ห้องแสดงพระพุทธรูป

 

Page 1

Page 2
Page 3

 

ภาพพระพุทธรูป
รายละเอียด
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
และรางวัล

 

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 17 - 18

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียวหยก

ปาง: สดุ้งมาร

พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์สามองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปขนาดกลาง

ขนาดหน้าตักประมาณ 4 นิ้ว

สนิมเขียวหยกงดงามมาก เป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคกลางถึงยุคต้นของสมัยเชียงแสน เม็ดพระศกค่อนข้างใหญ่ เกตุเปลวเพลิง

พระพุทธรูปลักษณะนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามดูน่าเกรงขาม เนื่องจากลักษณะของพระพุทธรูปล่ำสัน เหมือนพระพุทธรูปขนาดใหญ่ รายละเอียดต่าง ๆ มีความครบถ้วน และละเอียดอ่อน

รางวัลที่ 1 จ. แพร่ ปี พ.ศ. 2534

รางวัลที่ 1 จ. ลำปาง ปี พ.ศ. 2530

รางวัลที่ 2 จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2536

รางวัลที่ 1 จ. เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2537

รางวัลที่ 1 จ. เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2544

 

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 17 - 18

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียวหยก

ปาง: สดุ้งมาร

พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์สามองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปขนาดกลาง

ขนาดหน้าตักประมาณ 5 นิ้ว

สนิมเขียวหยกงดงามมาก เป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคกลางถึงยุคต้นของสมัยเชียงแสน เม็ดพระศกค่อนข้างใหญ่

พระพุทธรูปลักษณะนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามดูน่าเกรงขาม เนื่องจากลักษณะของพระพุทธรูปล่ำสัน เหมือนพระพุทธรูปขนาดใหญ่ รายละเอียดต่าง ๆ มีความครบถ้วน และละเอียดอ่อน

 

 

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียวหยก

ปาง: สดุ้งมาร

พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์สามองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปขนาดกลาง

ขนาดหน้าตักประมาณ 4 นิ้ว

สนิมเขียวหยกงดงามมาก การสร้างมีความปราณีตมาก

สร้างขึ้นในสมัยกลางของยุคเชียงแสน พระพักตร์งดงามมาก

 

 

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

วัสดุ: สัมฤทธิ์ ผิวขัด

ปาง: สดุ้งมาร

พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์สามองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่

สร้างขึ้นในสมัยกลางของยุคเชียงแสน พระพักตร์งดงามมาก

รูปร่างล่ำสันน่าเกรงขาม

 
Back