Per Jonsson (1928-1998)Per Jonsson avled den 28 november 1998.

Upplysningar om Per Jonssons böcker m.m. kan erhållas ifrån <reformatio@ownit.nu>

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)