น้ำพุร้อนสันกำแพง (ตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่ง อ.แม่ออน)
 
 
น้ำพุร้อนสันกำแพง (ตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่ง อ.แม่ออน)
     น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นบริเวณสวนดอกไม้ร่มรื่น มีบ่อน้ำแร่ ห้องอาบน้ำ และบ้านพัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจในเขตอำเภอสันกำแพงเดิม
การเดินทางใช้ถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร
น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นสวนดอกไม้ร่มรื่น มีบ่อน้ำแร่ ห้องอาบน้ำและบ้านพัก ได้รับการปรับปรุงโดยความร่วมมือระหว่างการ ท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงครับ          เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่ง ใหม่ใน เขตอำเภอสันกำแพงการเดินทาง จากตัวเมืองไปยังบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 34 กิโลเมตร สามารถไปได้ 2 ทางด้วยกัน คือ เส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้สัก-น้ำพุ ร้อน (เส้นทางนี้จะผ่านถ้ำเมืองคอน ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำพุร้อน 4 กิโลเมตร) หรือเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง- หมู่บ้านออนหลวย-น้ำพุร้อน การเดินทางโดยรถประจำทางสามารถทำได้โดยการขึ้นรถจากสถานีขนส่งช้างเผือกไปยังสันกำแพงและเช่าเหมารถสองแถวจากสันกำแพงไปน้ำพุร้อนในราคาประมาณ 200 บาท/คัน ที่น้ำพุร้อนแห้งนี้ยังมีที่พัก เต้นท์ แค้มป์ปิ้ง ห้องอาบน้ำแร่ ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 
สวนสัตว์เชียงใหม่, น้ำตกแม่สา,, พระธาตุดอยสุเทพ, น้ำพุร้อนสันกำแพง, ประตูเมืองเชียงใหม่
1