Frømandskorpset - privat hjemmeside om FKP
Danske Patrulje- og Specialenheder:
PatruljeLinks
Frømandskorpset
Bliv Frømand !
To kampsvømmere fra frømnadskorpset kravler i land
Privat hjemmeside om:
Danske Specialstyrker
og Patruljeenheder
Boarding:
CQB til søs ->
Frømandskorpset blåstempler SSR
KAMPSVØMMER:
Kursus i Kampsvømning for Jægerkorpset ->
Kampsvømmerkursus
Foto: Kampsvømning ->
To danske frøer i tørdragt har svømmet i overfladen ind til land, og kravler nu i land med skudklare
MP5'ere.
Kilde: FVR
boarding af Greenpeace
Søværnets Frømandskorps (FKP)

Frømandskorpset er den en af
danmarks to specialoperationsstyrker (SOF). Jægerkorpset er den anden. Frømandskorpsets speciale er (naturligvis) indsættelse fra søsiden - over og under vandet - men også fra luften. Enhedens primære opgave er at indhente informationer om fjenden og melde til sin overordnede myndighed Søværnets Operative Kommando (SOK).

Administartivt er Frømandskorpset underlagt Søværnets 5. eskader (Ubådseskaderen) som Frømandskorpset traditionelt set også arbejder tæt sammen med: Typisk vil en frømandspatrulje blive sejlet så tæt på fjenden som muligt af en undervandsbåd, inden patruljen forlader undervandsbåden og svømmer eller sejler ind til kysten.

Frømandskorpset kan løse de
traditionelle SOF-opgaver men med en yderligere kapacitet til at løs dem i et maritimt miljø:
* Patruljetjeneste, Fjenopklaring og
Special Rekognoscering (PTRTJ LRS LRRP SR)
* Direct Action (Kamp/angrebsmæssig indsættelse)
*
CQB, Anti-terror
* Force Protection, herunder
Protection teams
*
Boarding
* Combat SAR / Assisteret undsætning til lands og til vands.
*
Kampsvømning
* Dykning med luft og ilt
*
båd-indsættelse
* Faldskærmsindsættelse (
FALGRU og FRIT FALD hos Jægerkorpset)
* Helikopterindsættelse
* Ubådsindsættelse
* Sprængning
og meget mere...
Boarding af Greenpeace fartøjer
AKS
bordede med støtte fra FKP Greenpeace' fartøjer i Aarhus havn, januar 2001.
Læs mere om:
Boarding ->
CQB til søs: boarding
Boarding: CQB til søs
US Navy SEALs borer et fartøj i forbindelse med søblorkaden af
Irak.
Læs mere om:
Boarding
CQB AKS
Bliv Frømand !
CQB ved Flykapring
En ukendt udenlandsk specialsstyrke træner boarding (
CQB) af en Boing 727.

I Danmark vil dette være en opgave for
Politiets Aktionsstyrke (AKS)

Læs mere om:
CQB
Frømandskorpset træner skydning ombord på et flådefartøj.
Boarding: CQB til søs
FKP træner CQB til søs: "Bording"

Læs mere om:
Boarding
Frømandskorpset blåstempler SSR
RIB - gummibåd
Links til Frømandskorpset (FKP):

Frømandskorpsets officielle hjemmeside

Frømandskorpset ny hjemmeside


Søværnets  5. eskadre - (ubåde og Frømandskorpste)


Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, om FKP


Artikel i Søværns Orientering om FKP


Froemandskorpset.dk

Frømandskorpset - Danish Navy SEALs
(privat hjemmeside)

Frømandskorpset i Wikipedia

Støvlen udviklet til Frømandskorpset

Om Frømandskorpset

Om kampsvømmerkursus
Foto: RHIB - gummibåde
RHIB: Ridgid Hull Inflatable Boat
Hurtiggående både med overskud af hestekræfter. Frømands kæreste eje?

Læs mere om:
RHIB
Reklame:
Ecco støvler til Frømandskorpset.
Optagelsesprøve til Patruljekompagni / HOK
PatruljeLinks