Photo Club of VietNam - Houston

Home Members Planning Trading Post Status Digital Corner Photo Gallery Photog  of the Month Print Competition Photo Critique

 

Home
Members
Planning
Trading Post
Status
Digital Corner
Photo Gallery
Photog  of the Month
Print Competition
Photo Critique

 

Welcome to Photo Club of VietNam - Houston 

Coming Events

Club's Calendar   
Lp hoc Anh Nghe  Thuat Cap I  April 01
Thi Anh 1st Tam Ca Nguyet April 05
Last day for CTM #7  April 22

Thong Cao cua Hoi Anh Viet Nam Houston
ve Cuoc Thi Nhiep Anh Nghe Thuat 
danh rieng cho sinh vien hoc sinh
 

(xin bam vao link e xem chi tiet)

 

 

Thong Bao Ve Khoa Hoc Nhiep Anh Mien Ph
Do Hoi Anh Viet Nam Houston to chc  

Lp hoc a co u hoc vien va Khoa So
The theo li yeu cau cua ong ao ong bao, Hoi Anh Viet Nam Houston se tai khai giang khoa hoc nhiep anh mien ph lan th 5 vao  01 thang T nam 2002.  Khoa hoc se keo dai khoang 3 thang va hoc moi tuan mot lan. Phan thc hanh se  c to chc ngoai lp hoc vao cac buoi cuoi tuan. V so lng hoc vien co han,  xin quy v bat au ghi danh ngay t luc nay. e biet them chi tiet, xin ien thoai cho  anh Nguyen Ngoc Sn so 832-443-3026 hay anh Tran Trong Cong so 832-483-9028.

Phieu Ghi danh Khoa Hoc Nhiep Anh Mien Ph  

Thời kho Biểu cho Lớp HL Nhiếp Ảnh 4-1-2002

Thng  Co

e tranh moi hieu lam va cac s lam dung a va co the se xay ra, Hoi Anh Viet Nam Houston xin tran trong thong bao:  Ke t ngay 1 thang 1 nam 2002, ong Vo Van Thanh va nha sach Ngay Nay so 8200 ong Beechnut a hoan toan khong co lien he g vi Hoi Anh Viet NamHouston. Moi th t lien lac vi Hoi Anh VN Houston xin gi ve P. O. Box 770993 Houston TX 77215-0993. So ien thoai lien lac 832-443-3026. HAVN-Houston xin hoan toan khong chu trach nhiem ve moi hoat ong cua ong Vo Van Thanh va nha sach Ngay Nay.

What's New?  

 

Sinh hoat HAVN Thang 3
Mi cac ban xem bai tng thuat ve sinh hoat cua Hoi Anh trong thang 3, trang sinh hoat nay cung c ang len bao Kch Anh

Th Ngo Gi Cac Hoi Anh Ban
Hoi Anh Viet Nam (HAVN) Houston a c thanh lap t nam 1993 tai thanh pho Houston, tieu bang Texas. Luc khi au ch co vai anh em nhng en nay Hoi a co tren 60 hoi vien gom nhng anh ch em Viet Nam cung ham me bo mon nhiep anh va cung co chung mot hoai bao ln. o la dung bo mon nhiep anh nh mot phng tien nghe thuat, va dung HAVN Houston nh la mot ni chon hay mot moi trng sinh hoat e cung nhau gop sc xay dng tnh ngi.... 

Nh Mot Li   Mot con chim au an cua hoi anh a na ng gay canh.  Anh a nam xuong, lang le, yen bnh va khong mot li gia t.... Mot so bai v, tai lieu nhan tre khong kp ang trong CTM #6. Xin cao loi cung cac ban....

Download Chn trời mới số 6  (2979K) để c thể View and Print in full color. Right click on the link, then click on "save target as". 

Vnh biet Anh Tuyen: Hnh anh, phan u, tin tc , oan ky cho anh

Trien Lam Anh Mua Xuan: Phong s cua Anh oan Cat cua Viet Metro ve buoi trien lam cua Hoi Anh tai Hong Kong 4. .

Tieng Goi au Xuan: Co Tieng ai goi Mua Xuan trong Gio, nghe thoang thoang nh nhng li mi goi em em cua ngi than .. by Nguyen linh Tuyen

Photographer of the Year: Mi luc nao toi con ngoi phong van anh Tuyen trong quan Ca phe nho, anh say sa  noi ve nhiep anh, va hy vong se thc hien mot cuon sach ve nhng tac pham cua anh. Toi co ha se giup anh  ve soan thao sach qua Computer...

