นิธิ เอียวศรีวงศ์ > ชีวประวัติ
 
  ชีวประวัติ
  งานหนังสือ
  บทความ
  ปาฐกถา
  ในความคิดของคนอื่น

ศ. ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จบปริญญาตรีและโท สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนไปศึกษาต่อปริญญาเอก ได้ดุษฏีบันฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา อ.นิธิกลับมาเป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่จนเกษียณอายุเมื่อปี ๒๕๔๓

อ.นิธิได้เริ่มเขียนหนังสือและบทความตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมาเขียนอย่างจริงจังในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบัน มีผลงานกว่า ๒๐๐๐ ชิ้น และได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือหลายสิบเล่ม นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เด่น ๆ อีกมากมาย

นิธิ เอียวศรีวงศ์ได้ใช้ปากกาและความเป็นนักเขีนยและนักวิชาการ มาชี้ให้เห็นความสำคัญของ "สามัญชน" โดยย้ำว่า สามัญชนคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่แท้จริง อ.นิธิได้ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้ง "สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน" และ "มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน" รวมทั้ง "สำนักข่าวประชาธรรม" เพื่อสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง และเป็นปากเสียงให้กับสามัญชน หรือคนยากจนทั่วประเทศ ซึ่งถูกโีครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมกันของสังคม ปิดกั้นโอกาสทั้งทางด้านการศึกษา การรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและการเมือง อย่างเท่าเทียมกับอภิสิทธิ์ชน อ.นิธิเป็นแบบอย่างของนักวิชาการเพื่อคนจน

ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้รับรางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี ๒๕๔๕

 

อ้างอิง

http://www.becnews.com/backissue/f_famous/niti_a.html
http://www.oocities.org/mnu2544/newpage8.html

 


หน้าแรก
| ปัญญาชนสยาม | หนุ่มสาวดัดจริต | กังวานเกี่ยวข้อง | ข้าวตอกดอกมะเขือ | กลับสู่ด้านบน

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความกระตือรือล้นของใครหลายคน(นั้น)
ก้อนหิน และหรือดอกไม้ กรุณาหารือกับนักการ
พยายามปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๖