ห้องแสดงพระพุทธรูป

 

Page 1

Page 2
Page 4

 

ภาพพระพุทธรูป
รายละเอียด
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
และรางวัล

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 19

วัสดุ: สัมฤทธิ์ ผิวขัด

สร้างขึ้นในยุคกลางของสมัยเชียงแสน นั่งขัดสมาธิราบ
พระพักตร์ได้สัดส่วนตามพุทธลักษณะทุกประการ
ลักษณะของการทำเส้นสังฆาฏิบ่งบอกว่าเป็นสิงห์สาม ฐานพระมีการตกแต่งเป็นลายฉลุ รวมไปถึงขาสามขาด้วย

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 19

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียวหยก

ปาง: สมาธิ นั่งราบ

พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์สามองค์นี้ เป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคกลางของสมัยเชียงแสน นั่งขัดสมาธิราบ พระวรกายบึกบึนได้สัดส่วน ฐานพระไม่ปรากฏ

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 19

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียว

ปาง: สดุ้งมาร

พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์สามองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปขนาดกลาง สนิมเขียวหยกงดงามมาก เป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคกลางของสมัยเชียงแสน เม็ดพระศกค่อนข้างใหญ่ เกตุเปลวเพลิง

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 19

วัสดุ: สัมฤทธิ์ ผิวขัด

ปาง: สดุ้งมาร

พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์สามองค์นี้ เป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคกลางของสมัยเชียงแสน นั่งขัดสมาธิราบ พระวรกายสมส่วนไม่บึกบึน ฐานพระลักษณะเรียกฐานเขียง มีรอยอักขระบนฐานพระ

 

รางวัลที่ 2 จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2530

 

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สาม

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 18 - 19

วัสดุ: สัมฤทธิ์ สนิมเขียว

ปาง: สดุ้งมาร

พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์สามองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปสภาพเดิมๆ หลังจากขึ้นมาจากกรุไม่มีการขัดแต่งผิวใดๆ สภาพดินบริเวณผิว และซอกต่างๆ ยังคงอยู่เหมือนเดิม

 

 

พระบูชาเชียงแสน สิงห์สาม

นั่งขัดสมาธิราบ หน้าตัก 1.5 นิ้ว

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 20

สนิมประปราย สมบูรณ์

ฐานเรียบ

ส่วนที่ไม่มีสนิม เนื่องจากเดิมน่าจะปิดองค์พระด้วยรัก ทำให้สนิมเข้าไปไม่ถึงส่วนที่ปิดด้วยรัก เมื่อรักกระเทาะออกในภายหลัง จึงปรากฏผิวที่ยังคงสภาพแบบเดิมๆ และผิวที่เกิดสนิม

 

 

พระบูชาเชียงแสน สิงห์สาม

ปางสมาธิ หน้าตัก 3 นิ้ว

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 19

สนิมเขียว สมบูรณ์

ฐานบัวชั้นเดียว

 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทาน
รางวัลที่ 1 ปี พ.ศ. 2528 กรุงเทพฯ

รางวัลที่ 1 ปี พ.ศ. 2530 จ.ลำปาง

รางวัลที่ 2 ปี พ.ศ. 2531 จ.เชียงใหม่

รางวัลที่ 1 ปี พ.ศ. 2536 จ.เชียงใหม่

รางวัลที่ 1 ปี พ.ศ. 2537 จ.เชียงใหม่

 

พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน

สิงห์สาม

อายุ พุทธศตวรรษที่ 20

ผิวขัด ปิดทอง

มีซ่อมฐานพระ และคอ

 
Back