Tha Anh...Lan Cuoi: Mong ba Tet Nham Ngo, non nao mong ngay qua mau e en ni trien lam. ien thoai reo vang cung ien th  bao goi; em lm ngi xuc ong. Anh, ngi cu hoi trng dau yeu Nguyen Linh Tuyen, a vnh biet chung em khong li t gia, khong ai ben canh. Long cang them tan nat khi nhn thay ve mat cua chu Hien, nc mat cua bac L .. by Vo van Vinh

Phong s du lich: Chuyen i san anh la vang Colorado Sept 2001:
Mi cac ban xem bai tng thuat ve chuyen i xa san anh la vang 2001 Aspen Colorado....Chuyen i nay co phan cap toc va hi vat va, tuy nhien chung toi cung gat hai nhieu thanh qua tot ep. Quan trong nhat la anh em sinh hoat vui ve chan tnh va hang say trong nghe thuat... by Nguyen linh Tuyen

 

Digital Corner: Changing color with PhotoShop .. by TTCng

Phong s du lich: ong Vo Danh
Ngay hom nay toi lai co dp gi en cac ban mot bai ky s mi va e tai cung la ve mot cuoc du ngoan thuoc loai bo tui. Toi thch i chi o ay, chang phai v nh con nga chng trong san trng, luc nao cung cuong chan ngoi mot cho khong chu c, thanh ra h chan la chay het ni nay ni no. . by Pho minh c

Mua ong, Smoky Mountains va Thu Chi Bonsai
Toi va gia nh va tr lai vung Smoky Mountains. Cach ay may thang, toi va vai anh ban trong Hoi Anh a co dp en ay, nhng luc o lai nham vao dp cn bao Alison ang hoanh hanh tai Houston. Smoky Mountains tieu bang Tennesse . by NNSn

 

Cau Chuyen Mua Giang Sinh
Lay Chua, con la ngi ngoai ao. Nhng tin co Chua tren cao. Co le v manh lc cua cau hat nay ma moi nam, khi con que nha, vao nhng ngay sap en le Giang Sinh, toi cung nh nhieu ngi ban ngoai ao khac, xon xao, ban ron khong kem g nhng con chien cua Chua. ..To khanh Xuan

 

HAVN Christmas 2001 Party: Xin bấm vo link để xem vi hnh ảnh vui nhộn trong buổi sinh hoạt Christmas party.

Digital Corner May in Epson 1280 .. by TTCng

Mua Thu, Am Nhac, Nhiep Anh va Toi :  Co le nhac s Lam Phng a goi ghem noi niem co n cua i ong qua li nhac. Vi ieu slow cham cham, giong ca nc n cua Khanh Ha a lam ca thnh ng yen lang. .. by To khanh Xuan

Shades of Gray Tam anh cua anh Tuyen a oat giai 3 cua Gulf States Camera Club Council.  Anh Tuyen a thc hien anh nay e trnh bay ve nhng bai hoc ve Zone system cua anh. Xin mng cho anh Tuyen a lam ve vang cho gii anh VN.

Trang Vui Ci Thang 11  by Cam Vo, Hien

Th Nhat Thanh - Bui Tho Tieng Mi cac ban xem qua nhng ang th hay cua anh Tieng

San Chi Nam o va khac biet cua HAVN: em nay thi gian ng im lang ongch on v quan khach HAVN en vi chng trnh ca vu nhac co ten San Chi Nam o do Ta ao Sinh Vien Saint Thomas to chc. by ViewFinder

Less is More in Photography Dung cu nhiep anh tuy mac tien nhng co mot manh lc thu hut ln lao Nhiep anh gia tai t nh chung ta kho long ma tranh khoi, nh con nt thay o chi, cai g cung muon sam mac du mua o e ch ngam, t co dp, hoac th gi e dung.. by TTCng

Phong S Chuyen i Lost Maples: Toi en nha sach Ngay Nay ung 5 gi 29 luc tri van con toi om. Tuy vay toi a thay co mot chiec xe van va mot vai ngi trong nhom ch Thao ang bo o vao xe. Mot chiec xe tien lai gan toi. Ngi lai xe quay ca kieng xuong. by Trng thanh Thuy

Chuyến đi săn ảnh Los Maples: Xin bấm vo link để xem bi viết về chuyến đi săn ảnh l vng ở Lost Maples vừa qua.

Phong s du lich: Chuyen i san anh San Antonio  by To khanh Xuan 

Mot ngay dai a qua, ra i t luc tri cha sang, ve en nha th a qua gia em... . Tnh so lai th hom nay tat ca cung a lam rat c nhieu viec bo ch. Chup c vai cai hnh ma toi hy vong la se ep... Va mot ieu quan trong nhat la tinh than oan ket cua tat ca anh em trong hoi. Nhng chuyen i xa se la nhng c hoi han huyen, tam s, chia vui, xe buon, mang tat ca lai gan vi nhau nhieu hn.

 

Winners of print competition.


FastCounter by LinkExchange
 

Publications
Nguyệt San Chn Trời Mới đ được chuyển qua dạng PDF, cc bạn c thể DownLoad (Cần đường line 56K trở ln) để đọc online, hoặc để in full color.  

