När Hilleshögs by här sätts i relation till rekryteringen av arbetskraft till industrin i Landskrona, är det inte därför att Hilleshög skulle spelat en viktigare roll än de andra bondbyarna kring staden. Den ekonomiska och sociala omvandling, som under årtiondena efter 1789 och i synnerhet efter förordningen om enskifte i Skåne 1803 drabbade Hilleshög, var densamma, som drabbade de flesta byarna på den skånska slätten.

Från enskiftat jordbruk i Hilleshög
till verkstadsindustri i Landskrona.

Av Per Jonsson.

[Nästa] [Opp] [Bakåt]
Vidare: Från bondby till arbetarstad.Per Jonsson (1928–1998):
»Från enskiftat jordbruk i Hilleshög till verkstadsindustri i Landskrona.«
Copyright © Erik Jonsson.

Sat Nov 6 21:40:12 CET 1999


Per Jonsson (1928-1998)Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)