Afrikaans

06/12/01

Home
About Me
! Important Question !
Afrikaans
Creeds
Confessions
Feedback

 

Die Bybel praat van lig en donker as 2 toestande waarin die mens kan verkeer. 

Lig is uit die aard van die saak die "regte verhouding met God" toestand,
terwyl donker die verkeerde toestand aandui. 

Weet jy hoeveel keer kom die woordjie "lig" voor in die Bybel?

Lig was 'n belangrike beeld waardeur God aan ons die verskil tussen die duiwel se ryk en Sy Koninkryk wou verduidelik. Die profeet Jesaja het byvoorbeeld geprofeteer oor Jesus se koms... Matt 4:15-16

(Die Bybel Nuwe Vertaling,)
(SA: Bybelgenootskap Van SA 1983.)

En dan seker die bekendste "lig"-teks is ...

Matt 5:14-16

(Die Bybel Nuwe Vertaling,)
(SA: Bybelgenootskap Van SA 1983.)

Lees gou hier .....

Matt 6:22-23

(Die Bybel Nuwe Vertaling,)
(SA: Bybelgenootskap Van SA 1983.)

So! Hoe lig of hoe donker is dit in jou lewe?

 

Home About Me ! Important Question ! Afrikaans Creeds Confessions Feedback

This site was last updated 06/11/01