Finntorparna i Mången.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Opp: Finntorparna i Mången Jord Bakåt: Litteraturförteckning


Om detta dokument …

Finntorparna i Mången
Jord, människor och rättsuppfattning i förproletär bergslagsmiljö

I vävläsare med grafisk visning återgives bokens titel i typsnittet Alte Schwabacher från från Delbanco Frakturschriften.

Detta dokument är framställt medelst LaTeX2HTML translator Version 96.1-h (September 30, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

Följande kommando utlöste omvandlingen:
latex2html finntorp.tex.

Omvandlingen igångsattes av Erik Jonsson Fri Nov 5 05:54:35 CET 1999


Finntorparna i Mången.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons avhandling »Finntorparna i Mången«.
Copyright © 1989 Per Jonsson. .
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den tryckta boken garanteras icke.
Kartor, fotografier och andra bilder i den tryckta boken ingår icke i denna utgåva på Världsväven.
Det är tillåtet att citera ur texten samt skriva ut densamma (vilket dock är olämpligt) i ett enda exemplar för eget, personligt, privat, ickekommersiellt bruk. Övrig exemplarframställning förbjudes.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.
Den, som önskar flera exemplar av denna text eller tillgång till kartor och bilder, hänvisas till den tryckta boken, ISBN 91 85454 25 7.

Fri Nov 5 05:54:35 CET 1999


Per Jonsson (1928-1998)Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)