องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
อบต.วังใหม

หน้าหลัก ::ข้อมูลทั่วไป::
โครงสร้างการบริหารงาน
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ผังเมือง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข สุขภาพชุนชน
สมุนไพร และอาหารเสริม
ท่องเที่ยวของ ต. วังใหม่
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

หมู่บ้านในตำบลวังใหม่

หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด
หมู่ที่ 2 บ้านวังใหม่

หมู่ที่ 3 บ้านวังกระดาน
หมู่ที่ 4 บ้านดงทับมอญ
หมู่ที่ 5 บ้านห้วงโมกข์
หมู่ที่ 6บ้านปากทาง
แทรกเตอร
หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาว

หมู่ที่ 8 บ้านหินกอง
หมู่ที่ 9 บ้านซับยี้หร่า

หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย

มหาวิททยาลัยรัตนบัณฑิต
RBAC U>>>

NEWS
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชล
สยามสปอร์ต
WEB ยอดนิยม
kapook.com
sanook.com
wanjai.com
google.com
cnn.com
yahoo.com
WEB TV
ITV
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9