Số 6 (Down Load 2979K)
Số 5 (Down Load 1900K)

Số 4 (Down Load 2200K)
Số 3 (Down Load 1200K)
Số 2 (Down Load 1900K)

Số 1 (Down Load 2600K)
 Nhận bi viết cho New Horizon Issue #7. Hạn cht Apr 22

 


Shades of Gray Paul Tuyen


The calendar Project
"t o sinh vin" sắp sửa bắt đầu cho nin lịch 2003 

 
HAVN Calendar  


Thời kho Biểu cho Lớp HL Nhiếp Ảnh 4-1-2002
Portfolios

Vo minh Cam
Tran trong Cng
ang c Hien
N
guyen van Lai 
Nguyen ngoc Sn
Nguyen minh Tan
Huynh cong Thai
Bui Tho Tieng
Paul Tuyen Nguyen
To khanh Xuan

....
 
Articles

Th Nhat Thanh - Bui Tho Tieng
Li Ngo 
by Nguyen n Son

Mua Thu, Oc Sang Tao va Long Khiem Ton
by NNS

Ngi Ngoai Cuoc
by Ha an

Nghe thuat Nhiep Anh di mat N hoc vien  by TTThuy

The Long View
by View Finder

San Chi Nam o va khac biet cua HAVN
100 days after
Loi cham anh
Nhiep anh va Phai ep

Technical  Articles

by ang dc Hien

Chup lia may (panning)
Filters
Photo Etching
Nhiep Anh va mau Sac
Nguyen tac ...Phim Mau
Lomography


by Tran trong Cng

May in Epson 1280 
Less is More in Photography
Bc au vao Nhiep Anh: Dung cu cho Tan Nhiep Anh Gia
Bc au vao Digital

Photo Essays

Mua ong, Smoky Mountains va Thu Chi Bonsai by NNSn
Cau chuyen Mua Giang Sinh 
by To khanh Xuan
Mua Thu, Am Nhac, Nhiep Anh va Toi by To khanh Xuan
Cu Chuyện một mn Qu v Bước Đầu vo Macro Ph Đức
Nghe Thuat - Am Nhac & Nhiep Anh
by TTThuy

Out of Focus

Chuyện Trn trời Dưới Đất by Nguyễn thu Nguyệt
Chuyện trong Nh Ngoi Phố (Sunday on the Rink) Nguyễn thu Nguyệt   In Vietnamese
Sunday on the Rink
by Fortune Cookie

Depth of Field
by Cẩm V
Trang Vui Ci Thang 11
Trang Vui Ci Thang Chn
Thơ Chua: Vợ ti vo Hội Ảnh Houston
Lời ni đầu

 Phong S

Chuyến đi săn ảnh Los Maples: Xin bấm vo link để xem bi viết về chuyến đi săn ảnh l vng ở Lost Maples vừa qua.
Ky thi Anh ep 10/05/2001

San Anh San Antonio
Hội Ảnh Trung Hoa triển lm định kỳ Aug 25, 2001
Một Cảm Nghĩ: Ngy Ra Mắt Tn Ban Chấp Hnh của Trương thanh Thu
Phng sự vui nhộn: Ngy Hội Mới của T khnh Xun

Photo Travels

ong Vo Danh :by Pho minh c
Phong S Chuyen i Lost Maples
by Trng thanh Thuy
C by To khanh Xuan
Tham Vieng Garner State Park :by Pho minh c
Chuyen i san anh la vang Colorado Sept 2001by Nguyen linh Tuyen
Mot chuyen di san hnh phng Tay by To khanh Xuan
Smokies..
by Vo van Vinh
Yosemite
by Pho minh c

Sinh Hoạt Cộng Đồng 

Trien lam anh NNH
The Calendar 2002 Project
Da tiec ra mat Lch 2002 "San Chi Nam o"
Đại hội Thể Thao Bắc Mỹ  Minh
T o Sinh Vin  by V văn Vinh
Lịch T o Sinh Vin 2002  
Kho Học Nhiếp Ảnh Miễn Ph

 

Information
Free Down load
We are switching to UNICODE, if you want to write articles in VietNamese for us, please use UNICODE. Down load UNIKEY

Chng ti đang chuyển qua UNICODE. Nếu qu vị muốn viết bi cho HAVN xin dng UNICODE Down load UNI

Down load Vietkey 2000

Down load IRFAN VIEW32 A free powerful graphic viewer

Đnh tiếng Việt thẳng trn Web (need Web connection) Vietnamese Unicode Editor

Download VNI fonts for our pages. This site may contain old articles in Vietnamese VNI

Link
Link to favorite sites recommended by members

Nikon Users Group 
Tự điển Your Dictionary

Digital Camera Review 

Contact

Contact us at
Photo Club VN at Houston
P.O.Box 770993
Houston, TX 77215-0993

Phone: 832 443-3026
Fax (713) 772-1351

President Nguyễn ngoc Sơn
V President Trần trọng Cường
Treasurer Nguyễn thu Nguyt

Secretary Phạm v Minh

Publisher: Trần trọng Cường 
Editors: V văn Vinh
            Trương Thanh Thu
             Ph minh Đức
            T khnh Xun
            Lệ Liễu

     

 

Copyright 2001 Photo Club of VietNam - Houston. P.O.Box 770993 Houston, TX 77215-0993
For problems or questions regarding this web contact
Anh Sơn  hoặc Anh Cường
Last updated: April 04, 2002 .

 
1