, мовчак, мовчальник, мовчан
мовчазний, безгомінний, безгучний, беззвучний, безмовний, маломовний, мовчазливий, мовчущий, небалакучий, неговіркий, неговорючий, німий, німотний; німий, як риба
мовчати, (а)німур-мур, (а)нітелень, (а)нічичирк, заніміти, німувати, цить; води в рот набрати, з уст ні пари, ні пари з уст, язик на защіпку, язик прикусити, язичок на гачок, як у рот води набрати, як німий
мовчазно, безголосно, безгучно, беззвучно, безмовно, мовчки, німо, німотно

могила, курган, поховання

могорич, єднанка, єлнанщина

можливість, змога, мога, потенція, сила, снага, спосіб, спромога, спроможність, шанс

можливо, можна

молодецтво, бадьорість, бравість, відвага, завзятість, завзяття, заповзяття, удатність, хвацтво, юнацтво
молодець, зух, козак, молодчага, молодчина, хват, юнак
молодецький, бадьорий, бадьористий, бравий, відважний, голінний, завзятий, заповзятий, удатний, хвацький

молодечий, молодіжний, юнацький

молодечо, молодецьки, молодцювато, спритно, хвацько

молодість, молодощі, юність, юнь; молоді літа
молодь, молодеча, молодіж, молоднеча, челядь, юнь
молодий, юний

молодіти, молодшати, юніти

молодята, молодожони, новоженці

молоко, набіл

молот, молоток

монотонний, однотонний
монотонно, однотонно

моралізувати, надоумляти, напоумляти, напучувати, наставляти, нау(в)чати, наущати

мораль, моральність, напучування, наущення, наущування, повчання

мордатий, мизатий

морений, томлений, ухеканий
морити(ся), знемагати, знесилювати(ся), томити(ся)

морока, возня, захід, клопіт, клопітня, панькання, порання, рахуба, труднація, турба, тяганина
морочливий, важкий, головоломний, клопіткий, клопітний, морокуватий, складний, сутужний, трудний, турботний

морочити, баламутити, дурачити, дурити, задурювати, манити, туманити, химерити

морщити(сь), бгати(сь), брижити(сь)

мотлох, барахло, збіжя, злидні, манатки, манаття, мізерія, начиння, негідь, непотріб, пожитки, покидьки, хламіття

мотузка, аркан, вірьовка, кодола, линва, мотуз, мотузок, шворка

моцуватися, напинатися, напомагатися, напружуватися, натужуватися, силкуватися

мружити(сь), жмурити(сь), щулити(сь), щурити(сь)

мугир, гевал, глечик, мудь, мурло, неотеса, хам, хамло

мудрагель, мудрій, розумник, розумець

мудрець, любомудр, філософ

мудрити, крутити, метикувати, мудрувати, розумувати, химерити, хитрувати

мудрований, вузлуватий, карлючкуваттий, мудрий, хитромудрий

мудро, обачно, розсудливо, розумно

мужати, зріти, зростати, мужніти; доходити зросту (літ), на порі (на стану) стати

музика, музики, оркестр
музика, музикант

мулкий, глейкий, глеюватий, грузький, грязький
мулко, грузько

муляр, каменяр, муровщик

мурашка, комаха, комашка, комашня, мурашня, мушва
мурашиний, комашиний

мурашник, комашник, комашнище, мурависько, муравлище, мурашище

муркотати, воркотати, мрукати, мурликати

мутити, баламутити, збаламучувати, збурювати, каламутити, колотити, намовляти, підбивати, підбурювати, під'юджувати

муть, каламуть, мла
мутний, каламутний, непрозорий, тьмяний
мутніти, каламутити(сь), тьмарити(сь), тьмити(сь), тьмяніти
мутно, каламутно, тьмяно

мучити(сь), мордувати(ся), морити, пекти, різати, терзати(сь), тиранити

мушля, раковина, ракушка, скойка

м'яз, мускул
м'язистий, жилавий, мускулистий, налитий, пружний, тугий

м'ялка, бительня, м'ялиця, терниця, тіпальниця

м'яч, опука


.