dvorana slávy

  interprety   programy   další odkazy   časopis   newsgroups   manuály

Tvůrce jazyka


Crown

Mike Cowlishaw - Nemůžete nenavštívit stránku muže, který Rexx vytvořil. Udržuje odkazy, vztahující se k jazykům Rexx, Object Rexx a NetRexx. Stránka je důkazem rozšíření jazyka a jeho přenositelnosti do prostředí různých operačních systémů.

 

Volně dostupné interprety


Crown

Ian Collier & REXX/imc - Na stránce najdete interpret REXX/imc Iana Colliera pro operační systémy Linux a Unix a také užitečné, na platformě nezávislé, věci jako manuál a úvod do jazyka.

 
 
Crown

Mark Hessling & Regina - Volně dostupný interpret Regina Anderse Christiansena je v současnosti spravován Markem Hesslingem. Můžete si stáhnout i obsažný manuál. Reginu lze použít v různých operačních systémech - Linux, Unix, OS/2, DOS, Win3.x,/9x/ME/NT/2000, Amiga, OpenVMS, QNX, BeOS, MacOS X, OpenEdition, AtheOS. Verze 2.3 je již určena pro EPOC32, operační systém kapesních počítačů (PSION) a některých mobilních telefonů.

 
 
Crown

Quercus Systems & Personal REXX - Firma Quercus Systems nabízí demo interpretu Personal REXX pro DOS, OS/2, Windows 3.x/9x/NT. Na rozdíl od plné verze nesmí být program zapsán na více než 50. řádcích (takový program ovšem může volat vnější podprogram, který má maximálně 50 řádků, a ten pak může volat ...). Help je vynikající interaktivní manuál.

 
 
Crown

Vassilis N. Vlachoudis & BREXX - Volně dostupný interpret BREXX pro DOS, Unix, Windows CE včetně manuálu.

 
 
Crown

Jeff Glatt & Reginald - Volně dostupný interpret jazyka Rexx pro Windows 9x/ME/NT/2000 plus knihovny funkcí, učebnice, skripty ... .

 
 

Elektronický časopis


Crown

RexxLA Newsletter - magazín organizace the Rexx Language Association.

 

Nejlepší FAQ na světě jsou "Newsgroups"


Crown Konference comp.lang.rexx přístupná prostřednictvím groups.google.com.  
 
Crown REXX listserver pohodlně přístupný přes Rexxlist.  

Manuály


Crown

IBM corp. & Rexx manuály - Nejrozsáhlejší volně přístupná knihovna literatury o jazyku Rexx na Internetu. Můžete nahlédnout do manuálů jazyka Rexx pro všechny operační systémy firmy IBM. Vybrané manuály si můžete i stáhnout (napište rexx do kolonky Find books ... a stiskněte Find).

 
 
Crown

Robin Evans & ARexx Guide - Manuál programovacího jazyka ARexx pro počítače Amiga.

 

Programy, utility, dokumenty, ...


Crown

LEO & programy, funkce, utility ... a také Rexx ANSI standard dokument.

 
 
Crown

Mark Hessling & software packages - Volně k stažení včetně dokumentace: editor THE, Rexx/SQL, Rexx/ISAM, Rexx/Trans, Rexx/Curses, Rexx/Tk, Rexx/gd, Rexx/Wrapper.

 
Crown

Patrick TJ McPhee & RegUtil & w32funcs - Implementace utilit firmy IBM pro Unix a Windows NT/2000 a sbírka funkcí pro práci s registry v systému NT/2000, pro zpracování event logu, ...

 
Crown

Hobbes OS/2 Archive - Vyplňte Rexx v kolonce Quick search: a objeví se vám obrovská kolekce programů.

 
Crown

LesTec Pty Ltd. & REXXIO - REXXIO Input/Output Library pro Windows 9.x/ME/NT/2000 a OS/2 obsahuje přes 100 funkcí pro práci se soubory, adresáři, okny, klávesnicí, myší, registry Windows, asociativními poli jazyka Rexx ...

 
Crown

Henri Henault & Sons a CGI programováni - Knihovna funkcí, které pomáhají programátorovi CGI skriptů rychle vytvářet dynamické HTML stránky v jazyce Rexx. Podporované platformy: Linux, Windows NT4/2000, RS6000/AIX.

 
Crown

Gabriel F. Gargiulo - autor mnoha knih o jazyku Rexx. Z jeho knihy - "The Rexx language on TSO" - jsem se Rexx před 14-ti lety učil a mám ji dodnes. Jeho stránka obsahuje kódy zajímavých programů a mnoho odkazů.

 
Crown

Dennis Bareis - PPWIZARD je na platformě nezávislý HTML preprocesor, který lze použít pro libovolný typ textu. Dennisova stránka obsahuje také řadu užitečných programů.


A to je všechno?


Crown

Johnnie Hougaard Nielsen - Jeho sbírka odkazů pro Open Directory Project obsahuje všechno podstatné, co je na Internetu o Rexxu.

 

hlavní stránka rexx akvašneci identifikace a autentizace zrakové klamy mail english

změněno 9. února 2004
Copyright © 1998-2004 Vladimír Zábrodský