LOGARITMY S JINÝM ZÁKLADEM NEŽ E

DEFINICE
Je-li A>1 reálné číslo, pak pro každé kladné X>0 je definována hodnota LOGA(X)=Y, kde Y je reálné číslo pro něž platí A**Y=X. Funkce LOGA se nazývá logaritmická funkce při základu A.

ALGORITMUS
Pro dané A a X je LOGA(X)=LN(X)/LN(A), kde funkce LN je přirozený logaritmus. V této souvislosti se často užívá konstant LN(2) a LN(10) pro výpočet binárního (dvojkového) nebo dekadického logaritmu. Dále uvedené funkce vrací prvních 200 platných desítkových číslic těchto konstant. Pro jejich výpočet jsem použil algoritmus podobný tomu z kapitoly Přirozený logaritmus, viz funkce LN2P, a program pro automatické vytváření funkce vracející hodnotu určité konstanty, viz Technika: Předem vypočtené konstanty.  


LN2: procedure; V = ''
V = V || 0.69314718055994530941723212145817656807
V = V || 5500134360255254120680009493393621969694
V = V || 7156058633269964186875420014810205706857
V = V || 3368552023575813055703267075163507596193
V = V || 0727570828371435190307038623891673471123350
return V

 


LN10: procedure; V = ''
V = V || 2.30258509299404568401799145468436420760
V = V || 1101488628772976033327900967572609677352
V = V || 4802359972050895982983419677840422862486
V = V || 3340952546508280675666628736909878168948
V = V || 2907208325554680843799894826233198528393505
return V

 

SOUVISLOSTI


Obálka Obsah Index Hlavní stránka Rexx   Mail

změněno 1. srpna 2001
Copyright © 2000-2001 Vladimír Zábrodský, RNDr.