ห้องแสดงพระพุทธรูป

 

Page 2

Page 3
Page 4
Page 5

 

ภาพพระพุทธรูป
รายละเอียด
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
และรางวัล

 

 

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

ศิลปะ: เชียงแสน

ขนาด: สูง 20 นิ้ว

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 20

รายละเอียด: พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร องค์นี้เป็นศิลปะเชียงแสน

สนิมเขียวหยกหายากมาก โดยปกติทั่วไปแล้วมักพบเห็นเป็นผิวขัด ฐานบัวซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่มีการสร้างพระองค์นี้ขึ้นอยู่ในช่วง
เชียงแสนยุคกลาง ไปจนถึงยุคปลาย ทำให้พระพักตร์ยาวรี
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยสุโขทัยมาบ้าง ซึ่งถ้าเป็นการสร้างพระในยุคต้น องค์พระจะมีความล่ำสันมากกว่านี้ และพระพักตร์ค่อนข้างกลม โดยทั่วไปแล้วพระพุทธรูปที่พบเห็นกันโดยทั่วไปมักเป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือที่หายากมากกว่านั้นก็จะเป็นปางสมาธิ ส่วนพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ปางเปิดโลก
รวมไปถึงปางลีลานั้น หายากกว่ามากพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ นับว่าเป็นพระพุทธรูปอีกชิ้นหนึ่งซึ่งหาได้ยากในยุคปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

พระพุทธรูปปางลีลา

ศิลปะเชียงแสนยุคต้น

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 17-18

สูง: 10 นิ้ว

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียว

พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนปางนี้หายากมาก สำหรับปางลีลาองค์นี้ มีพระพักตร์ลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปเชียงแสนลังกาวงศ์
หรือที่เรียกกันสำหรับนักนิยมพระในสมัยก่อนว่าลังกาใน สันนิษฐานว่าได้มีการสร้างขึ้นมาในยุคของเชียงแสนตอนต้น

 

 

รางวัลที่ 1
จ. เชียงใหม่ พ.ศ.2528

รางวัลที่ 1
จ. เชียงใหม่ พ.ศ. 2537

 

 

พระพุทธรูปเชียงแสนเนื้อนาก

วัสดุ: นาก

เม็ดพระศกประดับด้วยพลอย จนถึงเกตุเปรวเพลิงทำจากทองคำ

หน้าตัก: 3.5 นิ้ว

ศิลปะ: เชียงแสน

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 19

พระพุทธรูปเนื้อนาก พบบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเม็ดพระศกซึ่งทำครอบเศียรพระ สามารถถอดออกได้ ปกติแล้วพระพุทธรูปทั้งเนื้อเงิน และเนื้อทองคำส่วนมากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมั่งคั่งของเมือง และความสงบเรียบร้อยของเมืองช่วงเวลานั้น ๆ

ข้อสังเกตุ: ควรเป็นพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นมาโดยเมื่อพลิกดูใต้ฐานจะต้อง
ไม่มีแผ่นโลหะปิดเด็ดขาด เนื่องจากว่าวัสดุนี้ไม่ขึ้นสนิม เพราะฉะนั้นจึงยากที่จะชี้ชัดได้ว่าเป็นของที่มีอายุถึงยุคสมัยหรือไม่ จึงต้องใช้การพิจารณาจากการดูดินใต้ฐาน และความกระด้างของผิวดิน และนากภายใต้ฐานด้วย การพิจารณาอีกด้านนึงจะต้องทำ
โดยการดูจากศิลปะการสร้าง
พระพุทธรูปองค์นั้น ๆ ว่ามีจุดไหนผิดเพี้ยนไปจากศิลปะของยุคนั้น ๆ หรือไม่

 

รางวัลที่ 1 จ. เชียงใหม่
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2525

 

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

วัสดุ: สัมฤทธิ์

ปาง: สดุ้งมาร นั่งราบ

พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์สามองค์นี้ สนิมเชียว

แสดงถึงความเก่าอย่างมาก

 
 
Home