#1 Müller-Lyer
 
#2 Poggendorf
 
#3

#4
 
#5 Ebbinghaus

#6
 
#7 Zöllner
 
#8 Hering

#9 Sander
 
#10

#11
 
#12
 
#13 Poggendorf

#14 Kmuníček

Poznámka k #14:

Autorem je Vilém Kmuníček. Animovaný gif s tímto optickým klamem mi poslal 27.7.2003 a doprovodil ho následujícím textem:

Jak se to dělá
aneb
Co je čtverec?

Komentář k optickému klamu

Míváme po ruce dvě věci – pravdu, kterou chceme zaretušovat, zakrýt, znemožnit, učinit nedůvěryhodnou, a lež, jíž naopak chceme dodat zdání pravdivosti. K tomu je pak nejjednodušší vytvořit z protichůdných tvrzení chaos slov (nebo v našem případě čar), ve kterém se začne pravda jevit jako lež a lež zase jako pravda.

Literatura:

V o c i l k a  J., B í l ý  J.: Zrakové klamy. Epocha, r. XI, 1906, s. 107, 138, 174, 205, 222.

T h i e l e  R.: Matematické důkazy. SNTL Praha, 1986.

 

[Následuje]

hlavní stránka rexx akvašneci identification and authentication mail english

změněno 6. srpna 2003
Copyright © 1998-2003 Vladimír Zábrodský