Rexx - multi-purpose survival tool  
Rexx
  My Portrait
MULTI-PURPOSE PERSONAL SURVIVAL TOOL for students, programmers and network managers
VLADIMIR ZABROSKY  O JAZYKU REXX,  S ALBEM ALGORITMU A TECHNIK
 
Úvod do programovacího jazyka Rexx Aritmetické operace Turingův stroj Od Rexxu k AS/400 FIND, SELECT, MODIFIND Album algoritmů a technik Dvorana slávy (odkazy)
 

Rexx se používá jako makrojazyk editorů a textových procesorů; jako povelový jazyk databázových, dialogových, operačních systémů a systémů řízení počítačové sítě; jako jazyk pro tvorbu skriptů umožňujících automatizovat a integrovat aplikace. Příklad možností použití jazyka v prostředí konkrétního operačního systému - OS/400 - popisuje článek Od Rexxu k AS/400. Souhrnnou představu o využití jazyka Rexx v současnosti získáte, projdete-li si odkazy v Dvoraně slávy. Úvod do programovacího jazyka Rexx ukazuje, že Rexx je také zajímavým programovacím jazykem. Tento článek je svérázným úvodem do jazyka, ve kterém se soustředím především na neobvyklé výrazové prostředky, nevyskytující se ve svém souhrnu v jiném jazyce (nakonec, proč se podrobně věnovat něčemu, co z jiných programovacích jazyků už znáte?). Mám na mysli aritmetické operace, zpracování slov, příkaz interpret, funkci SOURCELINE, cyklus s více výstupy a asociativní pole. Další z divů jazyka Rexx popisuji v článku Externí datová fronta. Možnost provádět aritmetické výpočty s mnohacifernými čísly a s velikou přesností (jediným omezením je obvykle rozsah operační paměti) je však natolik neobvyklá, že jsem jí věnoval samostatný výklad v Aritmetických operacích. Programy, které uvidíte v příkladech, dokazují, že výrazovýmí prostředky jazyka lze zapsat i složitý algoritmus krátkým programem. To mě přivádí k přesvědčení, že tento jazyk je vhodný provýuku jak programování tak i matematické teorie programů, konstrukce kompilátorů atd. Důkazem je jednoduchost implementace univerzálního Turingova stroje. Tato stránka je nejen o jazyku Rexx, ale i o mém dalším odborném zájmu - o algoritmech. Album algoritmů a technik dokazuje, že Rexx je skutečně vhodný nástroj pro definici, popis a kódování algoritmů, přeložených ze známých knih (Cormen-Leiserson-Rivest, Knuth, Kruse, Martello-Toth, Sedgewick, Lipski, Wirth), do funkcí a podprogramů v přehledné, stručné a jednotné formě. Pro mě je Rexx ideálním nástrojem pro vývoj a testování algoritmů. Praktickou ukázkou je můj článek FIND, SELECT, MODIFIND, který popisuje můj algoritmus MODIFIND. Interpret, případně kompilátor, jazyka je součástí každého operačního systému firmy IBM. Ale na Internetu jsou volně dostupné interprety jazyka i pro ostatní operační systémy. Užitečné odkazy, nabízející zcela zadarmo i manuály, zdrojové texty programů, učební texty, knihovny programů, elektronický časopis, konference a jiné, najdete v mé sbírce odkazů. Obdobou je článek Jazyk pro robinzony. Byl napsán s cílem popularizovat Rexx u nás. Publikoval jej e-zin OS/2.cz. Také další informace z mé stránky byly zařazeny na jejich CD-ROM. Poznámka k designu mé stránky: John Dvorak v Get Rexx — It Pays napsal: "... je zřejmé, že Rexx je mezi programovacími jazyky něco jako švýcarský armádní nůž."

 

Golden Web Award from I.A.W.M.D

 

Nejčerstvější novinky

17. 9. 2001  Zkráceně vyhodnocované AND, OR v Rexxu?
24. 8. 2001  Dokončil jsem přepsání a kontrolu celého Alba algoritmů a technik
 4. 8. 2001  Nové řešení 3_1 do kapitoly Univerzální jednotka přidal Tobias Herp
28. 7. 2001  Ofline verze mých stránek vyšla na CD OS2.cz jako freeware
 1. 7. 2001  P+n trik Waltera Pachla přidán do Reflexio
12. 3. 2001  Album algoritmů a technik - Obsah trojúhelníka
 7. 3. 2001  Všechny stránky - Golden Web Award 2001-2002
 4. 3. 2001  Album algoritmů a technik - funkce REPOWER
 1.12. 2003  Album algoritmů a technik - podprogram HEAPSORT_RADIX3 podle Jamese Barbettiho

kam jinam ... hlavní stránka akvašneci identifikace a autentizace zrakové klamy mail english

změněno 22. února 2005
Copyright © 1998-2005 Vladimír Zábrodský