Danske Specialoperationsstyrker og patrulje kompagni enheder
Specialoperationsstyrker
in English
Bliv Frømand !
specialoperationsstyrker
Protection Teams
Afghanistan
Bliv Jæger !
Danske specialstyrker
i irak ?
Jægerkorpset
Frømandskorpset
Sirius-patruljen
Patruljekompagni / DDIV
Patruljedelingen PLR
Protection Teams - VIDEO !
Danske specialoperstionsstyrker. Foto: Forsvaret
Patruljekompagni / HOK
SSR
I Danmark råder Forsvaret over fem militære specialenheder som enten kan betegnes som Speciaoperationsstyrker (SOS) / Special Operations Forces / SOF eller fjernopklaringsenheder (Longe Range Survelliance Units / LRS).

Danmarks to Specialoperationsstyrker er:

Jægerkorpset - Hærens Specialoperationsstyrke (SOS) Sammenlign

Frømandskorpset - Søværnets Specialoperationsstyrke (SOS) Sammenlign

Udenlandske specialoperationsstyrker tæller så berømte enheder som den britiske hærs Special Air Service (SAS), Special Boat Service (SBS), US Army Special Forces Green Beretes, US Navy SEALs, tyske KSK.

Ud over de to danske specialoperationsstyrker (Jægerkorpset og Frømandkorpset) råder forsvaret over en række fjernopklaringsenheder:

Siriuspatruljen - Patrulje Nordgrønland (PNG) - Arktisk patrulje (LRSU) Sammenlign

Patruljekompagni / DDIV - fjernopklaringskompagni (LRSC) Sammenlign

Patruljedelingen / PLR - fjernopklaringsdeling (LRSD) Sammenlign

Patruljekompagni / HOK - fjernopklaringskompagni (LRSC) Sammenlign

SSR - Særlig Støtte og Rekognosceringsenhed - (LRSC+) Sammenlign

AKS - Politiets Aktionsstyrke. Aktionsstyrken er Danmarks antiterrorkorps.
          AKS er en national specialenhed. AKS er ikke en del af Forsvaret.

Andre danske opklarings- og spejderenheder:
Udover Specialoperationsstyrker og fjernopklarings patrulje-enheder råder Forsvaret over en række opklarings- og spejderenheder på afdelingniveau i Hæren og Hjemmeværnet.
Forskellen kan illustreres ved at opdele enhederne efter Opgaver, Kapaciteter, Aktionsradius, Operativ tid og indsættelsesformer.

Læs mere: Hvad er forskellen på de danske enheder?
AKS
Hvad er forskellen på de danske patruljeenheder og specialoperationsstyrker ?
Bliv Frømand !
Hvad er forskellen på de danske patruljeenheder og special-operations-styrker ?
Andre artikler og links:
Frømandskorpsets
Kampsvømmerkursus
Forsvarets Mærkeprøve i Kampsvømning (svømmehal)
Boarding - visitation af skibe i rum sø
Protection Teams - forsvarets bodyguards
Internationale operationer i
Afghanistan
Internationale
operationer i Irak
Politiets Aktionsstyrke AKS
Hvordan bliver jeg frømand?
Hvordan bliver jeg jægersoldat?
Hvad er patruljekompagniet?
Hvad er
patruljedelingen ?
Jægerkorpsets officielle hjemmeside
Frømandskorpset hjemmeside på forsvaret.dk
Frømandskorpste officielle hjemmeside mange billeder og filmklip
SSR - Særlig Støtte og Rekognoscering

                     * * *
www.dmoz.org - www.google.dk - www.forsvaret.dk - specialoperationsstyrker
Optagelsesprøve til Patruljekompagni / HOK
Patruljelinks