TOP

Page List

Google

HATI ZA KALE NA ZA LEO

Majaribio ya tafsiri; Mambo mbali mbali ya historia na nyinginyezo

Khusraw Observes Shirin Bathing :Miniature from the manuscript Khamsa by Nizami ;

AD 1431/AH 834


CONTENTS

 1. Page1.

  • the <gigamesh files>.
 2. Page 2.

  • The Sultan's order prohibiting the Embarkation of Slaves at Keelwa without a permit; Amri ya Sultani kurufuku upakizi wa watumwa hapa Keelwa bila ruhusa; (1863,1864AD;1279,1280 AH).
  • Letter from Prince Bismarck to Minister of War, Roon;Sehemu ya barua ya Mtukufu Bismarck iliyopelekwa kwa Waziri wa Jeshi, Roon(1868AD;1284AH) text in German, English and Kiswahili.
 3. Page 3.
  Sample Treaties/Mifano ya Miafaka

  • Treaty of Vivi; Mapatano ya Vivi, Kongo(1880AD;1296AH) In English and Kiswahili versions.
  • Treaty of the British Royal Niger Company; Mapatano ya Kampuni ya British Royal Niger: (1880's AD;1290's AH) In English and Kiswahili versions.
 4. Page 4.

  • Kitoleo cha kitabu kuhusiana na neno la Swahili / On the origins of the word Swahili. Excerpt from : 'Rehla(Safari) za Ibn Batuta / Travels of Ibn Batuta(AH 704-779; AD 1304-1378)'
  • قطعة من كتاب رحلة ابن بطوطة ، بلاد الزنج

  • Insha Juu ya waZanj. al-Jahiz (karibu 860 AD/231AH).
   Kitoleo kuhusiana na neno kiarabu la Zanj.
 5. Page 5.

  • Hadithi tatu zisiojulikana katika kitafsiri kiarabu (karne 3 ya hegira) / Three unknown Buddhist stories in an Arabic Version rendered into Kiswahili (10th.century AD)
 6. Page 6.

  • Ancient Kilwa : Excerpt from : Rehla(Safari) za Ibn Batuta/Travels of Ibn Batuta (AH 704-779; AD; 1304-1378) Arabic, Swahili and English versions
  • قطعة من كتاب رحلة ابن بطوطة ، ذكر سلطان كلوى

  • Ruling dynasties of Kilwa, 10thc. onwards.Masultani ya Kilwa, karne 10 na mbele.
 7. Page 7.

  • Pwani ya Afrika Mashariki ; East African Coast karne 10 AH / 16c.AK.
  • Page 7a. Vasco de Gama - Safari ya kwanza [1497/8 K ; ٩٠٢/٣ ﻫ]

  • Page 7b. Safari na vitendo vya Dom Francisco / The Voyage and Acts of Dom Francisco :1505 A.K / 960 AH

 8. Page 8.

  • Casement Report :[Ref cited: British Parliamentary Papers, 1904, LXII, Cd. 1933]
  • Mafungo machache katika Kiswahili.
  • Quelques passages en français.
 9. Page 9.

  • The Emerald Tablet - Ubamba wa Zumaridi - [Tabula Smaragdina] first translation into Kiswahili from the mediaeval; including the original Latin and other versions, old and new. Tafsiri la kwanza katika Kiswahili, pamoja na historia, nakili ya kwanza katika Kilatini, na vilugha vyingine vya kale na vya leo.
 10. Page 10.

  • Utenzi wa Shaaban Robert. : The Poetry of Shaaban Robert [Kiswahili only]
 11. Page 11.

  • Barua ya Nelson Mandela kwa Mama Manorama Bhalla, Katibu wa 'Indian Council for Cultural Relations'.
  • Letter from Nelson Mandela to Mrs. Manorama Bhalla, Secretary of the Indian Council for Cultural Relations.
 12. Page 12.

  • Uzuzi wa Majina katika Afrika Ziwa laTurkana na Chewe Bahir
  • Il battesimo dei Laghi Africani Scoperto dei Laghi Africani per Conte Teleki nel Kenya settentrionale, nel'italiano.
  • Review of von Hohlen's book published in English in the New York Times in 1894
 13. Page 13.

  • The Indian in Africa - an extract from 'My African Journey'(1908ACE) by Winston Churchill.
  • Mhindi wa Afrika - katika 'My African Journey'(1908k), kitabu cha Winston Churchill.

Back to the <gigamesh> files

Table of Population for Africa (1905)
Mundus

© M. E. Kudrati, 2006:This document may be reproduced and redistributed, but only in its entirety and with full acknowledgement of its source and authorship
1